Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版

自然啞緻完美定妝蜜粉

aria_selectAColor
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
Image swatch product Dior 秋季彩妝系列 —— 輕透注氧啞緻礦物粉餅珍藏版
aria_selectAColor
輕透注氧啞緻礦物粉餅注入晶瑩礦物粒子,能瞬間均勻及啞緻膚色,以濾光效果,締造透薄妝感,讓肌膚煥發自然透亮光采。

輕透注氧啞緻礦物粉餅採用纖巧輕盈的粉盒設計。

您也會喜歡