Algemene voorwaarden

JURIDISCHE VOORWAARDEN (1)

I. IDENTIFICATIE

    Deze website www.dior.com (hierna “Website” genoemd) wordt gepubliceerd door Christian Dior Couture, een naamloze vennootschap met eigen vermogen vastgesteld op €290.055.840, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 612 035 832, met een hoofdkantoor dat gevestigd is te 30, avenue Montaigne 75008 Parijs - Telefoonnummer: +33 (0)1 40 73 73 73.

    De voorzitter en CEO van Christian Dior Couture en directeur van de publicatie is Pietro BECCARI.

    De Website wordt gehost door het bedrijf SMILE, met een hoofdkantoor dat gevestigd is te 20 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk - Telefoonnummer: +33 (0)1 41 40 11 00.

    Toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de gebruiksbepalingen die hierna volgen. Door deze Website te bezoeken en erop te surfen geeft de internetgebruiker aan dat hij/zij volledig en zonder beperkingen akkoord gaat met de volgende bepalingen.

    II. INTELLECTUEEL EIGENDOM

    2.1 Eigendom

    Christian Dior Couture is de eigenaar van de domeinnaam van de Website.

    Het geheel van Website, alsmede de onderdelen ervan (in het bijzonder tekst, structuur, software, bewegende items, foto’s, video’s, illustraties, tekeningen, grafische weergaven, logo’s, etc.) zijn creatieve werken die beschermd zijn door artikelen L.111-1 en volgende van de Franse wet op Intellectueel eigendom. Ze zijn het exclusieve eigendom van Christian Dior Couture; de laatste is de enige partij die toestemming heeft om het genoemde intellectuele eigendom en de gerelateerde persoonlijkheidsrechten, merken, modellen, creatieve werken, software, gegevensbestanden, interpretaties en beeldrechten te gebruiken, als opdrachtgever of met een formele toestemming of vergunning.

    2.2 Straffen

    Het gebruik van de hele of een deel van de Website, in het bijzonder door downloaden, reproduceren, overdragen, representeren of verspreiden, voor andere doeleinden dan de eigen behoeften en met een niet-commercieel doel van de internetgebruiker, is strikt verboden. De partij die verantwoordelijk is voor inbreuk op het bovenstaande wordt bestraft met de sancties die zijn vastgesteld in zowel de Franse wet op Intellectueel eigendom met betrekking tot overtreding van auteursrechten (artikel L. 335-1 en volgende) en merkrechten (artikel L. 716-1 en volgende) in het bijzonder, en het Frans Burgerlijk Wetboek met betrekking tot algemene juridische aansprakelijkheid (artikel 9, Secties 1382 en volgende).

    2.3 Hypertext links

    Het is verboden om hypertext links te creëren naar een van de webpagina’s of delen van de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christian Dior Couture. Die toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Alle websites met hypertext links naar de Website of een van zijn onderdelen zijn niet onder controle van Christian Dior Couture. Christian Dior Couture verwerpt officieel alle aansprakelijkheid (in het bijzonder wat betreft de redactionele inhoud) in verband met toegang tot, en de inhoud van, dergelijke websites.

    III. AANSPRAKELIJKHEID

    Christian Dior Couture verbindt zich ertoe om de juistheid en de updates van informatie die op de Website wordt gepubliceerd naar beste vermogen te garanderen. Het bedrijf behoudt zich het recht om inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Christian Dior Couture kan echter niet garanderen dat de beschikbare informatie op de Website juist, nauwkeurig en begrijpelijk is. Die informatie is geen garantie of verplichting van Christian Dior Couture met betrekking tot de Internetgebruiker.

    In het bijzonder kan Christian Dior Couture niet aansprakelijk worden gehouden voor:

    - Elke onnauwkeurigheid, fout of weglating met betrekking tot de informatie die op de Website beschikbaar is;

    - Alle schade die voortkomt uit geautomatiseerde inbreuk door een derde partij waardoor informatie die beschikbaar is op de Website wordt gewijzigd;

    - En, meer in het algemeen, alle directe of indirect schade, ongeacht de oorzaak, bron soort en gevolgen, veroorzaakt door toegang van iemand tot de Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Website, samen met het gebruik van de Website en/of de geloofwaardigheid die aan informatie wordt gegeven die hieruit direct of indirect voortvloeit.

    Christian Dior Couture wendt alle middelen aan om de veiligheid te garanderen van de bestanden die met behulp van op de Website verzamelde persoonsgegevens zijn gegenereerd. Het is echter officieel vastgesteld dat Christian Dior Couture geen controle heeft over de risico’s met betrekking tot de werking van Internet en vestigt de aandacht van Internetgebruikers op de aanwezigheid van mogelijke risico’s wat betreft de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden overgedragen.

    IV. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

    Christian Dior Couture informeert Internetgebruikers die de Website bezoeken dat deze algemene voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. Zulke wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door alle internetgebruikers die de Website bezoeken, nadat deze wijzigingen online zijn gepubliceerd.

    V. GESCHILLEN

    Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de Franse Wet en, in het bijzonder, de bepalingen van Wet no. 2004-575 van 21 juni 2004 "vertrouwen in de digitale economie" en de Franse Wet inzake bescherming van persoonsgegevens (de “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17”) van 6 januari 1978. Franse rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, tenzij anders is bepaald in Bepaling no. 44/2001 van 20 december 2000 inzake bevoegde rechtbanken en de toepassing van uitspraken in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).

