Legal terms
General Terms And Conditions Of Sale (2)
Všeobecné podmínky prodeje

Poslední aktualizace: 16. 5. 2022

Vítejte na stránkách www.dior.com/en_cz. V této části našich Webových stránek jsou uvedeny naše Všeobecné podmínky prodeje (dále jen „Podmínky“), včetně úplného postupu dodání a vrácení zboží.

Tyto Podmínky se vztahují na veškerý prodej produktů vám, zákazníkovi, prostřednictvím webových stránek www.dior.com/en_cz (dále jen „Webové stránky“). Před odesláním objednávky si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Vtěchto Podmínkách se dozvíte, kdo jsme, jak vám budeme produkty poskytovat, jak vy nebo my můžeme změnit nebo ukončit smlouvu, co dělat vpřípadě problému a další důležité informace.

Zadáním objednávky potvrzujete, že souhlasíte se zněním těchto Podmínek. Pokud stěmito Podmínkami nesouhlasíte, nezadávejte prosím žádné objednávky prostřednictvím Webových stránek.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit stím, že nové znění Podmínek se bude vztahovat na jakoukoli nabídku nebo objednávku učiněnou prostřednictvím Webových stránek po zveřejnění nového znění. Doporučujeme vám proto, abyste se při každé objednávce ujistili, že vám Podmínky vyhovují. Podmínky je možné vytisknout. Mimoto bude platné a účinné znění Podmínek ve formátu PDF připojeno knašemu e-mailu spotvrzením objednávky.

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny včeském a anglickém jazyce. Vpřípadě rozporu mezi českým a anglickým zněním je rozhodující anglické znění.

1. Informace o nás a jak nás kontaktovat

Jsme společnost Parfums Christian Dior, société anonyme, se základním kapitálem ve výši 2620860,-EUR, zapsaná vobchodním rejstříku vPaříži (FRANCIE) pod číslem 552 065 187, se sídlem na adrese 33 avenue Hoche, 75008 Paříž, FRANCIE (dále jen „PCD“).

Pro vaši informaci se společnost PCD zavazuje dodržovat zásady stanovené vEtickém kodexu LVMH, který je kdispozici ke stažení zde: LVMH Code of Conduct. Tento Etický kodex stanoví etický rámec pro veškeré její jednání.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho zákaznického servisu, který je vám kdispozici takto: Pracovní doba: 10:00 - 18:00 od pondělí do pátku svýjimkou státních svátků ve Francii.

Telefonní číslo a případné související náklady: +420 225 439 910

E-mailová adresa: contact@dior.com

Informace najdete také prostřednictvím odkazu na náš dokument “FAQ”.

Vyplníte-li dotazník „kontaktujte nás“, který je kdispozici zde, může vás také kontaktovat náš tým péče o zákazníky.

Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak telefonicky nebo písemně na e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou jste nám uvedli vobjednávce nebo vdotazníku „kontaktujte nás“.

2. Naše produkty

Produkty nabízené kprodeji jsou produkty zobrazené na Webových stránkách. Vyobrazení produktů na našich Webových stránkách je pouze ilustrativní, a přestože se snažíme o přesné zobrazení barev, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na konkrétním zařízení přesně odráží barvu produktů. Vaše produkty se tak mohou od těchto vyobrazení mírně lišit.

3. Naše smlouva s vámi

3.1. Objednávky

Abyste mohli zadat objednávku prostřednictvím Webových stránek, musíte být fyzickou osobou, nepodnikajícím zákazníkem, ve věku nejméně 18 let a plně způsobilým kprávním jednáním.

Kzadání objednávky musíte:

být přihlášeni ke svému stávajícímu zákaznickému účtu, pokud jej máte, nebo si vytvořit zákaznický účet, pokud jej nemáte, nebo vyplnit povinné údaje požadované vrámci objednávky.

Pokud chcete provést objednávku, musíte si vybrat produkty a jejich množství, které chcete objednat, a přidat je do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „SHOP“ („NAKOUPIT“). Upozorňujeme, že stav své objednávky si můžete kdykoli zkontrolovat kliknutím na ikonu nákupního košíku a/nebo při odhlášení. Po naplnění košíku budete vyzváni kpoklepání na tlačítko „PROCEED TO CHECK OUT“ („POKRAČOVAT K PLATBĚ“) a kzadání vaší e-mailové adresy, fakturační adresy, požadované doručovací adresy a informací týkajících se zvoleného způsobu doručení, přičemž vtéto fázi bude upřesněna výše případných poplatků za doručení.

Před poklepáním na tlačítko „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIT A OBJEDNAT“) máte možnost:

zkontrolovat údaje ve své objednávce a celkovou cenu, opravit případné chyby vzadaných údajích nebo objednávku upravit návratem kpředchozím krokům nebo prohlížením Webových stránek.

Pro konečné potvrzení a dokončení objednávky musíte:

před provedením platby za objednávku přečíst tyto Podmínky a výslovně je přijmout poklepáním na tlačítko „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIT A OBJEDNAT“),

poklepat na tlačítko „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIT A OBJEDNAT“) a přejít kbezpečné platbě za objednané zboží. Po autorizaci odepsání příslušné částky zvašeho bankovního účtu bankou je vaše objednávka předána společnosti PCD.

Kpřijetí vaší objednávky dojde až poté, co vám na vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail spotvrzením objednávky a vy zadáním objednávky souhlasíte spoužitím e-mailu pro zaslání našeho potvrzení vaší objednávky. Vtomto okamžiku dojde mezi vámi a námi kuzavření smlouvy o prodeji a koupi objednaných produktů. Vpotvrzovacím e-mailu budou uvedeny všechny údaje o zakoupených produktech, dodací adresy, fakturační adresa, zvolený způsob doručení, náklady na doručení, vaše jedinečné referenční číslo, celková částka odečtená zúčtu, ke kterému byla vydána vaše kreditní nebo debetní karta, volba balení, a tento e-mail bude obsahovat PDF verzi platných a účinných Podmínek. Doporučujeme, abyste si tento e-mail uschovali pro případ potřeby.

Upozorňujeme, že smlouva je sepsána vjazyce objednávky (tj. v angličtině).

Bude archivována po dobu nepřesahující dobu potřebnou knaplnění účelu, pro který byla archivována.

Máte-li ohledně objednávky jakékoli dotazy, obraťte se prosím na náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1. Kdykoli nás budete kontaktovat ohledně své objednávky, pomůže nám, když nám sdělíte její číslo.

Pokud vaši objednávku nebudeme moci přijmout, budeme vás o tom informovat e-mailem a nebudeme vám za produkty nic účtovat. Může tomu tak být znásledujících důvodů:

produkt není skladem, platební agentury včetně poskytovatele platebních služeb, které PCD využívá kodhalování podvodů skreditními kartami, odmítly autorizaci platby prostřednictvím kreditní/debetní karty, zjistili jsme chybu vceně nebo popisu produktu, překročili jste limit stanovený vnašich Zásadách maximálního nákupu uvedených níže, musíme vyřešit technické problémy sproduktem nebo provést drobné technické změny, musíme produkt aktualizovat tak, aby odrážel změny příslušných právních předpisů a regulatorních požadavků.

Upozorňujeme, že nemůžeme vyřídit objednávky spožadovaným doručením na adresu P.O. boxu.

