Legal Terms and Conditions

GENERAL SALES CONDITIONS (1)

ALLMÄNNA VILLKOR VID DISTANSKÖP

Inledning

Detta är Allmänna Villkor för Christian Dior Couture, ett bolag (Fr. societé anonyme) med aktiekapital om 291.125.408 EUR vars registrerade adress är 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, och som är registrerat i Paris handels- och bolagsregister med nummer 612 035 832, telefonnummer +44 (0)20 7172 01 72, e-post: contactdioreu@dior.com, VAT-nummer: FR 37 612035832 (hädanefter kallat "Christian Dior Couture").

Christian Dior Couture skapar, designar, tillverkar och säljer haute couture för män, kvinnor och barn, samt ready-to-wear produkter, modeaccessoarer, skor, livsstilsprodukter, klockor och vackra smycken över hela världen med Christian Dior Couture-märkning så som: Christian Dior, Dior, Baby Dior, Dior Joaillerie, Dior Maison och CD (tillsammans kallat "Christian Dior Couture Produkter").

För att bättre tillgodose kundens förväntningar, utöver sina butiker och distributionsnätverk, har Christian Dior Couture skapat ett system för distanshandel av en utvald del av Christian Dior Couture Produkter (hädanefter kallat "Produkterna") över telefon och via internet.

Artikel 1 – Tillämpning och godkännande av de Allmänna Villkoren

Dessa Allmänna Villkor gäller för alla distansköp av Produkter som görs:
1) över telefon genom kundserviceavdelningen hos Christian Dior Couture som beskrivs i Artikel 2.1 i dessa Allmänna Villkor, och
2) via Christian Dior Couture:s hemsida på domännamnet "http://www.dior.com/en_se" (hädanefter kallat "Hemsidan").

Produkterna säljs till slutanvändare som är fysiska personer och som agerar enbart för personligt bruk orelaterat till någon form av näringsverksamhet, och exkluderar alla återförsäljare och mellanhänder som agerar på uppdrag av återförsäljare (hädanefter "Kunden", "Kunderna", eller "du").

Du bekräftar härmed att du endast agerar som konsument och inte har för avsikt att sälja vidare Produkterna i kommersiellt syfte.

Du försäkrar också att du har rättshandlingsförmåga att acceptera dessa Allmänna Villkor.

Varje gång du genomför ett köp av en Produkt eller flera Produkter på Hemsidan måste du bekräfta att du godkänner Christian Dior Coutures Allmänna Villkor och integritetspolicy (hädanefter kallad "Privacy Policy") genom att klicka på "Köp". Du kan före och under tiden för köpet läsa dessa dokument.

Christian Dior Couture kan komma att uppdatera och ändra dessa Allmänna Villkor, och kommer informera sina Kunder om sådana ändringar per e-post. Villkoren som gäller för köp av Produkter är de som är i kraft vid tiden då ett bindande köpeavtal slutits.

För vidare information om hur Christian Dior Couture behandlar personuppgifter som samlas in på Hemsidan och/eller per telefon kan Kunder läsa vår Privacy Policy.

Artikel 2 – Information om beställningar

Du kan lägga beställningar via telefon eller på Hemsidan.

Telefonbeställningar måste göras på engelska.

På Hemsidan kan beställningar göras på: tyska, engelska, franska, nederländska, portugisiska, grekiska, italienska, spanska, koreanska, japanska, ryska, taiwanesiska, mandarin och kantonesiska.

Köpeavtalets språk beror på vilket land som Hemsidan du genomförde köpet på är belägen i, för svenska kunder gäller Svenska.

2.1 Beställningar som görs per telefon hos kundservice

Du kan göra telefonbeställningar genom att ringa kundservice på +44 (0)20 7172 01 72 (till priset av ett lokalsamtal), måndag till fredag från 10 till 21, samt lördag från 10 till 19 (förutom helgdagar).

Beställningen kommer skickas direkt till avdelningen som ansvarar för att förbereda beställningen när din bank godkänner betalningen från ditt bankkort.

Du är juridiskt bunden till varje beställning du gör på detta sätt.

2.2 Beställningar som görs genom Hemsidan

2.2.1 Kundernas val av Produkter

Specialbeställningar så som beställningar av specialtillverkade produkter, unika produkter, etc. (exklusive personlig anpassning) kan inte göras genom Hemsidan. Om du önskar göra en beställning av specialprodukter vänligen besök en av våra butiker.