    Als de Internetgebruiker vragen heeft over het gebruik van de Website en/of deze algemene voorwaarden of een ander verzoek heeft dat hij of zij aan Christian Dior Couture wil sturen, kan hij of zij een bericht sturen via de "CONTACT" rubriek van de Website of een e-mail naar het volgende adres: contactdior@dior.com.

 

05/11/2019 8:26 am

Algemene voorwaarden (1)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND

Inleiding

Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Christian Dior Couture, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €291.125.408, met maatschappelijke zetel te 30 avenue Montaigne, 75008 Parijs, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 612 035 832; Telefoon: +33 (0)1 40 73 73 73; E-mail: contactdioreu@dior.com; BTW: FR 37 612035832 (hierna “Christian Dior Couture”).

Christian Dior Couture creëert, ontwerpt, vervaardigt en verkoopt wereldwijd haute couture- en confectieartikelen, modeaccessoires, schoenen, lifestyleproducten, horloges en fijne sieraden voor heren, dames en kinderen onder de labels van Christian Dior Couture, zoals: Christian Dior, Dior, Baby Dior, Dior Joaillerie, Dior Maison, en CD (gezamenlijk, de “Artikelen van Christian Dior Couture”).

Om beter aan de verwachtingen van haar klanten te voldoen, heeft Christian Dior Couture, naast haar winkels en distributienetwerk, een systeem ontwikkeld voor de verkoop op afstand van een selectie uit de artikelen van Christian Dior Couture (hierna de “Artikelen”) via de telefoon en via internet.

Artikel 1 – Werkingssfeer en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op afstand van Artikelen:
1) telefonisch via de klantendienst die door Christian Dior Couture werd opgezet, en zoals beschreven in artikel 2.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “Klantendienst”), en
2) via de Christian Dior Couture website met domeinnaam “www.dior.com/nl_be” (hierna de “Site”).

De Artikelen worden verkocht aan eindgebruikers die personen zijn die handelen voor strikt persoonlijke doeleinden die geen verband houden met commerciële activiteiten, met uitsluiting van alle wederverkopers en alle tussenpersonen die optreden namens wederverkopers (hierna de “Klant(en)” of “u”).

U bevestigt dan ook dat u handelt als consument en niet van plan bent om de Artikelen voor commerciële doeleinden door te verkopen.

U verklaart ook dat u juridisch bekwaam bent om akkoord te gaan met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Telkens wanneer u een Artikel of Artikelen op de Site aankoopt, dient u aan te geven dat u akkoord gaat met de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid van Christian Dior Couture (hierna het “Privacybeleid”) door op “Betalen” te klikken. U kunt deze documenten bekijken vooraleer en op het ogenblik dat u uw aankoop bevestigt.

Christian Dior Couture kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden bijwerken en wijzigen en zal haar Klanten via e-mail op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van Artikelen zijn diegene die van kracht zijn op het ogenblik dat de verkoopovereenkomst tot stand komt.

Voor meer informatie over hoe Christian Dior Couture de persoonsgegevens verwerkt die zij via de Site en/of telefonisch verzamelt, kunnen onze Klanten het Privacybeleid lezen.

Artikel 2 – Informatie over bestellingen

U kunt telefonisch of via de Site bestellingen plaatsen.

Telefonische bestellingen dienen in het Nederlands te gebeuren.

Op de Site kunnen bestellingen in de volgende talen geplaatst worden: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Portugees, Grieks, Italiaans, Spaans, Koreaans, Japans, Russisch, Taiwanees, Mandarijns en Kantonees.

De taal van de verkoopovereenkomst hangt af van het land waarin de Site wordt gehost waarop u het Artikel (de Artikelen) aankoopt.

2.1 Telefonische bestellingen via de Klantendienst

U kunt telefonisch bestellingen plaatsen door de Klantendienst te bellen op +32 2 620 01 60 (prijs van een lokaal gesprek), van maandag tot en met vrijdag van 10 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds en op zaterdag van 10 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds (behalve op feestdagen).

De bestelling wordt rechtstreeks overgemaakt naar de afdeling die instaat voor het klaarmaken van de bestelling wanneer uw bank uw bankkaart debiteert.

U bent wettelijk gebonden door elke bestelling die u op deze manier plaatst.

2.2 Bestellingen via de Site

2.2.1 Selectie van Artikelen door Klanten

Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen voor op maat gemaakte Artikelen, unieke stukken, enz. (met uitzondering van personalisatie) kunnen niet via de Site geplaatst worden. Indien u bijzondere Artikelen wenst te bestellen, gelieve dan langs te komen in één van onze winkels.

Op de Site selecteren de Klanten de benaming en de hoeveelheid van de Artikelen die zij wensen te bestellen, geven zij deze in en bevestigen zij deze, waarna de Artikelen aan hun “Winkelmand” worden toegevoegd. De hoeveelheden zijn beperkt, zoals bepaald in artikel 4 hieronder.

Online Klanten kunnen de inhoud van hun Winkelmanden vrij wijzigen, Artikelen verwijderen of de hoeveelheden wijzigen die besteld werden, of Artikelen toevoegen door op de passende knoppen te klikken.

2.2.2 Identificering

Zodra u uw selectie heeft voltooid en klaar bent om de inhoud van uw Winkelmand te bevestigen, kunt u ofwel:
• inloggen op uw Klantenaccount (hierna de “Account”), of
• verdergaan als “gast”.
U kunt ook inloggen vooraleer u Artikelen selecteert.

