Dior Oblique 70 方巾 駝色真絲斜紋布

編號: 15DOB070I600_C140

經典的 Dior Oblique 主題圖案,自 1967 年起便是點綴品牌作品的必備圖案。這款 Dior Oblique 方巾以駝色雙面真絲斜紋布製成。飾有手工流蘇,並綴以對比色「CHRISTIAN DIOR」標誌緹花飾帶。這款方巾可繫於頸項或作頭巾,展現完美 Dior 造型。

  • 駝色雙面 Dior Oblique 主題圖案
  • 對比色緹花飾帶配「CHRISTIAN DIOR」標誌
  • 手工流蘇
  • 100% 真絲斜紋布
  • 意大利製造

備有其他選擇

Dior Oblique Diortwin 70 方巾 aria_frontView
Dior Oblique Diortwin 70 方巾 aria_frontView

您可能也會喜歡