På Hemsidan kan Kunder välja, ange och bekräfta typ och kvantitet av Produkter som önskas beställas och Produkterna läggs till i deras "Kundvagn". Kvantiteter är begränsat enligt Artikel 4 nedan.

Kunder kan online fritt ändra innehållet i sina Kundvagnar, ta bort eller ändra kvantiteten som ska beställas, eller lägga till Produkter genom att klicka på rätt knappar.

2.2.2 Identifiering

När du har gjort klart ditt val och är redo att bekräfta innehållet i Kundvagnen kan du antingen:
• logga in på ditt Kundkonto (hädanefter kallat "Konto"), eller
• fortsätta som en "gäst".
Du kan också logga in innan du väljer några Produkter.

Om du redan har ett Konto behöver du logga in med din e-post och ditt lösenord.
Om du inte har ett Konto än så kan du skapa ett genom att ange ditt namn, gatuadress, e-post och telefonnummer när du gör din beställning.
Ditt Konto kommer gälla så snart det bekräftats av Christian Dior Couture genom ett bekräftelsemail.

Du kan inte ändra din adress när en beställning har gjorts. Du måste göra en ny beställning med den nya adressen.

För vidare information om hur Kunders personuppgifter behandlas, vänligen se vår Privacy Policy.

Ditt användarnamn och lösenord är endast för eget bruk. Du godkänner att du ska hålla uppgifterna säkra och inte avslöja de för tredje part.
Du godkänner också att du ska informera Christian Dior Couture omedelbart om dina inloggningsuppgifter blir stulna eller ditt Konto missbrukas.
Christian Dior Couture kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som orsakats genom missbrukad tillgång till ditt Konto eller till Hemsidan, eller för det fall att ditt Konto eller Hemsidan inte kan nås.

2.2.3 Bekräftelse av beställning

Du måste välja leveranssätt och tillhandahålla all information som krävs för att leverera beställningen:
- e-postadress,
- för- och efternamn,
- gatuadress,
- postnummer,
- stad,
- telefonnummer.
- leveranssätt,
- land,
- faktureringsadress,
- den leverans- eller butiksadress där du önskar hämta din beställning om ditt land har butiker som erbjuder den här servicen, och
- betalningsmetod och betalningsinformation.

Om en beställning är en gåva kan du välja att lägga till ett kort med ett personligt meddelande.
Du får använda din leveransadress som faktureringsadress eller ange en annan.

När du har angett och bekräftat all denna information kommer priset för Produkterna (som följer av Artikel 5 nedan), så väl som leveransavgifter och beräknat leveransdatum visas automatiskt.

Du måste verifiera att ditt val är korrekt innan du bekräftar din beställning.
För att hjälpa sina Kunder att upptäcka fel erbjuder Christian Dior Couture tekniska verifieringsmöjligheter i formen av en standard verifikationssummering för fullständighet och rimlighet (vilken verifierar om alla nödvändiga fält har fyllts i och om ett tecken som angetts är lämpligt för fältet i fråga).
Din beställning summeras därefter igen för slutlig bekräftelse.

Genom att klicka på "Fortsätt till betalning" gör du en bindande beställning för Produkten eller Produkterna i din Kundvagn. Du får inte göra en bindande beställning om du inte läser och intygar att du godkänner dessa Allmänna Villkor och Privacy Policy genom att klicka på "Bekräfta min betalning och min beställning".

Efter granskning och bekräftelse, sker ett slutlig godkännande av beställningar på kundanpassade ABCDior. 

2.2.4 Bekräftelse av beställning av Christian Dior Couture

När du har slutfört stegen som beskrivs i Artikel 2.2.3 ovan kommer du skickas en beställningsbekräftelse per e-post. Genom att slutföra beställningen accepterar du att Christian Dior Couture använder din e-post för att bekräfta innehållet i din beställning. Om det inte uttryckligen anges utgör inte beställningsbekräftelsen en accept av din beställning.

Köpeavtalet bedöms ha slutits när:
- Produkten eller produkterna har skickats och du har mottagit ett separat e-postmeddelande från Christian Dior Couture som informerar att din beställning har skickats.

Om du betalar med kreditkort är köpeavtalet slutet när ditt kreditkort har debiterats enligt Artikel 6 häri, även om ditt kreditkort har debiterats innan din beställning skickats eller innan accept har uttryckts på något annat sätt.