Indien u al een Account heeft, dient u in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.
Indien u nog geen Account heeft, kunt u er één aanmaken door uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren wanneer u een bestelling plaatst.
Uw Account wordt van kracht zodra deze bevestigd wordt door Christian Dior Couture via een bevestigingsmail.

Wanneer er een bestelling geplaatst is, kunt u uw adres niet meer wijzigen. U dient nog een bestelling te plaatsen met het nieuwe adres.

Voor meer informatie over hoe de persoonsgegevens van de Klanten worden verwerkt, verwijzen wij graag naar het Privacybeleid.

Uw login en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Daarom stemt u ermee in om deze veilig te bewaren en niet aan derden mee te delen.
U stemt er ook mee in om Christian Dior Couture onmiddellijk in te lichten indien uw login en/of wachtwoord verloren is geraakt of gestolen is of bij elk frauduleus gebruik van uw Account.
Christian Dior Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de frauduleuze toegang tot uw Account of tot de Site, of voor het niet in staat zijn om toegang te krijgen tot uw Account of de Site.

2.2.3 Bestellingen bevestigen

U dient de leveringswijze te kiezen en alle nodige informatie verstrekken voor de verzending van de bestelling:
- e-mailadres,
- voornaam en familienaam,
- adres,
- postcode,
- stad,
- telefoonnummer,
- leveringswijze,
- land van levering,
- facturatieadres,
- leveringsadres of adres van de winkel waar u uw bestelling wenst af te halen indien het geselecteerde land van levering winkels heeft die deze dienstverlening aanbieden, en
- betalingswijze en betalingsinformatie.

Indien een bestelling een geschenk is, kunt u er een kaartje met een persoonlijke boodschap aan toevoegen.

U kunt uw leveringsadres als facturatieadres gebruiken of een ander adres invoeren.

Zodra u al deze informatie heeft ingevoerd en bevestigd, worden de prijs van de Artikelen (zoals bepaald in artikel 5 hieronder) alsook de eventuele verzendkosten en de geschatte leveringsdatum automatisch weergegeven.

U dient te controleren of uw selectie juist is vooraleer u uw bestelling bevestigt.
Om haar Klanten te helpen eventuele fouten te ontdekken, biedt Christian Dior Couture technische controlemiddelen aan in de vorm van een standaard controleoverzicht met betrekking tot de volledigheid en aannemelijkheid (dat nagaat of alle verplichte velden ingevuld zijn en of de ingevoerde tekens geschikt zijn voor het betreffende veld).
Vervolgens worden uw bestelgegevens nogmaals samengevat voor een definitieve controle.

Door op “Overgaan tot betaling” te klikken, plaatst u een definitieve bestelling voor het Artikel of voor de Artikelen in uw Winkelmand.
U mag slechts een definitieve bestelling plaatsen nadat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid heeft gelezen en heeft aangegeven dat u ermee akkoord gaat door te klikken op “Mijn betaling valideren en mijn bestelling bevestigen”.

2.2.4 Bevestiging van de bestelling door Christian Dior Couture

Zodra u de stappen in artikel 2.2.3 hierboven heeft voltooid, zal een bestellingsbevestiging per e-mail naar u worden verstuurd. U stemt ermee in dat Christian Dior Couture e-mail gebruikt om de inhoud van uw bestelling te bevestigen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, houdt de ontvangstbevestiging van de bestelling geen aanvaarding in van uw bestelling.

De verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen wanneer het Artikel of de Artikelen die u besteld heeft, verzonden wordt of worden en u een afzonderlijke e-mail heeft ontvangen van Christian Dior Couture waarin staat dat uw bestelling verzonden is.

Indien u met een kredietkaart betaalt, komt de verkoopovereenkomst tot stand wanneer het bedrag van uw kredietkaart wordt gedebiteerd, zoals bepaald in artikel 6 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zelfs als het bedrag van uw kredietkaart wordt gedebiteerd voordat uw bestelling wordt verzonden of vooraleer de aanvaarding ervan op een andere manier wordt uitgedrukt.

Indien u via PayPal, Apple Pay of Apple Pay express betaalt, zoals bepaald in artikel 6.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt de verkoopovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer u uw bestelling bevestigt op de site van PayPal, Apple Pay of Apple Pay express.

De ontvangstbevestiging van uw bestelling omvat het nummer van de bestelling, het totaalbedrag van de bestelling, de verzendkosten en informatie over de leveringsdatum, alsook de belangrijkste kenmerken, hoeveelheid en prijs van het (de) aangekochte Artikel(en). De ontvangstbevestiging bevat ook een link naar de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Wanneer het Artikel of de Artikelen die besteld werden, verzonden worden naar het door u opgegeven leveringsadres, stuurt Christian Dior Couture u een e-mail waarin u op de hoogte wordt gebracht van de verzending en van het feit dat zij de betaling geïnd heeft van de prijs zoals voorzien in artikel 5 hieronder.

2.3 Bewijs van bestelling

In het algemeen komen u en Christian Dior Couture uitdrukkelijk overeen dat e-mails en de automatische registratiesystemen die door de Klantendienst gebruikt worden, bindend en rechtsgeldig zijn, meer bepaald met betrekking tot de aard en datum van uw bestelling.
Bovendien houdt Christian Dior Couture alle informatie met betrekking tot bestellingen van in totaal minstens honderdtwintig euro (€120) tien (10) jaar lang bij en zal zij dergelijke informatie ter beschikking stellen op uw verzoek gericht aan contactdioreu@dior.com of aan Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle, 11 bis rue François 1er - BP39, 75008 Parijs.
Voor bestellingen die via de Site geplaatst werden, raden wij u echter aan om zelf ook een (elektronische of papieren) kopie bij te houden van de informatie inzake uw bestelling.

