Dior玫瑰花蜜純白系列 玫瑰花蜜純白亮澤乳霜(補充裝)

50 mL

Dior玫瑰花蜜純白亮澤乳霜是首款具深層柔滑亮膚效能的亮白乳霜。

Dior革新研創深層亮澤複合物,於肌膚深層發揮功效,肌膚由內而外透出極致亮澤光芒。