Om du betalar med PayPal, Apple Pay eller Apple Pay express enligt Artikel 6.2 häri är köpeavtalet slutet när du bekräftar din beställning på PayPal, Apple Pay eller Apple Pay express sida.

Bekräftande av mottagandet av din beställning innefattar beställningsnumret, den totala kostnaden för beställningen, leveranskostnad och information om leveransdatum samt de huvudsakliga kännetecknen, antal och pris för Produkterna som köpts. Bekräftelsen av mottagande av beställningen innehåller också en länk till de Allmänna Villkoren.

När de beställda Produkterna har skickats till leveransadressen du tillhandahållit kommer Christian Dior Couture skicka ett e-postmeddelande för att informera dig om leverans och att betalning enligt Artikel 5 nedan har mottagits. Köpeavtalet har därmed utan tvekan slutits.

Betalning av en beställning av kundanpassade ABCDior sker när granskningen har godkänts. 

2.3 Bevis på beställning

Generellt så har du och Christian Dior Couture uttryckligen godkänt att e-post och de automatiska inspelningssystemen som används av kundservice är juridiskt giltiga och bindande, särskilt vad gäller karaktären och datumet för din beställning.
Vidare, så behåller Christian Dior Couture all information relaterat till beställningar som uppgår till 120 euro eller mer i tio (10) års tid och kommer tillgängliggöra sådan information för dig på din begäran som skickas till contactdioreu@dior.com, eller till Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle, 11 bis rue François, 1er - BP39, 75008 Paris. För mer information om behandling av personuppgifter, vänligen se Artikel 9.
Oavsett detta, vad gäller beställningar som görs genom Hemsidan så rekommenderar vi att du också behåller (elektroniskt eller utskrivet) en kopia av din beställningsinformation.

Artikel 3 – Tillgängliga Produkter

Christian Dior Couture förbehåller sig rätten att ändra utbudet av Produkter på Hemsidan när som helst och utan föregående meddelande. Sådana förändringar kommer inte påverka beställningar som redan har gjorts.

Innan du kan göra en beställning kommer kundservice (om du beställer via telefon) eller Hemsidans informationssida för Produkten ange:

- om Produkten är eller inte är tillgänglig; eller
- om Produkten är temporärt slut, huruvida du kan beställa den för framtida leverans inom en speciell tid.

Om, trots Christian Dior Coutures ansträngningar i detta hänseende, din beställnings Produkter inte längre är tillgängliga kommer Christian Dior Couture informera dig så snart som möjligt på något sätt (telefon eller e-post).

Som ett undantag, om en beställd Produkt är slut i lager, måste Christian Dior Couture avbryta din beställning och du kommer då inte betala någonting.

Artikel 4 – Nekande av beställning

Köp gjorda på Hemsidan eller via telefon är enbart för Kundens personliga bruk (eller för gåvor), inte för återförsäljning.

Christian Dior Couture kan välja att neka bedrägliga eller onormala beställningar, i synnerhet beställningar som överskrider det tillåtna antalet Produkter, vilket är:

- åtta (8) Produkter per beställning, och/eller
- två (2) identiska Produkter beställda inom trettio (30) kalenderdagar, oavsett färg eller storlek.

Begränsningarna som anges i föregående stycke gäller inte Produkter i Home eller Men's Timeless kategorierna ("Ready-to-Wear" för män, dvs. kostymer och smoking, kostymjackor, skjortor, byxor samt "Accessories" för män, dvs. bälten, slipsar, flugor, näsdukar, manschettknappar och knappskydd).

Christian Dior Couture kan också neka en beställning (i) som gjorts av en Kund som det finns en pågående tvist med gällande betalning eller leverans av en tidigare beställning, eller (ii) som inte gjorts enligt dessa Allmänna Villkor.

Om Christian Dior Couture anser att din beställning inte följer dessa Allmänna Villkor kommer du meddelas direkt på Hemsidan, per telefon eller per e-post.
Om du inte rättar informationen i din beställning som är fel eller står i strid med dessa Allmänna Villkor inom fjorton (14) kalenderdagar från det att du mottar ett sådant meddelande kan Christian Dior Couture avbryta din beställning samt tillhörande betalning.

Artikel 5 – Produktpriser – fakturering

Priser anges av kundservice eller visas på Hemsidan i euro (€) och innefattar all skatt, men inte leveranskostnader vilket anges separat innan beställningen är slutförd.

Priserna som faktureras är de priser som gäller på datumet för beställningen, förutsatt att beställningens Produkter är tillgängliga vid den tidpunkten.

