diorsnow-gmcvr

雪凝亮白

亮白護膚品。 Dior美研發現傳奇花卉雪絨花擁有卓越的亮白效能,讓肌膚完美明亮,透射玫瑰般的健康光澤。

進一步了解Diorsnow雪凝亮白

    最近看過

    移除

    申請通知

    not available

    請按「確定」同意收取Dior獨有最新資訊