3.2. Cena a platba

Cena produktů (včetně DPH) se zobrazuje po celou dobu vaší online cesty, a to buď vnákupním košíku na horním banneru Webových stránek, nebo během procesu placení ceny objednávky při zadávání objednávky. Pokud dojde ke změně sazby DPH mezi datem vaší objednávky a datem, kdy vám produkty dodáme, upravíme sazbu DPH, kterou zaplatíte, pokud jste již produkty nezaplatili vplné výši ještě předtím, než změna nabyla účinnosti.

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že uváděná cena produktů je správná, ale vnepravděpodobném případě, že je cena produktů uvedena vnesprávné výši, vás budeme kontaktovat a před přijetím objednávky vás požádáme o další pokyny. Pokud přijmeme a zpracujeme vaši objednávku, kde je chyba vceně zjevná a nepochybná a mohli jste ji rozumně rozpoznat jako chybné stanovení ceny, můžeme od smlouvy odstoupit, vrátit vám všechny případně zaplacené částky a požadovat vrácení všech produktů, které vám byly poskytnuty.

Cena za produkty se hradí vměně EUR.

Platbu za produkty můžete provést níže uvedenými způsoby:

PŘIJÍMANÉ KREDITNÍ / DEBETNÍ KARTY:

MasterCard Visa

JE NÁM LÍTO, ALE JINÉ TYPY PLATEB NEPŘIJÍMÁME.

Omlouváme se, ale vsoučasnosti nenabízíme dárkové certifikáty ani dárkové karty.

Příslušnou částku vám zkreditní nebo debetní karty strhneme v okamžiku vypravení objednávky.

Upozorňujeme, že všechny případné povinné daně, poplatky a bankovní poplatky hradíte vy.

Bezpečná platba se provádí prostřednictvím poskytovatele služeb: PSP Cybersource, který splňuje bezpečnostní normy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Zdůvodu vaší bezpečnosti a zamezení podvodným transakcím se vaše fakturační jméno a adresa musí shodovat se jménem a adresou kreditní karty použité kplatbě. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku, která tato kritéria nebude splňovat.

3.3. Zásady maximálního nákupu

Produkty jsou prodávány vmaloobchodním prodeji fyzickým osobám pouze pro jejich osobní potřebu. Proto objednávky omezujeme na maximálně pět (5) kusů jakékoli položky na jednu objednávku.

3.4. Zrušení objednávky

Příležitostně se může stát, že objednávku nebo její část náš systém zrůzných důvodů zruší. Mezi tyto důvody patří:

produkt není skladem; obtíže při zpracování platebních údajů; platební agentury včetně poskytovatele platebních služeb, které PCD využívá kodhalování podvodů skreditními kartami, odmítly autorizaci platby prostřednictvím kreditní/debetní karty; doručení na uvedenou adresu není možné; byla zadána duplicitní objednávka.

Pokud vaši objednávku zrušíme, obdržíte od nás e-mail. Příslušná částka vám bude vrácena způsobem odpovídajícím původnímu způsobu platby.

Pokud si přejete svou objednávku změnit nebo zrušit před jejím vypravením, zavolejte prosím našemu týmu péče o zákazníky (viz kontaktní údaje v článku 1) a uveďte číslo své objednávky, abychom svámi probrali praktické možnosti, které máte kdispozici. Vezměte prosím na vědomí, že objednávky obvykle vyřizujeme velmi rychle a vypravujeme je do 1-2 dnů. Může se tedy stát, že již nebude možné vypravení vaší objednávky zabránit. Vtakovém případě prosím objednané zboží po jeho obdržení vraťte vsouladu snašimi Zásadami pro vracení zboží, které jsou uvedeny níže a vnašem dokumentu Péče o zákazníky a často kladené dotazy.

4. Doručení

4.1. Standardní doručení

Náklady na doručení vám budou sděleny předtím, než objednávku potvrdíte.

Termín doručení a náklady na doručení závisí na způsobu doručení, který jste si vybrali při objednávce.

Vpřípadě, že celková částka vaší objednávky činí alespoň 50 EUR, nabízíme doručení zdarma na adresu, kterou jste uvedli vobjednávce. Objednané zboží je obvykle doručeno do 3 až 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky znaší strany. Pracovními dny jsou pondělí až pátek svýjimkou francouzských a belgických státních svátků.

Pro doručení do mimoměstských oblastí prosím počítejte sdvěma dny navíc.

Uděláme vše pro to, abychom vám produkty dodali vtermínu, který vám společnost PCD sdělí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od přijetí objednávky. Vpřípadě nedodání zboží vuvedeném termínu se neprodleně obraťte na oddělení péče o zákazníky na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese uvedené v článku 1. Vtakovém případě navrhne oddělení péče o zákazníky nový termín dodání nebo zrušení objednávky a vrácení příslušné částky.

Pokud dojde kprodlení sdodáním produktů vdůsledku události, na kterou nemáme vliv, budeme vás co nejdříve kontaktovat, abychom vás o této skutečnosti informovali, a podnikneme kroky kminimalizaci dopadu tohoto prodlení. Za předpokladu, že tak učiníme, neodpovídáme za prodlení způsobené touto událostí, avšak pokud existuje riziko významného prodlení (tj. více než třicet (30) dní od přijetí objednávky), můžete nás kontaktovat snávrhem na odstoupení od smlouvy a vrácení prostředků za všechny produkty, které jste zaplatili, ale neobdrželi.

Všechny objednávky vyžadují podpis při doručení. Pokud nebudete zastiženi a objednané zboží si nepřevezmete, kurýr vám zanechá kontaktní informace, doručovací kartu, nebo vás bude kontaktovat a domluví se s vámi na jiném způsobu doručení.

Pokud se po neúspěšném doručení zásilky skurýrem vpřiměřené lhůtě nedohodnete na opětovném doručení/vyzvednutí, bude vás kurýr nebo společnost PCD kontaktovat sžádostí o další pokyny stím, že vám mohou být účtovány náklady na uskladnění a případné další náklady na doručení. Pokud se nám ani přes přiměřené úsilí nepodaří vás kontaktovat nebo zajistit následné doručení či vyzvednutí, můžeme od smlouvy odstoupit stím, že vám vznikne povinnost zaplatit nám náhradu vzniklé újmy.

Omlouváme se, ale online objednávky doručujeme pouze na adresy na území České republiky.

4.2. Adresy pro doručování

Pokud nám během procesu objednávání nesdělíte jinou adresu, doručíme vám zakoupené produkty na doručovací adresu, kterou jste uvedli vúdajích o svém účtu.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zásilku doručili na uvedenou adresu. Neodpovídáme však za nedoručení nebo nesprávné doručení vpřípadě, že jste nám poskytli nesprávné údaje.

4.3 Vlastnictví a odpovědnost

Po doručení zásilky je nutné vpřítomnosti kurýra zkontrolovat, zda doručené zboží odpovídá objednávce, a na dodacím listu uvést co nejpodrobněji všechny případné výhrady (zjevné vady, poškozená zásilka, porušený obal atd.) a zásilku odmítnout. Vtakovém případě musíte také co nejdříve kontaktovat náš zákaznický servis a my zahájíme příslušné šetření.

Po doručení produktů na vámi uvedenou adresu za ně přebíráte odpovědnost.

Jakmile obdržíme platby vcelé výši, stávají se produkty vaším vlastnictvím.