Christian Dior Couture förbehåller sig rätten att ändra priset av Produkterna när som helst och utan föregående meddelande. Sådan förändring gäller inte för beställningar du redan gjort.

Det anges särskilt att distansköp (via telefon eller genom Hemsidan) av Christian Dior Couture Produkter inte kvalificerar för en återbetalning av moms (VAT).

Som anges i distansavtalslagen kommer du motta en bekräftelse av priset för varje Produkt och din leveranskostnad, eller om priset inte kan anges i förväg, hur beräkningen av priset görs.

Artikel 6 – Betalningsvillkor

6.1 Betalning genom kreditkort eller betalkort

Du kan betala för dina köp genom kredit- eller betalkort. Kort från "CB"-nätverket, Visa©, Eurocard©, MasterCard©, American Express© och Apple Pay© accepteras. Kort som givits ut av banker vars säte är utanför Frankrike måste vara internationella kreditkort.

För att använda dessa betalmetoder när du beställer per telefon måste du bekräfta för kundservice och försäkra för Christian Dior Couture att du är den rättmätige innehavaren av kortet som används för att betala för beställningen och att det för- och efternamn som står på kortet är ditt. Du måste också uppge kortnumret, utgångsdatumet och säkerhetskoden som visas på kortet när du beställer via telefon, genom en tredjepartsplattform som skickar en betalningslänk.

När du beställer på Hemsidan kommer du ges tillgång till en säker server som drivs i SSL-läge (128 bitar) efter att du bekräftar dina bankuppgifter.

På detta sätt genomförs dina transaktioner i enlighet med bankers säkerhetsstandard. Autentisering är specifik för varje enskild bank. Genom att uppge ditt kredit- eller betalkortsnummer och/eller bankuppgifter för Christian Dior Couture via telefon eller på Hemsidan så godkänner du förbehållslöst i förväg att Christian Dior Couture får genomföra den säkra transaktionen och förautentisera din bank att dra pengar från ditt konto vid mottagande av dokument eller utdrag som skickats av Christian Dior Couture, även i avsaknad av kvittens från kortinnehavaren.

Köpeavtalet har slutits när ditt kreditkort har debiterats samt om det debiterats innan Produkterna skickats, eller om Produkterna uttryckligen accepterats på annat sätt. Oavsett ska detta inte gälla någon handpenning eller förbetalning du gör om ditt kort debiteras för summan innan det överenskomna förfallodatumet.

6.2 Betalning via PayPal (endast internetbeställningar)

Christian Dior Couture godtar betalning via PayPal (endast för beställningar som görs på Hemsidan).

När du validerar din beställning, välj PayPal som betalmetod. Därefter kommer du dirigeras automatiskt till PayPals plattform.

Du måste därefter ansluta till ditt PayPal-konto genom att logga in med dina inloggningsuppgifter. Om du inte har ett PayPal-konto kan du skapa ett. Efter att du validerat din beställning med PayPal kommer du dirigeras till Hemsidans bekräftelsesida.

Beställningen kommer endast skickas efter det att betalmetoden bekräftats, auktorisering att debitera ditt kort eller en bekräftelse från PayPal har mottagits och din beställning följer dessa Allmänna Villkor samt att tillgängligheten av Produkterna har bekräftats.

Artikel 7 – Leverans

Svenska konsumenter som handlar på den svenska Hemsidan kommer få Produkterna levererade till Sverige.

Av säkerhetsskäl kommer Christian Dior Couture inte behandla någon beställning där leverans- eller faktureringsadress är en postbox, och kommer endast leverera till ett hotell eller studentboende endast om du väljer expressleverans med personlig mottagarbekräftelse.

Du kan få Produkter som är gåvor levererade till en annan person på franska fastlandet.

Efter att betalning för beställningen har registrerats kommer Produkterna levereras till den leveransadress som du angivit vid beställningen. Du måste därför göra ditt yttersta för att tillhandahålla korrekt leveransadress till Christian Dior Couture.

Förbehållet full betalning av priset kommer Produkterna levereras:

- på det datum eller inom den tidsram som Christian Dior Couture angivit innan din beställning bekräftats, eller om ingen tidsram angivits, senast trettio (30) dagar från beställningsdatumet om det inte finns skäligt dröjsmål,
- om Produkten är temporärt slut, inom den tidsram du informerats om och som du accepterat (i) när du gjorde beställningen per telefon med kundservice, eller (ii) när du lade till Produkten i din Kundvagn på Hemsidan, så väl som innan din beställning var accepterad.