Artikel 3 – Beschikbaarheid van de Artikelen

Christian Dior Couture behoudt zich het recht voor om het (de) Artikel(en) dat (die) op de Site wordt (worden) aangeboden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Vooraleer u een bestelling plaatst, zal de Klantendienst (bij telefonische bestellingen) of de informatiepagina van de Site waarop elk Artikel wordt beschreven, u meedelen:

- of het Artikel al dan niet beschikbaar is; of
- indien het Artikel tijdelijk niet beschikbaar is, of u het kunt bestellen voor een toekomstige levering binnen de opgegeven termijn.

Indien u Artikelen bestelt die niet meer beschikbaar zijn, ondanks de door Christian Dior Couture geleverde inspanningen in dat verband, zal Christian Dior Couture u zo snel mogelijk via om het even welke manier (telefonisch of via e-mail) op de hoogte brengen.

Bij wijze van uitzondering moet Christian Dior Couture, indien een besteld Artikel niet voorradig is, de bestelling annuleren en zult u niets betalen.

Artikel 4 – Niet-aanvaarding van de bestelling

De aankopen die op de Site of telefonisch worden gedaan, dienen uitsluitend voor eigen gebruik van de Klanten (of als geschenk) en niet voor wederverkoop.

Christian Dior Couture kan elke frauduleuze of abnormale bestelling weigeren, in het bijzonder elke bestelling die het toegestane aantal Artikelen overschrijdt, namelijk:

- acht (8) Artikelen per bestelling; en/of
- twee (2) identieke Artikelen die besteld worden binnen dertig (30) kalenderdagen, ongeacht de kleur of de maat.

De in de vorige Alinea opgegeven limieten zijn niet van toepassing op Artikelen in de Tijdloze categorieën van Maison en Heren (“Ready-to-Wear” voor heren, d.w.z., pakken en smokings, colberts, overhemden en broeken; en “Accessoires” voor Heren, d.w.z., riemen, stropdassen, vlinderdassen, zakdoeken, manchetknopen en knoopovertrekken).

Christian Dior Couture kan ook elke bestelling weigeren (i) die wordt geplaatst door een Klant met wie zij een geschil heeft in verband met de betaling of levering van een eerdere bestelling, of (ii) die niet voldoet aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Indien Christian Dior Couture meent dat uw bestelling niet voldoet aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal zij u daarvan rechtstreeks op de Site, telefonisch of via e-mail op de hoogte brengen.
Indien u de informatie in uw bestelling die onjuist is of strijdig is met deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet verbetert binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, kan Christian Dior Couture de bestelling en de bijhorende betaling annuleren.

Artikel 5 – Prijzen van de Artikelen - Facturatie

De prijzen worden meegedeeld door de Klantendienst of weergegeven op de Site in euro (€) en zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden afzonderlijk weergegeven vooraleer de bestelling geplaatst wordt.

De factureerde prijzen zijn de prijzen die van kracht waren op de datum van de bestelling, op voorwaarde dat het (de) bestelde Artikel(en) op dat ogenblik beschikbaar is (zijn).

Christian Dior Couture behoudt zich het recht voor om de prijzen van het (de) Artikel(en) te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op de door u reeds geplaatste bestellingen.

Aankopen op afstand (telefonisch of via de Site) van Artikelen van Christian Dior Couture komen niet in aanmerking voor een BTW-teruggave.

Zoals bepaald in artikel VI.46, §7 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, ontvangt u uiterlijk op het ogenblik van de levering een schriftelijke bevestiging van de voor elk Artikel betaalde prijs en van uw verzendkosten.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling met Kredietkaart of Bankkaart

U kunt uw aankopen betalen met een krediet- of bankkaart. Kaarten uit het "CB"-netwerk, Visa©, Eurocard©, MasterCard©, American Express©, en Apple Pay© worden aanvaard. Kaarten die worden uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten internationale kredietkaarten zijn.

Om deze betalingswijzen te gebruiken wanneer u telefonisch een bestelling plaatst, moet u aan de Klantendienst bevestigen en aan Christian Dior Couture garanderen dat u de rechtmatige kaarthouder bent van de kaart die gebruikt wordt om de bestelling te betalen en dat de voornaam en familienaam op die kaart van u zijn. U dient ook het kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode van de kaart te verstrekken wanneer u telefonisch, via een beveiligde website, of via een extern platform dat een betalingslink verzendt een bestelling plaatst.

Wanneer u een bestelling plaatst op de Site, krijgt u toegang tot een beveiligde server die in SSL-modus (128 bits) werkt nadat u uw bankgegevens heeft bevestigd.

Op die manier wordt uw verrichting uitgevoerd in overeenstemming met de beveiligingsnormen van de banken. De authenticatie is specifiek voor iedere bank. Door telefonisch of via de Site uw kredietkaart- of bankkaartnummer en/of bankgegevens aan Christian Dior Couture te verstrekken, gaat u er vooraf onvoorwaardelijk mee akkoord dat Christian Dior Couture de beveiligde verrichting mag voortzetten en machtigt u uw bank vooraf om het bedrag van uw rekening te debiteren na ontvangst van de gegevens of overzichten verzonden door Christian Dior Couture, zelfs als er geen ontvangstbewijzen zijn ondertekend door de kaarthouder.