5. Vaše práva na ukončení smlouvy

Můžete mít právo ukončit smlouvu s námi uzavřenou a vrátit příslušné produkty, avšak stím, že vaše právo ukončit smlouvu bude záviset na tom, jaké produkty jste zakoupili, jestli jste si to jenom rozmysleli, zda je sdodanými produkty něco vnepořádku, jak smlouvu plníme a kdy se rozhodnete smlouvu ukončit. Pokud chcete smlouvu ukončit kvůli něčemu, co jsme udělali nebo co jsme vám řekli, že uděláme, viz článek 5.1. Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, viz článek 5.2. Po dobu trvání „lhůty na rozmyšlenou“ za podmínek uvedených v článku 5.2 můžete mít právo na refundaci. Pokud je zakoupený produkt vadný nebo byl nesprávně popsán, můžete mít ze zákona právo na opravu nebo výměnu produktu nebo na vrácení části nebo všech vámi zaplacených prostředků, viz článek 5.3.

5.1 Ukončení smlouvy kvůli něčemu, co jsme udělali nebo se chystáme udělat.

Pokud hodláte smlouvu ukončit zněkterého zníže uvedených důvodů, bude smlouva ukončena okamžitě a my vám vrátíme celou částku za všechny produkty, které nebyly poskytnuty. Jedná se o následující důvody:

informovali jsme vás o chybě vceně nebo popisu objednaného produktu a vy nadále nemáte o objednávku zájem, existuje riziko významného prodlení sdoručením produktů (tj. o více než třicet (30) dní od přijetí objednávky), doručování produktů jsme ztechnických důvodů pozastavili nebo jsme vám oznámili, že se jejich doručování chystáme ztechnických důvodů pozastavit, nebo máte ze zákona právo ukončit smlouvu zdůvodu našeho pochybení.

5.2 Vaše právo na odstoupení od smlouvy

I když doufáme, že jste zdoručeného zboží nadšeni, pokud zjakéhokoli důvodu nejste zcela spokojeni nebo změníte názor zjiného důvodu, máte jako spotřebitel ze zákona právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz do třiceti (30) dnů ode dne, kdy vám byly produkty doručeny, nebo pokud byly produkty doručovány postupně, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy vám byla doručena poslední zásilka. Upozorňujeme, že nás o svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy musíte informovat před uplynutím této třicetidenní lhůty, a to prostřednictvím vzorového „Formuláře pro vrácení zboží“, který jsme vám poskytli vzásilce, nebo případně jiným jednoznačným písemným prohlášením, vněmž nám sdělíte své rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a vrátit nám produkty a všechny dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky atd.), aby vám mohly být vráceny peníze.

Zhygienických důvodů a z důvodu ochrany zdraví nemáte právo na odstoupení od smlouvy vpřípadě produktů, u kterých došlo kporušení nebo manipulaci spečetí nebo podobnou ochranou. To neplatí, pokud vracíte produkty zdůvodu jejich vady nebo poškození (viz čl. 5.3 níže).

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit ani při nákupu produktů:

jejichž cena je závislá na kolísajících sazbách na finančních trzích, které nemůžeme ovlivnit, vyrobených na zakázku podle vašich požadavků nebo personalizovaných (např. produkty sgravírováním), které jsou po dodání a vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíšeny sjinými předměty.

5.3 Pokud se vyskytne problém s produktem

Poškozené nebo nesprávně dodané produkty nebo produkty, které neodpovídají produktům uvedeným vdodacím listu, nám neprodleně po doručení oznamte a prostřednictvím našeho zákaznického servisu (viz kontaktní údaje v článku 1) a uveďte údaje o své objednávce. Pro zajištění rychlého vyřízení prosím uveďte číslo objednávky a krabici, obalový materiál, všechny dárkové předměty (např. dárek či dárky k nákupu, vzorek či vzorky) a poškozené předměty předložte ke kontrole kurýrovi.

Na všechny námi dodávané produkty se dále vztahuje zákonná záruka shody a zákonná záruka na skryté vady.

Zákonná záruka shody

Zákonnou záruku shody upravují ustanovení čl. L217-3 až L217-20 francouzského spotřebitelského zákoníku. Rovněž vás informujeme o existenci zákonné záruky shody zboží vzemi vašeho bydliště. Níže pro informaci uvádíme překlad některých článků francouzského spotřebitelského zákoníku:

Článek L217-3 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Prodávající je povinen dodat zboží, které je ve shodě se smlouvou a kritérii stanovenými v článku L. 217-5.

Odpovídá za vady shody existující v době dodání zboží ve smyslu článku L. 216-1, které se projeví do dvou let od dodání. (...)

Prodávající po stejné období odpovídá také za jakoukoli neshodu týkající se obalu, návodu kmontáži nebo instalace, pokud za instalaci podle smlouvy odpovídá sám nebo pokud byla provedena na jeho odpovědnost, nebo pokud nesprávná instalace provedená spotřebitelem podle smlouvy byla způsobena nedostatky nebo chybami v návodu kinstalaci poskytnutém prodávajícím.

Tato záruční doba se použije, aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 2224 a násl. francouzského občanského zákoníku. Promlčecí lhůta pro podání žaloby spotřebitele začíná běžet vden, kdy se spotřebitel o neshodě dozvěděl.“

Článek L217-4 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Zboží je ve shodě se smlouvou, splňuje-li níže uvedená kritéria, pokud se použijí:

1.°Odpovídá zhlediska popisu, druhu, množství a kvality, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu nebo jiné vlastnosti stanovené ve smlouvě;

2.°Je vhodné pro jakýkoli zvláštní účel požadovaný spotřebitelem, o kterém byl prodávající informován nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy a který prodávající akceptoval;

3.°Je dodáno s veškerým příslušenstvím a návodem kinstalaci, který má být poskytnut v souladu se smlouvou;

4.°Je aktualizováno v souladu se smlouvou.“

Článek L217-5 francouzského spotřebitelského zákoníku: „I. Kromě kritérií shody se smlouvou je zboží ve shodě, splňuje-li následující kritéria:

1.°Je vhodné pro použití, které se obvykle očekává od zboží stejného typu, případně spřihlédnutím kustanovením práva Evropské unie a národního práva, jakož i ke všem technickým normám, nebo pokud takové technické normy neexistují, ke zvláštním etickým kodexům platným pro dané odvětví;

2.°V příslušných případech má vlastnosti, které prodávající před uzavřením smlouvy předložil spotřebiteli ve formě vzorku nebo modelu;

3.°V příslušných případech jsou digitální prvky vněm obsažené poskytovány vnejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak;

4.°V příslušných případech je dodáno s veškerým příslušenstvím, včetně obalu, a návodem kinstalaci, který může spotřebitel oprávněně očekávat;

5.°V příslušných případech je dodáno s aktualizacemi, které může spotřebitel oprávněně očekávat vsouladu s ustanoveními článku L. 217-19;

6.°Odpovídá množství, jakosti a dalším vlastnostem, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, které může spotřebitel oprávněně očekávat u zboží stejného druhu, spřihlédnutím kpovaze zboží, jakož i k veřejným prohlášením učiněným prodávajícím, jakoukoli osobou nacházející se na vyšším stupni transakčního řetězce nebo osobou jednající jejich jménem, a to i vreklamě nebo na etiketě.

Prodávající však není vázán žádným z veřejných prohlášení uvedených v předchozím odstavci, pokud prokáže:

1.°že si jich nebyl vědom a důvodně si jich vědom být nemohl;

2.°že v době uzavření smlouvy byla veřejná prohlášení opravena způsobem srovnatelným spůvodními prohlášeními; nebo

3.°že tato veřejná prohlášení nemohla ovlivnit rozhodnutí o koupi.