Avhängigt valet du gjort kommer Christian Dior Couture skicka de beställda Produkterna per standardpost eller expressbud med personlig mottagningsbekräftelse, eller leverera Produkterna för upphämtning till en butik.

Christian Dior Couture täcker kostnaderna för leverans per standardpost. Kunder måste betala för expressbud med krav på mottagningsbekräftelse, om inte kostnaderna för frakten överstiger ett tusen trehundra euro (1300€) för då kommer Christian Dior Couture täcka kostnaderna. Du kommer informeras om expressfraktskostnaderna innan du validerar din beställning.

Om leverans av Produkterna försenas på grund av en händelse bortom Christian Dior Coutures kontroll kommer du kontaktas så snart som möjligt och åtgärder kommer vidtas för att minska effekterna av förseningen. Förutsatt att Christian Dior Couture gör sitt bästa för att minska förseningen kommer Christian Dior Couture inte kunna hållas ansvarigt för förseningen som orsakats av händelsen. Om det dock finns en risk för en betydande försening kan du kontakta Christian Dior Couture för att ångra köpet och få en återbetalning för alla Produkter som du har betalat för men inte mottagit.

Om UPS inte kan leverera (efter 3 misslyckade försök) och paketet returneras till Christian Dior Coutures varuhus med anmärkningen "Finns ej längre på denna adress" kommer Christian Dior Couture försöka kontakta dig två gånger inom loppet av fyra (4) veckor efter det att paketet mottagits av varuhuset. Om du inte svarar eller kontaktar varuhuset inom de fyra (4) veckorna kommer Christian Dior Couture att återbetala beställningen och skicka en e-postbekräftelse till den adress du angav vid beställningen.

Artikel 8 – Hämta i butik

När valet "Hämta i butik" finns tillgängligt då du gör din beställning kan du välja att hämta din beställning i något av de föreslagna Christian Dior Couture-butikerna. Denna service finns endast tillgänglig i vissa Christian Dior Couture-butiker i Sverige och endast för vissa Produkter. Denna information kommer tydligt anges innan du gör din beställning.

Produkten kommer vara tillgänglig på den valda platsen inom den tidsram som anges av Christian Dior Couture i Artikel 7.

Du kommer informeras direkt per e-post och/eller SMS när din beställning är tillgänglig i butiken. Du har därefter fjorton (14) dagar på dig att hämta din beställning i den butiken.

För att hämta din beställning måste du visa upp meddelandet om upphämtning som du fått per e-post eller SMS samt giltig legitimation. Din identitet kommer kontrolleras och en kopia av din legitimation kan göras vilket du uttryckligen godkänt genom att välja det här leveranssättet. Om du använde ett kredit- eller betalkort för att göra beställningen kan butiken komma att kontrollera ditt kort. Du kommer därefter få beställningen i utbyte mot att skriva på en upphämtningsblankett.

Du kan också låta någon annan hämta din beställning åt dig under följande villkor. Personen du utser måste uppge (i) hans/hennes legitimation, (ii) beställningsbekräftelsemailet du mottagit och (iii) en undertecknad fullmakt som tillåter upphämtning av paketet av en tredje part.
En enkel fullmakt tillhandahålls som bilaga till dessa Allmänna Villkor.

Artikel 9 – Integritet

För mer information om hur vi använder personuppgifter som vi samlar in från dig genom Hemsidan eller per telefon, vänligen läs vår "Privacy Policy".

Artikel 10 – Äganderätt

Christian Dior Couture behåller äganderätten till Produkterna till dess att (a) du, eller (b) personen du utser får Produkterna i fysisk besittning.

Du får inte sälja vidare Produkter vars äganderätt behålls av Christian Dior Couture utan Christian Dior Coutures skriftliga medgivande av försäljning i förväg.

Artikel 11 – Immateriella rättigheter

Du får inte direkt eller indirekt reproducera, representera eller förändra Hemsidan i sin helhet, eller delar därav, i någon form överhuvudtaget. Alla immateriella rättigheter hänförliga till någon Christian Dior Couture produkt eller beståndsdel (inklusive Christian Dior Couture Produkter), så som varumärken, illustrationer, foton, bilder, design och logotyper, oavsett om de är registrerade eller inte, är och ska förbli Christian Dior Coutures immateriella rättigheter.

