Legal terms

General Terms And Conditions Of Sale (2)

Všeobecné podmínky prodeje

Naposledy aktualizováno: 29.03.2023


Vítejte na www.dior.com/en_cz. Na naší Webové stránce jsou uvedeny naše Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky “), včetně kompletního postupu dodání a vrácení zboží.

Tyto podmínky se vztahují na všechny prodeje produktů uskutečněné vámi, zákazníky, prostřednictvím www.dior.com/en_cz (dále jen „Webová stránka“). Před odesláním objednávky si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky. Dozvíte se v nich, kdo jsme, jak vám budeme naše produkty poskytovat, jak můžou obě strany změnit nebo ukončit smlouvu, co dělat v případě problémů a další důležité informace.

Zadáním objednávky potvrzujete, že s tě mito Podmínkami souhlasíte. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, prosím neobjednávejte zboží prostřednictvím Webové stránky.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit, přičemž nová verze Podmínek se bude vztahovat na všechny nabídky nebo objednávky zadané na Webové stránce po zveřejnění nové verze. Doporučujeme proto, abyste se při každé objednávce ujistili, že s Podmínkami souhlasíte. Podmínky je možné vytisknout. Aktuální platné Podmínky ve formátu PDF také najdete v e-mailu potvrzující vaši objednávku.

Podmínky jsou vypracovány v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má přednost anglická verze, a to v rozsahu povoleném zákonem.


1. Informace o nás a jak nás kontaktovat

Jsme Parfums Christian Dior, akciová společnost se základním kapitálem 2 620 860 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži (FRANCIE) pod číslem 552 065 187, se sídlem na adrese 33 avenue Hoche, 75008 Paříž, FRANCIE (dále jen „PCD“).

Společnost PCD se zavazuje dodržovat zásady stanovené Kodexem chování LVMH, který si můžete stáhnout zde: https://www.lvmh.com/news-documents/lvmh-code-of-conduct/. Kodex chování poskytuje etický rámec pro všechny činnosti společnosti.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho zákaznického servisu, který je vám k dispozici následovně:

Otevírací doba: 10:00 – 18:00 od pondělí do pátku kromě státních svátků ve Francii (dále jen „Zákaznický servis“).

Telefonní číslo a případné související náklady: +420 225 439 910

E-mailová adresa: contact@dior.com

Informace najdete také v dokumentu „FAQ“, který je dostupný na následujícím odkazu „FAQ“.

Náš zákaznický servis vás může také kontaktovat, pokud vyplníte formulář „kontaktujte nás “, který je k dispozici zde.

Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak telefonicky nebo písemně na e-mailovou či poštovní adresu, které jste uvedli v objednávce nebo ve formuláři „kontaktujte nás“.


2. Naše produkty

Produkty zobrazené na Webové stránce v den, kdy ji navštívíte, jsou určené k prodeji, a to v závislosti na dostupný ch zásobách. Obrázky produktů na naší Webové stránce jsou pouze ilustrativní, a přestože se snažíme o věrohodné zobrazení barev, nemůžeme zaručit, že je jejich zobrazení na vašem zařízení totožné se skutečnou barvou produktů. Vámi zakoupené produkty se od obrázků mohou mírně lišit.


3. Naše smlouva s vámi


3.1. Objednávky


Pro zadání objednávky na Webové stránce musíte být fyzickou osobou, neobchodním zákazníkem, ve věku minimálně 18 let a plně právně způsobilí.

Pokud chcete zadat objednávku, musíte:

- být přihlášeni ke svému stávajícímu zákaznickému účtu, pokud ho máte;

- nebo si zákaznický účet vytvořit, pokud ho nemáte;

- nebo vyplnit povinné údaje v objednávce.

Pokud chcete provést objednávku, musíte si vybrat produkty a jejich množství a přidat je do košíku kliknutím na tlačítko „KOUPIT “. Souhrn objednávky si můžete kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonu košíku a/nebo během procesu platby. Po naplnění košíku budete vyzváni, abyste klikli na tlačítko „PŘEJÍT K PLATBĚ“, a uvedli svou e-mailovou adresu, fakturační adresu, dodací adresu a informace týkající se zvoleného způsobu doručení, přičemž jakékoliv poplatky za doručení budou upřesněné v této fázi.