Spotřebitel nemůže zpochybnit shodu poukazem na vadu týkající se jedné nebo více zvláštních vlastností zboží, o nichž byl výslovně informován, že se odchylují od kritérií shody stanovených vtomto článku, přičemž s touto odchylkou výslovně a samostatně souhlasil v okamžiku uzavření smlouvy.“

Článek L217-7 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Vady shody, které se projeví do dvaceti čtyř měsíců od dodání zboží, včetně zboží s digitálními prvky, se považují, neprokáže-li se opak, za vady existující v době dodání, pokud tato domněnka není neslučitelná s povahou zboží nebo reklamované vady. (...)“

Článek L217-8 francouzského spotřebitelského zákoníku: „V případě neshody má spotřebitel právo na opravu nebo výměnu zboží, a není-li to možné, na snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených v tomto odstavci. (...) Ustanoveními této kapitoly není dotčeno přiznání nároku na náhradu újmy.“

Článek L217-9 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Spotřebitel je oprávněn požadovat, aby zboží splňovalo kritéria stanovená vodstavci 1 tohoto článku. Spotřebitel požádá prodávajícího, aby zajistil shodu zboží, přičemž si může vybrat mezi opravou a výměnou. Za tímto účelem je spotřebitel povinen zpřístupnit zboží prodávajícímu.“

Článek L217-10 francouzského spotřebitelského zákoníku: „U zboží musí být zajištěna shoda vpřiměřené lhůtě, která nesmí být delší než třicet dnů od žádosti spotřebitele, a to bez větších obtíží pro spotřebitele, spřihlédnutím kpovaze zboží a způsobu použití zamýšlenému spotřebitelem. Oprava nebo výměna nevyhovujícího zboží zahrnuje v případě potřeby odstranění a vrácení zboží a instalaci opraveného nebo náhradního zboží prodávajícím. Podmínky pro uvedení zboží do shody stanoví vyhláška.“

Článek L217-11 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Zboží je uvedeno do shody bez jakýchkoli nákladů na straně spotřebitele. Spotřebitel není povinen platit za běžné užívání vyměněného zboží vobdobí před jeho výměnou.“

Článek L217-12 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Prodávající nemusí postupovat podle volby spotřebitele, pokud je požadované plnění nemožné nebo je spojeno s nepřiměřenými náklady, zejména pokud jde o:

1.°hodnotu, kterou by zboží mělo, kdyby nedošlo k neshodě;

2.°význam neshody; a

3.°možnost jiné volby bez větších obtíží pro spotřebitele.

Prodávající může odmítnout uvést zboží do shody, pokud to není možné nebo by to znamenalo nepřiměřené náklady, zejména sohledem na odstavce 1 a 2.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, může spotřebitel po formálním upozornění usilovat o nucený výkon původně požadovaného věcného řešení vsouladu sčlánkem 1221 a násl. občanského zákoníku.

Jakékoli odmítnutí prodávajícího postupovat podle volby spotřebitele nebo uvést zboží do shody musí být odůvodněno písemně nebo na trvalém nosiči.“

Článek L217-13 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Na každé zboží opravené vrámci zákonné záruky shody se vztahuje šestiměsíční prodloužení této záruky. Pokud se spotřebitel rozhodne nechat zboží opravit, ale prodávající tak neučiní, výměna zboží za účelem jeho uvedení do shody zakládá novou dobu zákonné záruky shody pro vyměněné zboží. Toto ustanovení se použije ode dne, kdy je spotřebiteli dodáno náhradní zboží.“

Článek L217-14 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Spotřebitel má právo na slevu zceny zboží nebo na odstoupení od smlouvy v následujících případech:

1. Pokud prodávající odmítne uvést zboží do shody;

2. Pokud je zboží uvedeno do shody po uplynutí třiceti dnů od žádosti spotřebitele nebo pokud mu to působí značné obtíže;

3. Pokud spotřebitel s konečnou platností nese náklady na zpětné převzetí nebo odstranění nevyhovujícího zboží nebo pokud nese náklady na instalaci opraveného nebo náhradního zboží nebo související náklady;

4. Pokud neshoda zboží přetrvává i přes neúspěšný pokus prodávajícího o uvedení zboží do shody.

Spotřebitel má rovněž právo na slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud je neshoda natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Spotřebitel pak není povinen žádat nejdříve o opravu nebo výměnu zboží.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je neshoda nepodstatná, přičemž důkazní břemeno spočívá na prodávajícím. Tento odstavec se nevztahuje na smlouvy, u nichž spotřebitel neplatí kupní cenu.“

Článek L217-15 francouzského spotřebitelského zákoníku: „V případech uvedených včlánku L. 217-14 francouzského spotřebitelského zákoníku je spotřebitel povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí požadovat slevu z ceny zboží. Sleva z ceny je úměrná rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží v případě, že by neshoda neexistovala.“

Článek L217-16 francouzského spotřebitelského zákoníku: „V případech uvedených včlánku L. 217-14 francouzského spotřebitelského zákoníku je spotřebitel povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Zboží vrátí prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou kupní cenu a jakékoli jiné plnění, které na základě smlouvy obdržel.“

Článek L217-17 francouzského spotřebitelského zákoníku: „Vrácení částek, které prodávající dluží spotřebiteli podle tohoto odstavce, se provede po obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení spotřebitelem, a to nejpozději do následujících čtrnácti dnů. Prodávající tyto částky vrátí za použití stejného platebního prostředku, jaký použil spotřebitel při uzavření smlouvy, ledaže stím spotřebitel výslovně nesouhlasí, a v každém případě bez jakýchkoli dodatečných nákladů.“

Zákonná záruka na skryté vady

Články 1641 až 1649 francouzského občanského zákoníku upravují zákonnou záruku týkající se skrytých vad. Níže pro informaci uvádíme překlad některých z těchto článků:

Článek 1641 francouzského občanského zákoníku: „Prodávající je vázán zárukou týkající se skrytých vad prodávaného zboží, které činí zboží nezpůsobilým kúčelu, k němuž bylo určeno, nebo které jeho použití omezují natolik, že by je kupující nekoupil nebo by za ně dal jen nižší cenu, kdyby o nich věděl.“

Článek 1644 francouzského občanského zákoníku: „V případě článků 1641 a 1643 francouzského občanského zákoníku má kupující možnost volby, zda věc vrátí a bude mu vrácena cena, nebo si věc ponechá a bude mu vrácena část ceny.“

Článek 1646 francouzského občanského zákoníku: „Nevěděl-li prodávající o vadách věci, je povinen pouze vrátit kupní cenu a nahradit kupujícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodejem.“

Článek 1648 francouzského občanského zákoníku: „Žalobu ze skrytých vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady. (...)“

Chcete-li uplatnit svá zákonná práva vpřípadě neshody nebo skryté vady zboží podle příslušných zákonných záruk, obraťte se na náš zákaznický servis (viz kontaktní údaje v článku 1), který vám poradí, jak zboží vrátit a/nebo požádat o opravu nebo výměnu příslušného produktu či vrácení peněz za něj.