De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer het bedrag van uw kredietkaart wordt gedebiteerd indien het wordt gedebiteerd vooraleer het (de) Artikel(en) verzonden wordt (worden), of wanneer de Artikelen op een andere manier uitdrukkelijk zijn aanvaard. Dit geldt echter niet voor aanbetalingen of vooruitbetalingen die u doet indien het bedrag van het voorschot op de afgesproken vervaldag van uw kaart wordt afgeschreven.

6.2 Betaling via PayPal (enkel voor bestellingen via internet)

Christian Dior Couture aanvaardt betaling via PayPal (enkel voor via de Site geplaatste bestellingen).

Wanneer u uw bestelling bevestigt, kiest u de betalingsmogelijkheid PayPal; u wordt dan automatisch doorgestuurd naar het platform van PayPal.

Vervolgens moet u verbinding maken met uw PayPal-account aan de hand van uw login en wachtwoord. Indien u geen PayPal-account heeft, kunt u er op dat ogenblik één aanmaken. Nadat u uw bestelling via PayPal heeft bevestigd, wordt u doorgestuurd naar de bevestigingspagina van de Site.

De bestelling wordt pas verzonden nadat de betalingswijze gecontroleerd werd, de machtiging voor het debiteren van uw kaart of de bevestiging van PayPal werd ontvangen en gecontroleerd werd of uw bestelling voldoet aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden en of het (de) Artikel(en) beschikbaar is (zijn).

Artikel 7– Levering

De Artikelen kunnen enkel in België worden geleverd. Indien u een Artikel wenst te bestellen en laten leveren in een ander land dan België, dient u uw bestelling te plaatsen op de betreffende Site (indien die bestaat).

Om veiligheidsredenen zal Christian Dior Couture geen bestellingen verwerken waarvoor het leverings- of facturatieadres een postbusadres is en zal het alleen pakketten afleveren in een hotel of studentenresidentie indien u kiest voor expreslevering met bewijs van persoonlijke aflevering.

U kunt ook Artikelen die geschenken zijn laten leveren aan iemand anders in België.

Nadat de betaling van de bestelling geregistreerd werd, worden de Artikelen geleverd op het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het plaatsen van een bestelling. U dient er bijgevolg voor te zorgen om aan Christian Dior Couture het juiste leveringsadres te verstrekken.

Mits volledige betaling van de prijs worden de bestelde Artikelen geleverd:

- op de datum of binnen de termijn die Christian Dior Couture aan u heeft meegedeeld vooraleer uw bestelling bevestigd werd of, indien er geen termijn werd meegedeeld, uiterlijk dertig (30) dagen vanaf de besteldatum, tenzij er een gerechtvaardigde vertraging is; of
- indien dat Artikel tijdelijk niet beschikbaar is, binnen de termijn die u werd meegedeeld en die u aanvaard heeft (i) toen u uw bestelling telefonisch plaatste bij de Klantendienst, of (ii) toen u dat Artikel aan uw Winkelmand op de Site toevoegde, alsook vooraleer uw bestelling aanvaard werd.

Afhankelijk van de door u geselecteerde optie, zal Christian Dior Couture de Artikelen die u besteld heeft met de gewone post of per exprespost met bewijs van persoonlijke aflevering versturen, of zal zij deze Artikelen afleveren in een winkel waar zij kunnen worden afgehaald.

Christian Dior Couture dekt de verzendkosten per gewone post. De Klanten moeten voor exprespost met bewijs van persoonlijke aflevering extra betalen tenzij de kosten hoger zijn dan duizend driehonderd euro (€1.300). In dat geval zal Christian Dior Couture de kosten dekken. U wordt op de hoogte gebracht van de kosten voor expreslevering vooraleer u uw bestelling bevestigt.

Indien de levering van de Artikelen vertraging oploopt, wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd en worden er stappen ondernomen om de gevolgen van de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Op voorwaarde dat Christian Dior Couture naar best vermogen de vertraging tracht te beperken, is zij niet aansprakelijk voor een vertraging die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarover Christian Dior Couture geen controle heeft. Indien er echter een risico bestaat op aanzienlijke vertraging, kunt u Christian Dior Couture contacteren om de verkoopovereenkomst te annuleren en een terugbetaling te krijgen voor elk Artikel dat u betaald maar niet ontvangen heeft.

Indien UPS er niet in slaagt om het pakket af te leveren (na drie mislukte pogingen) en het pakket teruggestuurd wordt naar het magazijn van Christian Dior Couture met de vermelding “Woont niet meer op dit adres”, zal Christian Dior Couture u tweemaal proberen u te contacteren tijdens de vier (4) weken volgend op de ontvangst van het pakket in het magazijn. Indien u binnen die vier (4) weken niet antwoordt of geen contact opneemt, zal Christian Dior Couture de bestelling terugbetalen en u een emailbevestiging sturen naar het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 8– Afhaling in de winkel

Wanneer de mogelijkheid “Afhaling in de winkel” wordt aangeboden wanneer u een bestelling plaatst, kunt u kiezen om uw bestelling af te halen in één van de voorgestelde winkels van Christian Dior Couture. Deze dienstverlening is enkel beschikbaar in bepaalde winkels van Christian Dior Couture in België en enkel voor bepaalde Artikelen. Deze informatie zal gemarkeerd worden vooraleer u uw bestelling plaatst.