Před kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT A OBJEDNAT" máte možnost:

- zkontrolovat si podrobnosti objednávky a její celkovou cenu,

- opravit případné chyby vzniklé při zadávání údajů nebo upravit objednávku návratem k předchozím krokům nebo prohlížením Webové stránky.

Pro definitivní potvrzení a dokončení objednávky musíte:

- p řečíst si tyto Podmínky před provedením platby a akceptovat je kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT A OBJEDNAT“,

- kliknout na tlačítko „ZAPLATIT A OBJEDNAT“, čímž přistoupíte k bezpečné platbě vaší objednávky. Po potvrzení platby z vašeho bankovního účtu bankou bude vaše objednávka předána společnosti PCD.

K přijetí vaší objednávky dojde až tehdy, kdy vám zašleme potvrzující e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Uskutečněním objednávky souhlasíte s použitím e-mailu na přijetí našeho potvrzení vaší objenávky. V tomto okamžiku mezi vámi a námi vznikne smlouva o prodeji a koupi objednaných produktů. Potvrzovací e-mail bude obsahovat všechny podrobnosti o zakoupených produktech, dodací adresu, fakturační adresu, způsob doručení, náklady na doručení, vaše jedinečné referenční číslo, celkovou cenu zaplacenou z vašeho účtu kreditní nebo debetní kartou, způsob balení a také platné Podmínky ve formátu PDF. Doporučujeme vám, abyste si tento e-mail ponechali pro svou potřebu.

Upozorňujeme, že smlouva je sepsána v jazyce, ve kterém je vystavena objednávka (tj. v angličtině)

Bude archivována po dobu nezbytně nutnou k naplnění jejího účelu.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se objednávky, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis prostřednictví kontaktních údajů uvedených v článku 1. Pomůže nám, když nám sdělíte číslo objednávky vždy, kdy nás budete ohledně vaší objednávky kontaktovat.

Pokud nebudeme moci přijmout vaši objednávku, budeme vás o tom informovat e-mailem a nebudeme vám účtovat žádné poplatky za produkty. Důvodem může být:

- produkt není skladem,

- platební agentury včetně poskytovatele platebních služeb, se kterými společnost PCD spolupracuje na odhalování podvodů s kreditními kartami, odmítly autorizaci platby realizované kreditní/debetní kartou,

- zjistili jsme chybu v ceně, jak je uvedeno níže, nebo v popisu produktu,

- překročili jste naši Politiku Maximálního Nákupu, více informací níže,

- potřebujeme vyřešit technické problémy s produktem, případně vykonat menší technické změny,

- potřebujeme aktualizovat produkt, aby odrážel změny v příslušných zákonech a regulačních požadavcích.

Upozorňujeme, že nemůžeme zasílat objednávky na P.O. Box adresu.


3.2. Cena a platba


Cenu produktů (včetně DPH) můžete sledovat po celou dobu svého online nákupu, a to buď v košíku na horním banneru Webové stránky nebo při přejití k platbě, kde najdete shrnutí vaší objednávky. Pokud dojde ze zákona ke změně sazby DPH mezi datem vaší objednávky a datem dodání produktů, bude sazba DPH, kterou zaplatíte, upravena, pokud jste tedy za produkty nezaplatili v plné výši ještě předtím, než změna vstoupila v platnost.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost cen produktů, které vám nabízíme, ve výjimečných případech se ale může stát, že jsou produkty naceněny nesprávně, v takovém případě vás budeme před zpracováním objednávky kontaktovat pro více informací. Pokud přijmeme a zpracujeme objednávku, kde je chyba v ceně zřejmá a nezpochybnitelná a mohli jste ji jako chybnou rozeznat, můžeme odstoupit od smlouvy, vrátit vám celou zaplacenou částku a požadovat vrácení všech produktů, které vám byly poskytnuty.

Cena produktů je stanovena v EURECH

Za produkty můžete zaplatit následujícími způsoby platby:

AKCEPTOVANÉ KREDITNÍ / DEBETNÍ KARTY:

- MasterCard

- Visa

JINÉTYPY PLATEB BOHUŽEL NEPŘIJÍMÁME.

Omlouváme se, ale v současné době nenabízíme dárkové certifikáty ani dárkové karty.

V momentě odeslání objednávky vám bude platba odečtena z kreditní nebo debetní karty.