6. Jak provést vrácení

Pokud máte nárok na vrácení zboží podle článku 5, máte nárok na vrácení příslušných produktů a případných souvisejících dárkových položek (např. dárku či dárků k nákupu, vzorku či vzorků), a to bezplatně spoužitím předplaceného přepravního štítku, který je součástí obdržené zásilky. Vracenou zásilku musíte opatřit předplaceným přepravním štítkem a odevzdat ji na poště nebo na sběrném místě. O vrácení zásilky prosím informujte náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1. Náš zákaznický servis vám v případě potřeby poradí, jak zboží vrátit a/nebo jak požádat o opravu nebo výměnu či vrácení peněz za příslušný produkt. Vzásilce se zbožím najdete také „Formulář pro vrácení zboží“ s podrobnostmi o vaší objednávce spolu s informacemi o postupu při vrácení zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud provedete vrácení jiným způsobem, než který navrhujeme (tj. spoužitím předplaceného přepravního štítku), a využijete svého práva na odstoupení od smlouvy (viz článek 5.2), odpovídáte za úhradu všech příslušných nákladů a poplatků spojených svrácením zboží.

Budete-li nám vracet zakoupené zboží a případné související dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky), nezapomeňte si prosím převzít doklad o odeslání. Tento doklad si uschovejte, abyste nám mohli doložit, že jste zboží a všechny související dárkové předměty (např. dárek či dárky k nákupu, vzorek či vzorky) vrátili, a to pro nepravděpodobný případ, že bychom vrácenou zásilku neobdrželi.

Vzásilce se zbožím naleznete Formulář pro vrácení zboží s údaji o vaší objednávce a podrobnostmi o postupu při vrácení zboží.

a) Vrácení produktů

Produkty a všechny dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky) nám musí být neprodleně vráceny do našeho distribučního centra na adresu uvedenou naším zákaznickým servisem nebo ve „Formuláři pro vrácení zboží“ přibaleného vzásilce se zbožím. Pokud zboží vracíte zdůvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musí být produkty a dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky) doručeny do našeho distribučního centra nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nás informujete o uplatnění tohoto práva na odstoupení od smlouvy, aby byl zachován váš nárok na vrácení peněz.

V každém případě se prosím ujistěte, že je vracená zásilka řádně zapečetěná a že máte doklad o odeslání. Doklad o odeslání byste si měli uschovat, abyste nám mohli doložit, že jste produkty a všechny dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky) vrátili, a to pro nepravděpodobný případ, že bychom vrácenou zásilku neobdrželi.

b) Vyřízení refundace, výměny nebo opravy

Pokud jste vrátili produkty, protože jste využili svého práva na odstoupení od smlouvy, vypočtenou refundaci vyřídíme co nejdříve, v každém případě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsme vrácené produkty obdrželi, nebo (pokud je to dříve) ode dne, kdy jste nám poskytli důkaz o odeslání produktů zpět do našeho distribučního centra. Nebudeme povinni vám vrátit peníze, pokud nebudete schopni doložit, že jste nám produkty a všechny dárkové předměty (např. dárek či dárky knákupu, vzorek či vzorky) odeslali zpět, proto se prosím ujistěte, že jste si uschovali doklad o odeslání a že jste schopni nám jej předložit. Upozorňujeme, že za vrácené produkty, které vykazují známky nepřiměřeného používání, nebude poskytnuta refundace vplné výši.

Pokud produkty vracíte z důvodu jejich poškození nebo v případě neshody či vady podle příslušné zákonné záruky, a pokud požadujete, abychom vám vrátili celou kupní cenu nebo její část, vyřídíme vrácení peněz co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vámi vrácené produkty, a pokud potvrdíme, že máte na vrácení peněz nárok. Vrácení peněz bude provedeno pouze ve prospěch původní kreditní/debetní karty použité při nákupu. Oznámení o vrácení peněz obdržíte e-mailem od našeho týmu péče o zákazníky.

Pokud produkty vracíte z důvodu jejich poškození nebo v případě neshody či vady podle příslušné zákonné záruky, a pokud požadujete jejich opravu či výměnu, upozorňujeme, že kopravě nebo výměně přistoupíme, pokud potvrdíme, že na ni máte nárok, a za předpokladu, že vámi zvolená možnost není nerealizovatelná nebo nepřiměřená podle platných právních předpisů. Případné odmítnutí postupovat podle vaší volby nebo uvést produkt do shody bude odůvodněno písemně nebo na trvalém nosiči naším zákaznickým servisem. Pokud požadujete výměnu a my sní souhlasíme, bude žádost vyřízena do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení vámi vrácených produktů a vyměněné produkty budou doručeny standardní zásilkou. Doručení vyměněných produktů proběhne dle dodacích podmínek uvedených výše.

7. Naše odpovědnost vůči vám

Pokud nedodržíme tyto Podmínky nebo ve smluvním vztahu svámi nebudeme postupovat snáležitou odborností a péčí, neseme vůči vám odpovědnost za přímou předvídatelnou újmu, která vám vdůsledku toho vznikne. Újma je předvídatelná, pokud je zjevné, že by kní mohlo dojít, nebo pokud nám i vám bylo vokamžiku uzavření smlouvy známo, že k ní může dojít.

Produkty vám dodáváme pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční či podnikatelské účely nebo pro jejich další prodej. Proto vůči vám neneseme žádnou odpovědnost ztitulu ušlého zisku, ztráty podnikání, přerušení podnikání nebo ztráty obchodní příležitosti.

8. Shromažďované údaje

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou na Webových stránkách dostupné zde [vložte odkaz], abyste pochopili, jak budeme používat, zpracovávat a chránit osobní údaje a další informace, které nám poskytnete při vytváření účtu, nákupu produktů a při jiném používání Webových stránek.

Údaje včetně osobních údajů, které nám poskytnete, budeme používat: (a) abychom vám mohli dodávat produkty; (b) pro účely zpracování vaší platby za produkty; a (c) pokud jste s tím vyjádřili souhlas během zadávání objednávky, abychom vás informovali o podobných produktech, které nabízíme; kdykoli nás však můžete kontaktovat se žádostí, abychom zasílání těchto informací ukončili.

Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám pouze za podmínek stanovených v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

9. Další důležité podmínky

Naše práva a povinnosti vyplývající ztěchto Podmínek můžeme převést na jinou osobu nebo organizaci. Pokud se tak stane, písemně vás o tom informujeme a zajistíme, aby převod neměl žádný vliv na vaše práva vyplývající ze smlouvy.

Svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze vpřípadě, že s tím písemně souhlasíme. Svůj souhlas nebudeme bezdůvodně odpírat ani odkládat.

Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá právo na vymáhání kteréhokoli zjejích ustanovení.

Každý odstavec těchto Podmínek působí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že je některý znich nezákonný nebo nevymahatelný, zůstanou ostatní odstavce nadále vplném rozsahu platné a účinné.

Pokud nebudeme okamžitě trvat na tom, abyste učinili cokoli, co jste povinni učinit podle těchto Podmínek, nebo pokud budeme vprodlení spodniknutím kroků proti vám vsouvislosti sporušením této smlouvy, nebude to znamenat, že se vzdáváme svých práv nebo tyto věci nejste povinni učinit, a nebrání nám to podniknout kroky proti vám později.

Tyto Podmínky se řídí francouzským právem svýhradou kogentních ustanovení právního řádu země vašeho bydliště. Soudní řízení týkající se produktů můžete zahájit u francouzských soudů svýhradou kogentních ustanovení právního řádu země vašeho bydliště, nebo případně můžete spor urovnat prostřednictvím alternativního mechanismu řešení sporů, jak je uvedeno níže.