All hel eller delvis reproduktion, nedladdning, modifiering eller användning av Christian Dior Coutures varumärken, illustrationer, bilder, foton, logotyper eller design oavsett syfte och oavsett medium är förbjudet utan Christian Dior Coutures skriftligen uttryckliga medgivande.
Likaså är all användning som inte följer villkoren för att använda Hemsidan och, i synnerhet användning av någon av Hemsidans komponenter (Produkter som presenteras, beskrivningar, priser, data, mjukvara, grafik, bilder, text, fotografier, verktyg etc.) i syfte för försäljning eller annan direkt eller indirekt kommersiell användning strikt förbjudet utan Christian Dior Coutures skriftligen uttryckliga medgivande.

För vidare information, vänligen läs vår Legal Notice.

Artikel 12 – Ångerrätt

12.1 Ångerrätt

Du som konsument har rätt att ångra ett köp inom fjorton (14) dagar från den dag du mottog den sista varan utan att uppge någon anledning.

Ångerrätten slutar gälla den fjortonde (14) dagen efter den dag då du eller den tredje part du utsett (inte inräknat budet) har fått den sista produkten i din besittning.

För att åberopa din ångerrätt måste du informera oss om ditt val att ångra köpet genom att tydligt förklara din avsikt som anges i Artikel 13.1. Ett standardformulär för ångerrätt tillhandahålls även som bilaga till dessa Allmänna Villkor.
För att möta ångerrättens deadline behöver du endast skicka ditt meddelande att du ångrar dig innan deadline löper ut.
I enlighet med distansavtalslagen 11 § punkterna 3 och 5 gäller ångerrätten inte köp av varor som har tillverkats på beställning (enligt anvisning) eller som har en tydlig personlig prägel, eller för varor som du har öppnat och som inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl.

12.2 Effekterna av ångerrätten

Om du ångrar dig kommer vi återbetala hela beloppet som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (förutom ytterligare avgifter hänförliga till ditt val av leveransmetod utöver den gratis standardleveransen) inom rimlig tid och inte senare än inom fjorton (14) dagar från det datum då vi informerats om ditt val att ångra köpet.

Vi kommer göra återbetalningen genom samma betalmetod som du använt för den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen medgivit annorlunda. Oavsett hur återbetalningen görs kommer du inte ådra dig några kostnader för den.

Du är ansvarig endast för den reducering av Produktens värde som orsakats av någon hantering som inte varit nödvändig för att ta reda på varans beskaffenhet, funktioner och användningsområde.

Vi kommer bekosta upphämtandet av Produkten. För vidare information, se Artikel 13.

Artikel 13 – Öppet köp

Utöver ångerrätten som anges i Artikel 12 ovan ger Christian Dior Couture dig trettio (30) dagars öppet köp att ångra köpet och returnera Produkterna som du köpt på Hemsidan eller över telefon. For the holiday season Dior is offering extended returns until January 20th 2023 for all orders placed before December 20th.

Du får dock inte returnera:
- Varor som tillverkats på beställning eller som har tydligt personlig prägel ( distansavtalslagen 11 §),
- Produkter som definitivt var fästa till andra produkter efter leverans,

Du måste returnera Produkterna:

- inom trettio (30) dagar efter leverans,
- med en ifylld retursedel (se bilagan) eller ett tydligt meddelande att du önskar returnera Produkterna,
- i dess kompletta originalförpackning.

Produkter som inte returnerats eller som är returnerade ofullständiga, skadade, utan etikett, förändrade, smutsiga/använda eller i något annat skick som rimligen visar att de har blivit använda eller burna, kommer inte återbetalas eller bytas ut utan kommer skickas tillbaka till dig (om tillämpligt).

Vad gäller skor måste sulan vara intakt. Vi rekommenderar starkt att du provar Christian Dior Couture skor på en matta.
Returnerade Produkter måste vara i sitt originalskick och inte använda, med alla Christian Dior Couture etiketter fastsatta och alla tillhörande accessoarer och instruktionsbroschyrer medskickade.

Om du returnerar en Produkt senare än trettio (30) dagar efter det datum du mottagit eller hämtat den kan Christian Dior Couture neka dig en återbetalning och skicka tillbaka Produkten till dig.
Vidare har gåvomottagare ingen ångerrätt. Enbart Kunder kan åberopa ångerrätten.

Din ångerrätt enligt Artikel 12 påverkas inte av rätten till öppet köp. Till dess att ångerrätten löper ut enligt Artikel 12 gäller endast villkoren däri.