Dovolujeme si vás upozornit, že budete hradit také veškeré povinné daně, poplatky a případné bankovní poplatky.

Bezpečné platby zaručuje poskytovatel: PSP Cybersource, který splňuje bezpečností standardy.

LEŽITÁ INFORMACE:

Kvůli vaší bezpečnosti a aby se předešlo podvodným transakcím, se musí vaše jmé no a adresa na faktuře shodovat se jménem a adresou na kreditní kartě, která byla použita k platbě. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoliv objednávku, která nesplňuje tato kritéria.


3.3. Politika Maximálního Nákupu


Produkty jsou nabízeny v maloobchodním prodeji pouze jednotlivcům pro osobní použití. Za účelem ochrany image značky PCD a jejího distribučního systému proto regulujeme všechny objednávky na maximálně pět (5) kusů jakéhokoliv produktu na jednu objednávku.

Prohlašujete, že vystupujete jako spotřebitel a že vylučujete jakýkoliv záměr přímého nebo nepřímé ho dalšího prodeje jednoho nebo více produktů ke komerčním účelům.


3.4. Zrušení objednávky


Příležitostně mohou být objednávky nebo jejich části z různých důvodů naším systémem zrušeny. Důvodem může být:

- nedostupný(é) produkt(y);

- komplikace při zpracování platebních údajů;

- zavrhnutá autorizace platby kreditní kartou ze strany platebních agentury, včetně poskytovalů platebních služeb, které společnost PCD využívá k odhalování podvodů s kreditními kartami;

- nemožnost doručení na zadanou adresu;

- pokud byla zadána duplicitní objednávka.

Pokud bude vaše objednávka z naší strany zrušená, obdržíte od nás e-mail. Původním způsobem platby vám bude vrácena příslušná částka.

Pokud si př ed odesláním přejete změnit nebo zrušit svou objednávku, kontaktujte prosím náš zákaznický servis (viz kontaktní údaje v článku 1), a uveďte číslo své objednávky, abychom prodiskutovali všechny možnosti. Vezměte prosím na vědomí, že objednávky obvykle zpracováváme velmi rychle a odesíláme je do 1 – 2 dnů, proto nemusíme odeslání objednaného zboží vždy zabránit. V takovém případě prosím vraťte svou objednávku po jejím obdržení dle našich pravidel vrácení zboží, která jsou uvedena níže, a která najdete také v našem dokumentu Zákaznický servis a často kladené otázky.


4. Doručení zboží


4.1. Standardní dodání

Delivery costs will be indicated to you before your validation of the o Náklady na doručení vám budou sděleny před potvrzením objednávky.

Dodací lhůta a náklady závisí na způsobu dodání, který jste si zvolili při vytváření objednávky.

Pokud je celková hodnota vaší objednávky 50 eur a výše, bude vám zboží doručeno bezplatně, a to na adresu, kterou uvedli v objednávce. Vámi objednané zboží bude obvykle doručeno do 3 až 5 pracovních dnů od data přijetí objednávky. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

V případě doručování do venkovských oblastí počítejte prosím s dalšími dvěma dny.

Uděláme vše pro to, abychom vám produkty dodali ve lhůtě, kterou uvádí společnost PCD, nejpozději ale do třiceti (30) dnů od přijetí objednávky. V případě nedodání zboží v uvedené lhůtě kontaktujte co nejdříve náš Zákaznický servis na telefonním čísle a/nebo e-mailu, které jsou uvedeny v článku 1. V takovém případě Zákaznický servis navrhne nový termín dodání, nebo zrušení objednávky a vrácení peněz.

Pokud se dodání zboží opozdí z důvodu události, kterou nemůžeme ovlivnit, budeme vás co nejdříve kontaktovat, a podnikneme kroky, které zpoždění zmírní. Pokud tak učiníme, neneseme žádnou další zodpovědnost za zpoždění způsobené touto událostí. Pokud však existuje riziko výrazného zpoždění (tj. více než třicet (30) dní od přijetí objednávky), můžete nás kontaktovat a ukončit smlouvu, načež vá m do čtrnácti (14) dnů od ukončení smlouvy vrátíme peníze za všechny produkty, které jste zaplatili, ale neobdrželi.

Všechny objednávky musí být při doručení podepsány. Pokud si objednávku nepřevezmete, dopravce vám zanechá kontaktní údaje, oznámení o uložení zásilky nebo vás bude kontaktovat, abyste se domluvili na novém termínu doručení.

