Dior玫瑰花蜜純白系列

玫瑰花蜜純白亮澤乳霜

50 mL
Dior玫瑰花蜜純白亮澤乳霜是首款具深層柔滑亮膚效能的亮白乳霜。

Dior革新研創深層亮澤複合物,於肌膚深層發揮功效,肌膚由內而外透出極致亮澤光芒。