Informace o alternativním řešení sporů: Komise EU nabízí možnost online řešení sporů na jí provozované online platformě. Přístup na tuto platformu je možný prostřednictvím externího odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni účastnit se smírčího řízení a bohužel nemůžeme účast vtakovém řízení nabídnout.

General terms and conditions of sale

Last updated: 16/5/2022

Welcome to www.dior.com/en_cz. This section of our Website sets out our general terms and conditions of sale (“Terms”) including our full delivery and returns process.

These Terms apply to all sales of products made to you, the customer, via www.dior.com/en_cz (“the Website”). Please read these Terms carefully before submitting your order to us. These Terms tell you who we are, how we will provide products to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information.

By placing an order with us, you confirm that you agree to these Terms. If you do not agree to the Terms, please do not place any orders through the Website.

We reserve the right to make changes to these Terms at any time and the new version of the Terms will apply to any offer or order placed on the Website after the new version has been posted. We therefore advise you to make sure you are happy with the Terms each time you place an order. The Terms are printable. Furthermore, a pdf version of the effective Terms will be attached to our order confirmation email.

These Terms are drafted in the English and Czech. In case of discrepancy between the Czech and the English texts, the English version shall prevail.

1. Information about us and how to contact us

We are Parfums Christian Dior, société anonyme, with a capital of Euro 2 620 860, registered at the companies register of Paris (FRANCE) under the number 552 065 187, with our registered office is at 33 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE, (hereinafter referred to as “PCD”).

For your information, PCD commits to comply with the principles set out in the LVMH Code of Conduct accessible and downloadable here. This Code of conduct provide an ethical framework for all its actions.

You can contact us through our Customer Service which is available to you as follows: Opening hours: 10am – 6pm Monday to Friday excluding Bank Holidays in France.

Phone number & associated costs if any: +420 225 439 910

Email address: contact@dior.com

You also can find information via the link to our “FAQ” document.

Our Customer Care Team can also contact you if you complete the “contact us” questionnaire available here.

If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your order or in the “contact us” questionnaire.

2. Our products

The products offered for sale are the ones displayed on the Website. The images of the products on our Website are for illustrative purposes only and although every effort is made to display colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the products. Your products may vary slightly from those images.

3. Our contract with you

3.1. Orders

To place an order on the Website, you have to be an individual, a non-trade customer, aged of at least 18 and with full legal capacity.

In order to place an order, you have to:

- be logged to your existing customer account if you have one, - or create a customer account if you do not have one, - or complete the compulsory information requested when ordering.

If you wish to place an order, you have to select the products and the quantity of products that you wish to order and add them in your basket by clicking on the button “SHOP”. Please note that you can consult the summary of your order at anytime by clicking on the icon of your basket and/or during the check out process. After having filled your basket, you are invited to click on the button "PROCEED TO CHECK OUT"" and provide your e-mail address, the billing address, the desired delivery address and the information relating to the chosen method of delivery, the amount of any delivery charges being specified at this stage.

Before clicking on the ""PAY AND ORDER"" button, you have the possibility to :

- check the details of your order and its total price, - correct any errors made in entering the data or modify the order by returning to the previous steps or by browsing the Website.

To definitively validate and finalize your order, you must:

- read these Terms and expressly accepted these Terms by clicking on the button “PAY AND ORDER” before making payment for your order,

- click on the button ""PAY AND ORDER"" to proceed to the secure payment of your order. Upon authorization of the debit of your bank account by the bank, your order is transmitted to PCD.

Our acceptance of your order will take place only when we send you an order confirmation email at the email address provided by you and you accept by placing an order the use of email to receive our confirmation of your order. At this point, a contract for the sale and purchase of the ordered products will come into existence between you and us. The confirmation email will show all details of products purchased, delivery addresses, billing address, delivery option, delivery costs, your unique reference number, the total sum deducted from your credit or debit card account, packaging options and will contain a pdf version of the effective Terms. We recommend that you keep this email for your records.

Please note that the contract is set out in the language of the order (i.e. English).

It will be archived for a period not exceeding the period required to fulfil the purposes for which it was archived.

If you have any questions about an order, please contact our Customer Service using the contact details in article 1. It will help us if you can tell us the order number whenever you contact us about your order. If we are unable to accept your order we will inform you of this by email and will not charge you for the products. This might be because:

- the product is out of stock, - payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds refused the authorization of payment per credit/debit card, - we have identified an error in the price or description of the product, - you have exceeded our Maximum Purchase Policy set out below, - we need to deal with technical problems with the product or make minor technical changes - we need to update the product to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements.

Please note that we are unable to process orders to a P.O Box address.

3.2. Price and Payment

The price of the products (which includes VAT) is displayed throughout your online journey, either visible in the basket on the top banner of the website or on the checkout pages when you place an order. If there is a change in the rate of VAT between your order date and the date we supply the products, we will adjust the rate of VAT that you pay, unless you have already paid for the products in full before the change took effect.

We take all reasonable care to ensure that the price of the products advised to you is correct but in the unlikely event that the products are incorrectly priced, we will contact you for your instructions before we accept your order. If we accept and process your order where a pricing error is obvious and unmistakeable and could reasonably have been recognised by you as a mispricing, we may end the contract, refund you any sums you have paid and require the return of any products provided to you.

Products shall be paid in EUR.

You can pay for products using the following payment options:

CREDIT / DEBIT CARDS ACCEPTED:

- MasterCard - Visa

WE'RE SORRY, WE DO NOT ACCEPT ANY OTHER TYPES OF PAYMENT.

We are sorry, but at this time, we do not offer gift certificates or gift cards.

We will charge your credit or debit card at the time of dispatch of the order.

Please be informed that you shall bear all compulsory taxes, fees, bank charges if any.

Secure payment is made through a service provider: PSP Cybersource which complies with security standards.

IMPORTANT INFORMATION: For your security and to avoid any fraudulent transactions, your billing name and address must match that of the credit card used for payment. We reserve the right to cancel any order that does not match these criteria.

3.3. Maximum Purchase Policy

Products are sold on a retail basis to individuals for personal use only. As a result, we limit any orders to no more than five (5) units of any item per order.

3.4. Order Cancellations

Occasionally, orders or parts of an order are cancelled by our system for various reasons. Some reasons are:

- products(s) not available; - Difficulty in processing payment information; - Refusal of authorization of payment per credit card by payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds; - Cannot deliver to address provided; - Duplicate order was placed.

If your order is cancelled by us, you will receive an email from us. Your original payment method will be refunded for the appropriate amount.

If you wish to change or cancel your order prior to dispatch please call our Customer Care Team (see contact details in article 1)with your order number, to discuss what practical options are available to you. Please note as we generally process orders very quickly and dispatch orders within 1-2 days therefore it may not be possible to prevent your order from being dispatched. In this instance, please return your order once received in accordance with our Returns Policy which is set out below and in our Customer Care and FAQs document.

4. Delivery

4.1. Standard Delivery

Delivery costs will be indicated to you before your validation of the order.

Delivery time and costs depend on the delivery method you chosen when ordering.

We offer complimentary delivery if the total amount of your order is equal or superior to 50 EUR to the address specified by you in your order by PCD. Your order is usually delivered within 3 – 5 working days from the date your order is accepted by us. Working days are Monday through Friday excluding French and Belgian bank holidays.

Please allow two additional days for deliveries to rural areas.