13.1 Policy för returer under öppet köp genom Hemsidan

Du kan returnera Produkter inom trettio (30) dagar från beställningsdatum genom att antingen:

1. meddela Christian Dior Couture genom ditt konto på Hemsidan där du önskar returnera en Produkt eller flera Produkter, varpå Christian Dior Couture kommer skicka dig ett e-postmeddelande där man bekräftar att du ångrat köpet,

2. ringa kundservice för att åberopa din rätt att returnera en Produkt eller flera Produkter, och komma överens om ett datum, tid och plats för UPS att hämta Produkten eller Produkterna, eller

3. returnera din Produkt eller dina Produkter direkt till en UPS avhämtningsplats (https://www.ups.com/dropoff/?loc=sv_SEgenom att använda den förbetalda retursedeln som medföljer i paketet.

Priset som fakturerats för Produkterna som returnerats via Hemsidan kommer återbetalas genom samma betalsätt som du använde vid beställningen inom rimlig tid och inte senare än fjorton (14) dagar från det att Christian Dior Couture mottagit Produkten eller Produkterna.

Ytterligare kostnader som du betalat med anledning av ditt val av specifikt leveranssätt kommer inte återbetalas.

13.2 Policy för returer under öppet köp till en Christian Dior Couture butik

Christian Dior Coutures Kunder får också returnera Produkter till vilken Christian Dior Couture butik som helst i Europa. För denna typ av retur gäller de allmänna villkor som tillämpas av butiken istället för dessa Allmänna Villkor.

Artikel 14 – Bytesrätt

Utöver din ångerrätt enligt artiklarna 12 och 13 ovan har du även rätt att ändra dig och byta en Produkt inom trettio (30) dagar, i enlighet med villkoren som ställs upp i artiklarna 12 och 13.
För defekta Produkter behäftade med fel, vänligen se Artikel 15 nedan.

Inom trettio (30) dagar från det att du mottagit en Produkt har du rätt att byta den genom Hemsidan eller i en Christian Dior Couture butik i landet där du köpte Produkten.

Produkter som har tillverkats på beställning eller som har tydlig personlig prägel, Produkter som har förändrats eller skadats samt förseglade Produkter (t.ex. badkläder) som du öppnat efter leverans och som inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl får inte bytas.

Utan påverkan på din rätt enligt Artikel 13, kan Christian Dior Couture enligt sin bytespolicy neka dig att byta mer än två (2) efter varandra följande beställningar.

Du får inte göra två byten för samma beställning. Om du önskar byta Produkter som redan har blivit bytta en gång får du returnera dem genom att ringa kundservice och få en återbetalning.

Byten görs under förutsättning att Produkterna finns tillgängliga på Hemsidan eller i den butik du går till för att göra bytet. Om Produkten inte är tillgänglig kommer du få en återbetalning enligt Artikel 12.

14.1 Byten genom Hemsidan

Om du ändrar dig och vill byta en Produkt genom Hemsidan måste du ange på relevant sida på Hemsidan vilka Produkter du önskar byta i din beställning. Du får returnera Produkter enligt Artikel 14 ovan (tidsram och bytesvillkor).

Antalet utbytesprodukter måste vara detsamma som antalet returnerade Produkter.

Leveranskostnaden för den första leveransen kommer återbetalas, men den andra leveransen kommer faktureras enligt det valda leveranssättet. Det nya köpet kommer vara förbehållet de Allmänna Villkor som gäller vid tidpunkten då bytet görs.

14.2 Byten som görs i Christian Dior Couture butiker

Om du ändrar dig och vill byta en eller flera Produkter i en Christian Dior Couture butik behöver den butik som gör bytet erbjuda samma kategori av Produkter till försäljning som den Produkt du önskar byta till. Till exempel, skor för män kan bara bytas ut i en Christian Dior Couture butik som säljer skor för män.

14.2.1 Byten av Produkter sålda till ett lägre pris i butik

Du kommer få ett kreditbevis för prisskillnaden.

Kreditbeviset kommer vara giltig i ett (1) års tid från utfärdandedatum och får bara användas i butiker som ingår i Christian Dior Couture-nätverket i det land där butiken som utfärdade krediten är belägen.

För att hänga undan Produkter måste du kontakta kundservice.

14.2.2 Byten av Produkter sålda till ett högre pris i butiker

Du måste betala mellanskillnaden enligt gällande försäljningsvillkor i butiken.

