Dior Oblique Diortwin 90 方巾 灰色和海軍藍真絲斜紋布

編號: 15DOB090I600_C810

這款雙色雙面 Dior Oblique Diortwin 方巾向品牌經典的主題圖案致敬。此款式以真絲斜紋布製成,分灰色和海軍藍兩面,飾有手工縫線縫邊,並均綴以同色系「CHRISTIAN DIOR」標誌緹花飾帶。這款頸巾可繫於頸項或作頭巾,展現 Dior 造型。

  • 雙面 Diortwin 配灰色和海軍藍 Dior Oblique 主題圖案
  • 同色系緹花飾帶配「CHRISTIAN DIOR」標誌
  • 手工捲邊
  • 100% 真絲斜紋布
  • 意大利製造

備有其他選擇

Dior Oblique Diortwin 方巾 aria_frontView
Dior Oblique Diortwin 90 方巾 aria_frontView
Dior Oblique Diortwin 90 方巾 aria_frontView