We will do our best to deliver the products within the time period indicated to you by PCD and at the latest within thirty (30) days as from the acceptance of the order. In case of absence of delivery in the delay indicated, you shall contact in the best delay the Customer Care Service at the number and/or email address indicated at article 1. In this event, the Customer Care Service will propose a new delivery date or the cancellation of the order and its refund.

If our supply of the products is delayed by an event outside our control, we will contact you as soon as possible to let you know and we will take steps to minimise the effect of the delay. Provided we do this we will not be liable for delays caused by the event, but if there is a risk of substantial delay (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order), you may contact us to end the contract and receive a refund for any products you have paid for but not received.

All orders require a signature upon delivery. If you are not there to receive your order, the carrier will leave contact information, a delivery card for you or will contact you to make alternative arrangements.

If, after a failed delivery to you, you and the carrier do not re-arrange delivery/collection within a reasonable delay, then, either the carrier or PCD will contact you for further instructions and may charge you for storage costs and any further delivery costs. If, despite reasonable efforts, we are unable to contact you or re-arrange delivery or collection we may end the contract and you may be liable to pay us compensation.

We are sorry we only deliver online orders to Czech addresses.

4.2. Delivery Addresses

Unless you tell us otherwise during the ordering process, we will deliver your purchased products to the delivery address you have provided in your account information.

We will take all reasonable care to deliver to the address given. However, we will not be liable for non-delivery or mis-delivery as a result of incorrect data entry by you.

4.3 Ownership and Responsibility

Upon delivery you must check the conformity of the order with the carrier and issue all necessary reservations if any (apparent defects, damaged parcel, parcel open, etc.) on the delivery note as detailed as possible and refuse the parcel. In that case, you must also contact our Customer Service in the best delay and we will launch the appropriate inquiry.

You will be responsible for the products once they have been delivered to the address you have provided.

You own the products once we have received payment in full.

5. Your rights to end the contract

You may be entitled to end your contract with us and return the products, but your right to end the contract will depend on the products you have purchased, whether you have simply changed your mind, whether there is anything wrong with the products we have supplied, how we are performing and when you decide to end the contract. If you want to end the contract because of something we have done or have told you we are going to do, see article 5.1. If you want to exercise your right of withdrawal, see article 5.2. You may be able to get a refund if you are within the “cooling-off period” in the conditions indicated in article 5.2. If what you have bought is faulty or misdescribed you may have a legal right to get the product repaired, replaced or to get some or all of your money back, see article 5.3.

5.1 Ending the contract because of something we have done or are going to do

If you are ending a contract for a reason set out below, the contract will end immediately and we will refund you in full for any products which have not been provided. The reasons are:

- we have told you about an error in the price or description of the product you have ordered and you do not wish to proceed - there is a risk that supply of the products may be significantly delayed (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order), - we have suspended supply of the products for technical reasons, or notify you we are going to suspend them for technical reasons, or - you have a legal right to end the contract because of something we have done wrong. 5.2 Your right of withdrawal

Whilst we hope that you are delighted with your order, if for any reason you are not entirely satisfied or you otherwise change your mind, as a consumer, you have a legal right of withdrawal and to receive a refund within thirty (30) days after the day the products were delivered to you or, where the products have been supplied in instalments, thirty (30) days after the day on which the last instalment was supplied. Please note you must let us know of your intention to exercise your right of withdrawal before the end of this thirty days’ period using the model of “Return form” provided by us in the parcel or any other unambiguous written statement expressing your decision to exercise your right of withdrawal, and return the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us to receive a refund.

Due to hygiene reasons and health protection, you do not have a right of withdrawal in respect of products where any seal or similar protection on those products has been broken or tampered with. This does not apply if you are making a return because the products are faulty or damaged (see art. 5.3 below).

Also, you cannot exercise your right of withdrawal when purchasing products:

- whose price is dependent on fluctuating financial market rates that we cannot control, - specifically manufactured to your specifications or personalised (e.g. engraving products), - which, after having been delivered and by their nature, are inseparably mixed with other items.

5.3 If there is a problem with the product

Please notify us immediately after delivery of any damage or incorrectly supplied products or if the products listed on the dispatch note do not match those contained in your delivery by contacting our Customer Service (see contact details at article 1) with your order details. To ensure prompt resolution, please provide the order number and the box, packing materials, all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) and the damaged items for inspection by the carrier.

Furthermore, all the products supplied by us benefit from the legal guarantee of conformity and from the legal warranty against hidden defects.

Legal guarantee of conformity

Articles L217-3 to L217-20 of the French consumer Code regulate the legal guarantee of conformity. We also inform you of the existence of statutory warranty of conformity of goods within your country of residence. Please find here below for your information the translation of some of the articles of the French consumer Code:

Article L217-3 of the French consumer Code: “The seller shall deliver goods that conform to the contract and to the criteria set forth in Article L. 217-5.

He is responsible for the defects of conformity existing at the time of the delivery of the good within the meaning of article L. 216-1, which appear within two years as from this one. (…)

The seller shall also be liable, during the same time period, for any lack of conformity resulting from the packaging, the assembly instructions or the installation when the latter was made his responsibility by the contract or was carried out under his responsibility, or when the incorrect installation, carried out by the consumer as provided for in the contract, is due to shortcomings or errors in the installation instructions provided by the seller.

This warranty period applies without prejudice to articles 2224 and following of the French Civil Code. The starting point of the limitation period for the consumer's action is the day on which the consumer becomes aware of the lack of conformity.”

Article L217-4 of the French consumer Code: “The goods conform to the contract if they meet the following criteria, where applicable

1° It corresponds to the description, type, quantity and quality, in particular as regards functionality, compatibility, interoperability, or any other characteristic provided for in the contract ;

2° It is fit for any special purpose sought by the consumer, made known to the seller at the latest at the time of the conclusion of the contract and accepted by the latter;

3° It is delivered with all the accessories and installation instructions to be provided in accordance with the contract;

4° It is updated in accordance with the contract.

Article L217-5 of the French consumer Code: “I. In addition to the criteria of conformity to the contract, the good is conforming if it meets the following criteria:

1° It is fit for the use normally expected of goods of the same type, taking into account, where applicable, any provisions of European Union law and national law as well as all technical standards or, in the absence of such technical standards, specific codes of conduct applicable to the sector concerned ;

2° Where applicable, it has the qualities that the seller has presented to the consumer in the form of a sample or model, before the conclusion of the contract;

3° Where applicable, the digital elements it contains are provided in the most recent version available at the time the contract is concluded, unless the parties agree otherwise;

4° Where applicable, it is delivered with all the accessories, including packaging, and installation instructions that the consumer can legitimately expect;

5° Where applicable, it is supplied with the updates that the consumer may legitimately expect, in accordance with the provisions of Article L. 217-19;

6° it corresponds to the quantity, quality and other characteristics, including durability, functionality, compatibility and safety, that the consumer can legitimately expect for goods of the same type, taking into account the nature of the goods as well as public statements made by the seller, by any person upstream in the chain of transactions, or by a person acting on their behalf, including in advertising or on the label.

II. However, the seller is not bound by any of the public statements mentioned in the preceding paragraph if he demonstrates:

1° that he did not know them and was not legitimately able to know them ;

2° that, at the time the contract was entered into, the public statements had been corrected in a manner comparable to the original statements; or

3° that the public statements could not have influenced the decision to purchase.

III. The consumer may not contest the conformity by invoking a defect concerning one or more particular characteristics of the goods, which he was specifically informed deviated from the criteria of conformity set out in this article, deviation to which he expressly and separately consented at the time of the conclusion of the contract.”

