Fahrenheit

FAHRENHEIT

Het zijn vaak aangrijpende ervaringen die aan de basis liggen van mythes. Fahrenheit is als een olfactieve ufo, het symbool van de pioniersgeest van het Huis Dior.
Een geur gebaseerd op het ingewikkelde huwelijk van extremen die zich op een haast magnetische manier tot elkaar aangetrokken voelen: warm en koud, subtiel en krachtig.