Het Artikel zal ter beschikking worden gesteld op de geselecteerde locatie binnen de door Christian Dior Couture opgegeven termijn in artikel 7.

U wordt onmiddellijk per e-mail en/of sms ingelicht zodra de bestelling in de winkel beschikbaar is. U beschikt dan over een termijn van veertien (14) dagen om uw bestelling in die winkel af te halen.

Om uw bestelling af te halen, moet u het afhalingsbericht voorleggen dat u via e-mail of sms heeft ontvangen, alsook een geldige identiteitskaart. Uw identiteit wordt gecontroleerd, waar u uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan door deze leveringswijze te selecteren. Indien u een kredietkaart of bankkaart heeft gebruikt om de bestelling te betalen, kan de winkel ook die kaart controleren. U ontvangt vervolgens de bestelling in ruil voor het ondertekenen van een afhalingsbon.

U kunt ook iemand uw bestelling voor u laten afhalen onder de volgende voorwaarden. De persoon die u kiest, dient de volgende zaken te tonen: (i) zijn/haar eigen identiteitskaart, (ii) de orderbevestigingsemail die u heeft ontvangen en (iii) de naar behoren gedateerde en ondertekende machtiging voor afhaling door een derde.
Een voorbeeld van een machtiging voor afhaling vindt u als bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 9 – Privacy

Gelieve ons “Privacybeleid” na te lezen voor meer informatie over hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die wij telefonisch of via de Site van u verzamelen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Christian Dior Couture behoudt het eigendomsrecht op de Artikelen totdat (a) u, of (b) de door u aangewezen persoon het (de) Artikel(en) fysiek in bezit neemt.

U mag geleverde Artikelen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet doorverkopen tenzij Christian Dior Couture vooraf schriftelijk instemt met een dergelijke wederverkoop.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

U mag de Site niet rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk in welke vorm dan ook reproduceren, weergeven of aanpassen. Elk intellectueel eigendomsrecht dat betrekking heeft op een product of element van Christian Dior Couture (waaronder de Artikelen van Christian Dior Couture), zoals al dan niet geregistreerde handelsmerken, illustraties, foto’s, afbeeldingen, ontwerpen en logo’s, is en blijft exclusief eigendom van Christian Dior Couture.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, download, wijziging of gebruik van de handelsmerken, illustraties, afbeeldingen, foto’s, logo’s of ontwerpen van Christian Dior Couture om welke reden ook en op om het even welke drager is ten strengste verboden zonder de schriftelijke voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Christian Dior Couture.
Evenzo is elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de licentie om de Site te gebruiken en, in het bijzonder, het gebruik van één van de bestanddelen van de Site (de gepresenteerde Artikelen, de beschrijvingen, prijzen, data, software, illustraties, afbeeldingen, teksten, foto’s, tools, enz.) voor verkoop of enig ander rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel gebruik ten strengste verboden zonder de schriftelijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Christian Dior Couture.

Voor meer informatie kunt u de Juridische Verklaring nalezen.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

12.1 Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, heeft u als consument het recht om uw aankoop binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingsperiode eindigt veertien (14) dagen na de dag waarop u of de door u aangewezen derde (die niet de transporteur is) het (de) Artikel(en) fysiek in bezit heeft of heeft gekregen. Indien een bestelling betrekking heeft op meerdere Artikelen die afzonderlijk worden geleverd, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste Artikel.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw aankoop te herroepen door uw voornemen duidelijk te vermelden zoals bepaald in artikel 13.1.
Om binnen de herroepingstermijn te blijven, hoeft u alleen maar uw kennisgeving van herroeping te versturen vóór het verstrijken van die termijn.
In overeenstemming met artikel VI.53, 3° en 5° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, is het herroepingsrecht niet van toepassing op aankopen van Artikelen die volgens specificaties of op maat van de Klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn, of op Artikelen die u heeft geopend en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen.

12.2 Gevolgen van herroeping

Indien u uw aankoop herroept, zullen wij alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de gratis standaardverzending), en dit binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Wij zullen de terugbetaling doen via dezelfde betalingswijze die u voor de aanvankelijke verrichting heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ongeacht hoe de terugbetaling gebeurt, zal dit voor u geen kosten met zich meebrengen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het Artikel ten gevolge van een handeling die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en bedieningswijze ervan te bepalen.

Wij zullen het Artikel op onze kosten ophalen. Zie artikel 13 voor meer informatie.

Artikel 13 – Beleid inzake vrijwillige retourzendingen

Naast het herroepingsrecht zoals besproken in artikel 12, geeft Christian Dior Couture u dertig (30) dagen de tijd om uw aankoop te annuleren en de Artikelen te retourneren die u op de Site of telefonisch heeft gekocht.

De volgende zaken mag u echter niet retourneren:
- Gepersonaliseerde, op maat van de Klant of op bestelling gemaakte Artikelen (artikel VI.53, 3° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht);
- Artikelen die na de levering definitief aan andere Artikelen werden vastgemaakt;
- Artikelen die om hygiënische of gezondheidsredenen verzegeld werden (vb. zwemkledij) en die u na ontvangst heeft geopend.

In elk geval dient u het (de) Artikel(en) te retourneren:

- binnen dertig (30) dagen na levering;
- met een naar behoren ingevuld retourformulier (zie Bijlage) of een duidelijke verklaring waarin u aangeeft dat u het (de) Artikel(en) wenst te retourneren;
- in de volledige originele verpakking.