Article L217-7 of the French consumer Code: “Defects of conformity that appear within twenty-four months of delivery of the goods, including goods with digital elements, are, unless proven otherwise, presumed to have existed at the time of delivery, unless this presumption is incompatible with the nature of the goods or the defect claimed.(…)”

Article L217-8 of the French consumer Code: “In the event of a lack of conformity, the consumer has the right to have the goods repaired or replaced or, failing that, to have the price reduced or the contract rescinded, in accordance with the conditions set out in this sub-section. (…) The provisions of this chapter are without prejudice to the award of damages.”

Article L217-9 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to demand that the goods comply with the criteria set out in sub-section 1 of this section. The consumer shall request the seller to bring the goods into conformity, choosing between repair and replacement. To this end, the consumer shall make the goods available to the seller.”

Article L217-10 of the French consumer Code: “The goods shall be brought into conformity within a reasonable time, which may not exceed thirty days following the consumer's request and without major inconvenience to the consumer, taking into account the nature of the goods and the use intended by the consumer. The repair or replacement of the non-conforming good includes, if necessary, the removal and return of the good and the installation of the repaired or replacement good by the seller. A decree specifies the terms and conditions for bringing the goods into conformity.”

Article L217-11 of the French consumer Code: “The goods are brought into conformity at no cost to the consumer. The consumer is not required to pay for the normal use he made of the replaced good during the period prior to its replacement.”

Article L217-12 of the French consumer Code: “The seller may not proceed according to the choice made by the consumer if the requested compliance is impossible or entails disproportionate costs with regard to, in particular:

1° The value that the goods would have if there was no lack of conformity;

2° the significance of the lack of conformity; and

3° the possibility of choosing the other option without major inconvenience to the consumer.

The seller may refuse to bring the goods into conformity if this is impossible or would entail disproportionate costs, particularly with regard to 1° and 2°.

When these conditions are not respected, the consumer can, after formal notice, pursue the forced execution in kind of the solution initially requested, in accordance with articles 1221 and following of the civil code.

Any refusal by the seller to proceed according to the consumer's choice or to bring the goods into conformity shall be motivated in writing or on a durable medium.”

Article L217-13 of the French consumer Code: “Any good repaired under the legal guarantee of conformity benefits from a six-month extension of this guarantee. If the consumer chooses to have the goods repaired but the seller does not do so, the replacement of the goods to bring them into conformity will give rise to a new period of legal warranty of conformity for the replaced goods. This provision applies from the day the replacement goods are delivered to the consumer.”

Article L217-14 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract in the following cases:

1° Where the seller refuses to bring the goods into conformity ;

2° If the goods are brought into conformity after a period of thirty days following the consumer's request or if it causes him a major inconvenience;

3° If the consumer definitively bears the cost of taking back or removing the non-conforming goods, or if he bears the installation of the repaired or replacement goods or the related costs;

4° If the non-conformity of the goods persists despite the seller's attempt to bring them into conformity, which has not been successful.

The consumer is also entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract when the lack of conformity is so serious that it justifies the reduction in price or the rescission of the contract being immediate. The consumer is then not obliged to ask for the repair or replacement of the goods beforehand.

The consumer shall not be entitled to rescind the sale if the lack of conformity is minor, which the seller shall have the burden of proof. This paragraph shall not apply to contracts in which the consumer does not pay a price.”

Article L217-15 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to obtain a reduction in the price of the goods. The reduction in price is proportional to the difference between the value of the goods delivered and the value of the goods in the absence of the lack of conformity.”

Article L217-16 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to cancel the contract. He returns the goods to the seller at the latter's expense. The seller shall reimburse the consumer the price paid and return any other benefit received under the contract.”

Article L217-17 of the French consumer Code: “The reimbursement to the consumer of the sums owed by the seller under this sub-section shall be made upon receipt of the goods or of the proof of their return by the consumer and at the latest within the following fourteen days. The seller shall reimburse these sums using the same means of payment as the one used by the consumer to conclude the contract, unless the latter expressly agrees and in any case without additional costs.”

Legal warranty against hidden defects

Articles 1641 to 1649 of the French civil Code regulate the legal warranty against hidden defects. Please find here below for your information the translation of some of these articles:

Article 1641 of the French civil Code: “The seller is bound by the warranty for hidden defects of the good sold which render it unfit for the purpose for which it was intended, or which so diminish this use that the buyer would not have acquired it, or would have given only a lesser price, if he had known about them.”

Article 1644 of the French civil Code: “In the case of articles 1641 and 1643 of the French civil Code, the buyer has the choice of returning the thing and having the price returned to him, or keeping the thing and having part of the price returned to him.”

Article 1646 of the French civil Code: “If the seller was unaware of the defects of the thing, he shall be bound only to refund the price, and to reimburse the purchaser for the expenses incurred by the sale.”

Article 1648 of the French civil Code: “The action resulting from hidden defects must be brought by the buyer within two years from the discovery of the defect. (…)”

If you wish to exercise your legal rights in the event of a non-conformity or hidden defect of the products under the relevant statutory warranties, please contact our Customer Service (see contact details at article 1) which will guide you regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned.

6. How to make a return

If you are entitled to return products under article 5, you are entitled to return the products concerned and the associated complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) , free of charge, with the prepaid shipping label included in the parcel received. You must affix the prepaid shipping label to the returned parcel to drop it off at a post office or a collection point. Please contact our Customer Service using the contact details in article 1 to inform us about the return. Our Customer Service will guide you if needed regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned. Within the order packaging, you will also find a “Return form” with details of your order together with details of our returns process.

Please note that if you make a return using a method other than the method proposed by us (i.e. prepaid shipping label) and you have exercised your right of withdrawal (see article 5.2), you will be responsible and will bear fully any applicable costs and charges involved for the return of the products.

Please ensure you obtain a proof of postage when you return the products and the complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us. You should retain your proof of postage in order to provide proof to us that you have returned the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)), in the unlikely event that we do not receive the returned parcel.

Within the order packaging, you will find a Return Form with details of your order together with details of our returns process.

a) Returning Products

Products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) must be returned to us promptly at our distribution centre at the address provided by our Customer Service or within the “Return form” in the order packing. If you are returning products because you have exercised your right of withdrawal, products and complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) must be received at our distribution centre no later than thirty (30) days after the date you tell us you have exercised such right of withdrawal to maintain your entitlement to a refund.

In any case, please ensure that the returned parcel is properly sealed and that you obtain a proof of postage. You should retain your proof of postage in order to provide proof to us that you have returned the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)), in the unlikely event that we do not receive the returned parcel.

b) Processing the refund, replacement or repair

If you have returned products because you have exercised your right of withdrawal, we will process the calculated refund as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive the returned products or (if earlier) the day on which you provide us with evidence of having sent the products back to us at our distribution centre. We will not be obliged to make a refund if you cannot provide evidence that you have sent the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) back to us so therefore please ensure that you retain, and are able to provide, proof of postage. Please note that a full refund will not be provided for returned products that show signs of unreasonable use.

If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to refund partially or in full the products, we will process your refund as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive your returned products and if we confirm that you are entitled to a refund. Refund will only be made against the original credit/debit card used for the purchase. You will receive email notification of your refund from our Customer Care Team.

If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to repair or to replace the products, please note that we will proceed to the repair or the replacement if we confirm that you are entitled to it and provided that the option chosen by you is not impossible or disproportionate as determined by the applicable Law.