Pokud se po neúspěšné m doručení zásilky s dopravcem nedomluvíte na novém doručení/vyzvednutí zboží, bude vás dopravce nebo společnost PCD kontaktovat ohledně dalších pokynů a mohou vám být účtovány náklady na uskladnění či případné další náklady na doručení. Pokud se nám i přes vynaložené úsilí nepodaří vás kontaktovat nebo znovu domluvit doručení či vyzvednutí zásilky, máme právo smlouvu ukončit a vám tak může vzniknout povinnost proplatit náhradu škody.


4.2. Doručovací adresy


Pokud nám během procesu objednávání neposkytnete jiné informace, doručíme vám vámi objednané produkty na doručovací adresu, kterou jste uvedli ve svém účtu.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom na uvedenou adresu zboží doručili. Neneseme však odpovědnost za nedoručení nebo nesprávné doručení v důsledku vámi nesprávně zadaných údajů.

Omlouváme se, ale online objednávky doručujeme pouze na adresy v České republice.

4.3 Vlastnictví a odpovědnost


Při dodání zboží jste povinni s dopravcem zkontrolovat úplnost objednávky, na dodacím listě co nejpodrobněji uvést všechny případné výhrady (zjevné vady, poš kozený obal, otevřený balík, atd.), a zásilku případně odmítnout. Pokud k takové situaci dojde, musíte také co nejdříve kontaktovat náš Zákaznický servis, abychom mohli zahájit příslušné kroky.

Za produkty budete zodpovědní jen pokud budou doručeny na adresu, kterou jste uvedli.

Produkty vlastníte tehdy, jakmile obdržíme platbu v plné výš i.


5. Vaše právo odstoupit od smlouvy


Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností PCD a vrátit zboží. Toto právo závisí na vámi zakoupených produktech, zda jste si nákup rozmysleli, zda je ně co v nepořádku se zbožím, které vám bylo dodáno, jak byla objednávka vyřízena z naší strany a kdy se smlouvu rozhodnete rozvázat.

Pokud chcete smlouvu ukončit z důvodu jejího porušení ze strany společnosti PCD, přečtěte si článek 5.1.

Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, přečtěte si článek 5.2. Peníze vám budou vráceny, jakmile splníte podmínky uvedené v článku 5.2.

Pokud je vámi zakoupený produkt vadný nebo chybně popsaný, máte zákonné právo na jeho opravu, výměnu nebo na vrácení části či celé částky, více informací se dozvíte v článku 5.3.


5.1 Odstoupení od smlouvy z důvodu jejího porušení společností PCD¨


Pokud ukončujete smlouvu kvůli některému z důvodů uvedených níže, je smlouva okamžitě ukončena a peníze vám budou v plné výši vráceny do čtrnácti (14) dnů od jejího ukončení, a to za všechny produkty, které nebyly poskytnuty. Důvody jsou následující:

- společnost PCD vám oznámila chybu v ceně nebo popisu produktu, který jste si objednali a vy jste si jeho nákup z toho důvodu rozmysleli,

- existuje riziko výrazného zpoždění dodávky produktů (tj. o více než třicet (30) dní od přijetí objednávky),

- společnost PCD pozastavila dodávku produktů z technických důvodů, nebo vám oznámí, že ji z technických důvodů pozastaví, nebo

- máte právo ukončit smlouvu kvůli chybnému jednání společnosti PCD.


5.2 Vaše právo odstoupit od smlouvy


Př estože společnost PCD doufá, že budete s objednaným zbožím spokojeni, pokud z jakéhokoliv důvodu zcela spokojeni nebudete nebo změníte názor, máte jako spotřebitel ze zákona právo odstoupit od smlouvy, a to následujícím způsobem:

(i) v případě, že jste produkty ještě neobdrželi: o svém záměru odstoupit od smlouvy nás můžete informovat ještě před vyřízením objednávky kontaktováním našeho Zákaznického servisu od 10:00 do 18:00, od pondělí do pátku kromě státních svátků ve Francii anebo e-mailem na adresu contact@dior.com.

(ii) v případě, že jste produkty obdrželi: na ukončení smlouvy máte třicet (30) kalendářních dnů, pokud příslušný zákon nestanovuje jinak, a to buď (i) ode dne, kdy vám byly produkty doručeny, nebo (ii) pokud vám byly produkty dodávány samostatně, pak ode dne, kdy vám byl doručen poslední kus objednaného zboží.