Artikelen die niet worden geretourneerd of die onvolledig, beschadigd, zonder het etiket, gewijzigd of vervuild geretourneerd worden of in een andere staat die redelijkerwijs veronderstelt dat zij gebruikt of gedragen zijn, zullen niet terugbetaald of omgeruild worden en zullen (in voorkomend geval) naar u worden teruggestuurd.

Met betrekking tot schoenen dienen de zolen intact te zijn. Daarom raden wij u ten zeerste aan om schoenen van Christian Dior Couture op een tapijt of vloerkleed te passen.
De geretourneerde Artikelen moeten zich in hun oorspronkelijke staat bevinden en mogen niet gebruikt zijn, met alle etiketten van Christian Dior Couture eraan vastgehecht en vergezeld van alle bijhorende accessoires of instructieboekjes.

Indien u een Artikel retourneert meer dan dertig (30) dagen na de datum waarop u het ontvangt of afhaalt, kan Christian Dior Couture een terugbetaling weigeren en het Artikel naar u terugsturen.
Daarnaast beschikken ontvangers van een geschenk niet over dit annuleringsrecht, dat uitsluitend toekomt aan Klanten.

Uw herroepingsrecht op grond van artikel 12 wordt niet aangetast door het recht op een vrijwillige retourzending. Tot het verstrijken van de herroepingstermijn bepaald in artikel 12 zijn enkel de bepalingen van dat artikel 12 van toepassing.

13.1 Beleid inzake vrijwillige retourzendingen via de Site

U kunt de Artikelen binnen dertig (30) dagen na aankoop retourneren door ofwel:

1. Christian Dior Couture via uw account op de Site op de hoogte te brengen van het feit dat u een Artikel of Artikelen wenst te retourneren. In dat geval zal Christian Dior Couture u een e-mail zenden ter bevestiging van de ontvangst van uw herroeping;

2. de Klantendienst te bellen om uw recht uit te oefenen op het retourneren van een Artikel of Artikelen, en een datum, tijdstip en plaats overeen te komen waarop UPS het (de) Artikel(en) zal afhalen; of

3. uw Artikel(en) rechtstreeks te retourneren bij een afleverpunt van UPS (https://www.ups.com/dropoff/?loc=nl_BE) aan de hand van het vooraf betaalde retouretiket dat in het pakket zit.

De prijs die wordt gefactureerd voor het retourneren van het (de) Artikel(en) via de Site, zal terugbetaald worden via het betalingsmiddel dat u heeft gebruikt om de bestelling te betalen, en dit binnen een redelijke termijn en uiterlijk veertien (14) dagen nadat Christian Dior Couture het (de) Artikel(en) ontvangen heeft.

Eventuele bijkomende kosten die u heeft betaald vanwege uw keuze voor een specifieke leveringswijze worden niet terugbetaald.

13.2 Beleid inzake vrijwillige retourzendingen naar een winkel van Christian Dior Couture

Klanten van Christian Dior Couture kunnen ook Artikelen retourneren naar om het even welke winkel van Christian Dior Couture in Europa. Voor dit type retourzendingen worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden vervangen door de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de winkels.

Artikel 14 – Omruiling

Naast uw recht om uw aankoop te herroepen en Artikelen te retourneren, zoals bepaald in de artikelen 12 en 13 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft u het recht om van gedachte te veranderen en een Artikel binnen dertig (30) dagen om te ruilen, in overeenstemming met de bepalingen in de artikelen 12 en 13 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Voor Artikelen met gebreken verwijzen wij naar artikel 15 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een Artikel kunt u het omruilen via de Site of rechtstreeks in een winkel van Christian Dior Couture in het land waar u het gekocht heeft.

Artikelen die gepersonaliseerd zijn of op bestelling zijn gemaakt, Artikelen die gewijzigd of beschadigd zijn, en verzegelde Artikelen (zoals zwemkledij) die u na levering heeft geopend en die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geretourneerd mogen worden, kunnen niet omgeruild worden.

Onverminderd uw rechten in het kader van artikel 12 en 13, kan Christian Dior Couture, in overeenstemming met haar omruilbeleid, weigeren om meer dan twee (2) opeenvolgende bestellingen om te ruilen.

U mag dezelfde bestelling niet twee keer omruilen. Indien u Artikelen wenst om te ruilen die al zijn omgeruild, kunt u deze terugsturen door de Klantendienst te bellen en zo een terugbetaling krijgen.

Om te kunnen omruilen moet(en) het (de) Artikel(en) beschikbaar zijn op de Site of in de winkel waarnaar u gaat voor de omruiling. Indien een Artikel niet beschikbaar is, zult u een terugbetaling ontvangen, zoals bepaald in artikel 12.

14.1 Omruilen via de Site

Indien u van gedachte verandert en een Item wenst om te ruilen via de Site, dient u in het betreffende gedeelte van de Site aan te geven welk(e) Artikel(en) u wenst te ontvangen in ruil voor uw bestelling. U kunt Artikelen terugsturen in overeenstemming met artikel 14 (tijdsbestek en ruilvoorwaarden).

Het aantal vervangingsartikelen moet gelijk zijn aan het aantal teruggestuurde Artikelen.

De verzendkosten voor de eerste levering worden terugbetaald, maar de tweede verzending wordt gefactureerd naargelang de geselecteerde leveringswijze. De nieuwe aankoop valt onder de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat de omruiling plaatsvindt.