Artikel 15 – Dina rättigheter vid Produkter behäftade med fel

Om en Produkt är behäftad med fel gäller lagstadgade bestämmelser inklusive lagstadgade garantier för reklamation. Som svensk konsument har du rätt till 3 års reklamationstid enligt konsumentköplagen 23 §.

Vissa Produkter som säljs på Hemsidan täcks av en garanti utöver de lagstadgade bestämmelserna. Dessa villkor och metoden för att trigga denna garanti kan ses under "After-Sales Service General Terms of Use"-fliken och är också en del av informationen som medföljer Produkterna.

Artikel 16 – Service efter försäljning

I vissa fall erbjuder Christian Dior Couture sina Kunder en utökad kommersiell garanti eller garantier som går utöver vad Kunden lagligen har rätt till. I sådana fall kommer detaljerna för sådan kommersiell garanti vara inkluderad när du mottar leveransen av dina Produkter.

Alla Produkter som tekniskt möjligt kan repareras kvalificeras för service efter försäljning.

Villkoren för användning av service efter försäljning kan läsas under fliken “After-Sales Service General Terms of Use”.

Christian Dior Couture kan inte lämna någon garantiperiod då reservdelar som krävs för att använda Produkten kommer finnas tillgängliga.

Oavsett kommer Christian Dior Couture göra sitt bästa för att tillgodose dig om du begär en eller flera reservdelar.

Artikel 17 – Produktrelaterad information – ansvarsbegränsning – Force Majeure

Information om alla Produkter som erbjuds för distansförsäljning finns tillgänglig på alla Christian Dior Couture butiker, på Hemsidan och genom kundservice.

Alla foton, grafik och beskrivningar av Produkterna som erbjuds för distansförsäljning är enbart för information och är inte bindande för Christian Dior Couture. Du kan ta del av ytterligare information genom att kontakta kundservice eller en Christian Dior Couture butik. Även om det yttersta görs för att säkerställa att färg och mönster på Produkterna som visas på Hemsidan på ett riktigt sätt återspeglar originalskicket av Produkten kan variationer uppkomma, i synnerhet med anledning av tekniska begränsningar hos din dators förmåga att visa färger. Christian Dior Couture kan därför inte hållas ansvarig för icke-väsentliga fel eller brister i fotografier eller grafiska representationer av Produkterna som syns på Hemsidan.

Om Christian Dior Couture inte följer dessa bestämmelser kommer Christian Dior Couture endast vara ansvarig för de förluster eller skador som på ett förutsebart sätt är ett resultat av Christian Dior Coutures avtalsbrott eller på grund av konsekvenserna av en bristande omsorg eller rimlig skicklighet. Christian Dior Couture kan inte hållas ansvarig för oförutsedda förluster eller skador under några omständigheter. Förluster eller skador är förutsebara om det är uppenbart att de kommer hända eller om, vid tidpunkten då köpeavtalet ingås, du och Christian Dior Couture vet om att det kommer hända och du till exempel diskuterat det med Christian Dior Couture under beställningsprocessen.

Artikel 18 – Övrigt

Det faktum att Christian Dior Couture vid något givet tillfälle avstår från att begära fullgörelse av någon av dessa bestämmelser i de Allmänna Villkoren ska inte tolkas som ett avstående från sina rättigheter att vid efterföljande tillfällen göra anspråk på fullgörelse av alla eller delar av tidigare icke fullgjorda bestämmelser.

Om någon av dessa bestämmelser i dessa Allmänna Villkor förklaras ogiltiga i sin helhet eller delvis, ska övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor samt övriga rättigheter och skyldigheter som uppkommer enligt dem förbli oförändrade och fortsätta gälla.

Artikel 19 – Tvist – Gällande rätt

Dessa Allmänna Villkor ska tolkas enligt svensk lag, om inte annat krävs enligt europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Detta lagval har ingen betydelse för din rätt till skydd enligt gällande konsumentlagstiftning i det land du är bosatt i.

En konsument kan använda den alternativa tvistlösningsprocess som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm, Sverige, www.arn.se.

Europeiska kommissionen driver även en plattform online för tvistlösning utanför domstol (alternativ tvistlösningsplattform), vilken kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Christian Dior Coutures e-postadress är contactdioreu@dior.com.

GENDER PAY GAP REPORT 2018 (1)

In 2020, companies from the LVMH group in France have calculated their gender equality index. This index totals 92/100 points for Christian Dior Couture.