Z hygienický ch a zdravotních důvodů nemůžete odstoupit od smlouvy v případě těch produktů, u nichž byla porušena nebo vyměněna ochranná fólie, případně jinný ochranný obal.

Dále vás informujeme, že své právo odstoupit od smlouvy nebudete moci uplatnit v případě nákupu produktů:

- jejichž cena závisí na kolísavých sazbách na finančním trhu, které nemůžeme ovlivnit;

- které byly vyrobené na míru vašim požadavkům nebo personalizované (např. produkty s gravírováním);

- které je z jejich podstaty potřeba smíchat s jinými produkty, a již se tak stalo.

5.3 Pokud se vyskytne problém s produktem


V případě poš kozené či nesprávné zásilky, nebo pokud se produkty uvedené v dodacím listu neshodují s produkty ve vaší zásilce, nám tuto skutečnost oznamte ihned po doručení, a to kontaktováním našeho Zákaznického servisu (viz kontaktní údaje v článku 1). Pro zajištění rychlého řešení prosím poskytněte číslo objednávky a krabici, obalový materiál, všechny doplňkové položky (např. dárek (dárky) k nákupu, vzorek (vzorky)) a poškozené předměty ke kontrole dopravci.

Na všechny námi dodá vané produkty se navíc ze zákona vztahuje záruční doba a záruční doba na skryté vady.

konn á záruka

Články L217-3 až L217-20 francouzského zákona o ochraně spotřebitele definují zákonnou záruku. Zároveň vás informujeme o existenci zákonné záruky v zemi vašeho bydliště. Níže naleznete překlad některých článků francouzského zákona o ochraně spotřebitele:

Článek L217-3 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající dodá zboží, které odpovídá smlouvě akrit ériím stanoveným v článku L. 217-5.

Je odpovědný za případné vady existující v době dodání zboží dle článku L. 216-1, které se projeví během dvou let od dodání. (...)

Prod ávající ručí ve stejném časovém období také za jakýkoliv nesoulad vyplývající z obalu, návodu k použití nebo z instalace, pokud je za tyto nesoulady odpovědný na základě smlouvy, pokud byly provedeny na jeho odpovědnost, případně pokud nesprávné použití produktu spotřebitelem bylo způsobeno nedostatky nebo chybami v návodu na použití, který poskytl prodávající.

Tato záruční doba platí bez toho, aniž byly dotčeny články 2224 a následující francouzského občanského zákoníku. Promlčecí lhůta na podání stížnosti spotřebitelem začíná plynout v den, kdy se spotřebitel dozvěděl o nesouladu.

Článek L217-4 francouzského zákonu o ochraně spotřebitele : „Produkt je v souladu se smlouvou, pokud splňuje následujícíkritéria:

1 °Odpovídá popisu, typu, množství a kvalitě, zejména pokud jde ofunk čnost, kompatibilitu, interoperabilitu nebo jiné vlastnosti uvedené ve smlouvě;

2°je vhodný na jakýkoliv speciální účel, který spotřebitel požaduje, o čemž byl prodávající obeznámen v okamžiku uzavření smlouvy a on tento fakt akceptoval;

3° je dodáván s veškerým příslušenstvím a pokyny k použití, které mají být poskytnuty v souladu se smlouvou;

4°je aktualizován v souladu se smlouvou.

Článek L217-5 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „I. Kromě kritérií shodujících se se smlouvou je zboží v souladu, pokud splňuje tato kritéria:

1° je vhodné k použití, které se běžně očekává od zboží podobného druhu, přičemž se případně zohledňují všechna ustanovená práva Evropské unie a vnitrostátní práva, jakož i všechny technické normy, případně pokud takové technické normy neexistují, pak specifické kodexy chování platné v daném odvětví;

2° případně disponuje vlastnostmi, které prodávající předložil spotřebiteli ve formě vzorku nebo předlohy před uzavřením smlouvy;

3° případně jsou digitální prvky, které jsou jeho součástí, poskytnuty v době uzavření smlouvy v nejnovější verzi, pokud se strany nedohodnou jinak;

4°případně je dodáváno s veškerým příslušenstvím, včetně obalu a návodu k použití, které může spotřebitel oprávněně očekávat;

5°případně je dodáváno se v šemi novými informacemi, které může spotřebitel oprávněně očekávat v souladu s ustanovením článku L. 217-19;

6°odpovídá množství, kvalitě adalším vlastnostem, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, které může spotřebitel oprávněně očekávat u zboží stejného druhu, s přihlédnutím k povaze zboží, jakož i k veřejným prohlášením učiněným prod ávajícím, jakoukoli osobou nacházející se na začátku dodavatelského řetězce anebo osobou jednající jejich jménem, včetně reklamy nebo informací uvedených na etiketě.