14.2 Omruilen in winkels van Christian Dior Couture

Indien u van gedachte verandert en één of meer Artikelen wenst om te ruilen in een winkel van Christian Dior Couture, moet de winkel van Christian Dior Couture die de omruiling doet dezelfde categorie Artikelen te koop aanbieden als diegene die u wenst om te ruilen. Zo kunnen herenschoenen enkel omgeruild worden in een winkel van Christian Dior Couture die herenschoenen verkoopt.

14.2.1 Omruilen voor Artikelen die in de winkel tegen een lagere prijs verkocht worden

U ontvangt een tegoedbon voor het prijsverschil.

De tegoedbon zal één (1) jaar geldig zijn vanaf de uitgiftedatum en kan enkel gebruikt worden in winkels van het Christian Dior Couture-netwerk in het land waar de winkel zich bevindt die de tegoedbon heeft uitgegeven.

Om een selectie van Artikelen opzij te laten leggen, dient u de Klantendienst te contacteren.

14.2.2 Omruilen voor Artikelen die in de winkel tegen een hogere prijs verkocht worden

U dient het verschil bij te betalen overeenkomstig de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 15 – Uw rechten in geval van gebrekkige Artikelen

Indien een Artikel gebreken vertoont, zijn er wettelijke bepalingen van toepassing waaronder wettelijke garanties overeenkomstig de artikelen 1649quater e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Sommige Artikelen die op de Site verkocht worden, vallen onder een garantie bovenop de wettelijke bepalingen. De voorwaarden voor en de manier waarop deze garantie geactiveerd wordt, kunnen worden bekeken onder de tab “Algemene Gebruiksvoorwaarden Naverkoopdienst” en worden ook omschreven in de informatie die bij de Artikelen wordt geleverd.

Artikel 16 – Naverkoopdienst

In bepaalde gevallen biedt Christian Dior Couture haar Klanten bijkomende commerciële garanties of garanties die verder gaan dan waar haar Klanten wettelijk recht op hebben. In dergelijke gevallen worden de details van de commerciële garantie bijgevoegd wanneer uw Artikel(en) wordt (worden) geleverd.

Onverminderd de wettelijke garantie waarop de Klant recht heeft, komen alle technisch herstelbare Artikelen in aanmerking voor de naverkoopdienst.

De gebruiksvoorwaarden van de naverkoopdienst kunnen worden bekeken onder de tab “Algemene Gebruiksvoorwaarden Naverkoopdienst”.

Christian Dior Couture bevestigt dat er geen gegarandeerde periode is waarin reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn die nodig zijn om de Artikelen te gebruiken.

Niettemin zal Christian Dior Couture haar uiterste best doen om u tevreden te stellen indien u één of meer reserveonderdelen aanvraagt.

Artikel 17 – Informatie in verband met de Artikelen – Aansprakelijkheidsbeperking – Overmacht

De informatie over alle Artikelen die worden aangeboden voor verkoop op afstand is beschikbaar in alle winkels van Christian Dior Couture, op de Site en via de Klantendienst.

De foto’s, grafische afbeeldingen en beschrijvingen van de Artikelen die voor verkoop op afstand worden aangeboden, zijn uitsluitend ter informatie en binden Christian Dior Couture niet. U kunt bijkomende informatie verkrijgen door de Klantendienst of een winkel van Christian Dior Couture te contacteren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat de kleur en het patroon van de Artikelen die op de Site worden afgebeeld de originele Artikelen nauwkeurig weerspiegelen, kunnen er variaties optreden, met name vanwege technische beperkingen van het vermogen van uw computer om kleuren weer te geven. Christian Dior Couture kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-substantiële fouten of onnauwkeurigheden in de foto’s of grafische voorstellingen van de Artikelen die op de Site verschijnen.

Indien Christian Dior Couture deze bepalingen niet naleeft, is zij alleen aansprakelijk voor die verliezen of schade die u heeft geleden die het voorzienbare resultaat zijn van het niet naleven van de overeenkomst door Christian Dior Couture of van de gevolgen van een gebrek aan zorgvuldigheid en redelijke vakkundigheid. Christian Dior Couture is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorzienbare verliezen of schade. Verliezen of schade zijn voorzienbaar als het duidelijk is dat deze zich zullen voordoen of als, op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt, u en Christian Dior Couture weten dat deze zich kunnen voordoen en u deze bijvoorbeeld heeft besproken met Christian Dior Couture tijdens het verkoopproces. Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Christian Dior Couture uit in geval van haar opzet, haar grove schuld, bij overlijden of lichamelijk letsel.

Artikel 18 – Varia

Het feit dat Christian Dior Couture op een bepaald ogenblik zou nalaten de uitvoering van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen, dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar recht om zich later te beroepen op de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering.

Indien een bepaling uit onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de andere rechten en plichten die eruit voortvloeien ongewijzigd van toepassing.

Artikel 19 – Geschillen - Toepasselijke wetgeving

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden vallen onder Belgisch recht, tenzij anders voorgeschreven door Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). Deze rechtskeuze heeft geen invloed op uw recht op bescherming in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming van het land waar u woont.

De Europese Commissie beheert een platform voor online buitengerechtelijke geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr. 
Het e-mailadres van Christian Dior Couture is contactdioreu@dior.com.

GENDERGELIJKHEIDSINDEX  (1)

De merken achter de initialen van de Franse LVMH-groep hebben in 2020 hun gendergelijkheidsindex berekend. Christian Dior Couture vertoont een stijging met een indexscore van 92/100.