II. Prodávající však není vázán žádným z veřejných prohlášení uvedených v předchozím odstavci, pokud prokáže:

1° že si jich nebyl vědom a nemohl je znát;

2° že v době uzavření smlouvy byla veřejná prohlášení opravena způsobem srovnatelným s původními prohlášeními; nebo

3° že veřejná prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí o koupi.

III. Spotřebitel nemůže zpochybnit shodu tím, že se odvolá na vadu týkající se jedné nebo více konkrétních vlastností produktu, o které byl výslovně informován a kterou prohlásí za odchylku od kritérií shody uvedený ch v tomto článku, protože se jedná o odchylku, se kterou výslovně a osobně souhlasil v době uzavření smlouvy."

Článek L217-7 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „U vad shody, které se projeví do dvaceti čtyř měsíců od dodání zboží včetně zboží s digitálními prvky, se předpokládá, pokud není stanoveno jinak, že existovaly v době dodání , ledaže by tato domněnka nebyla slučitelná s povahou zboží nebo reklamované vady. (...)"

Článek L217-7 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „V případě nesouladu má spotřebitel právo na opravu nebo výměnu zboží, anebo pokud se tak nestane, tak na snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy na základě podmínek uvedený ch vtomto pododdílu. (...) Ustanovením této kapitoly nenídotčeno přiznání náhrady škody.

Článek L217-9 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Spotřebitel má právo požadovat, aby zboží splňovalo kritéria stanovená v pododdílu 1 tohoto oddílu. Spotřebitel má právo požá dat prodávajícího, aby zboží uvedl do správného stavu dle daných kritérií, přičemž si může vybrat mezi opravou a výměnou. Za tímto účelem spotřebitel zpřístupní zboží prodávajícímu.

Článek L217-10 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Zboží musí být uvedeno do souladu s právními předpisy v přiměřenélhůtě, která nesmí být delší než třicet dnů od podání žádosti spotřebitele, a bez větších potíží vyplývajících pro spotřebitele, s přihlédnutím k povaze zboží a způsobu použití zamýšlenému spotřebitelem. Oprava, nebo výměna nevyhovujícího zboží zahrnuje v případě potřeby odstranění vady a vrácení opraveného nebo náhradního zboží prodávajícím. Vyhláška stanovuje podmínky uvedení zboží do souladu.

Článek L217-11 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Zboží je uvedeno do souladu s právní mi předpisy bez nákladů plynoucích pro spotřebitele. Spotřebitel není povinen platit za běžné užívání vyměněného zboží v období před jeho výměnou.

Článek L217-12 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: Prodávající nesmí postupovat podle pokynů spotřebitele, pokud je požadovaný soulad nemožný nebo s sebou nese nepřiměřené náklady, především s přihlédnutím k:

1° hodnotě, kterou by zboží mělo, kdyby neexistovala vada;

2° závažnosti vady; a

3°možnosti výběru jiného produktu bez větších těžkostí pro spotřebitele.

Prod ávající může odmítnout uvést zboží do souladu, pokud to není možné nebo by to znamenalo nepřiměřené náklady, zejména v případě bodů 1°a 2° .

Pokud nejsou tyto podmínky dodrženy, může spotřebitel po formálním upozornění usilovat o nucené provedení původně požadovaného věcn ého řešení v souladu s články 1221 a následujícími uvedenými v občanském zákoníku.

Jakékoliv odmítnutí ze strany prodávajícího postupovat podle přání spotřebitele anebo uvést zboží do souladu musí být odůvodněné písemně nebo na trvalém nosič i.

Článek L217-13 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Na každé zboží se zá konně stanovenou záručnílhůtou se vztahuje šestiměsíční prodloužení této záručnílhůty. Pokud se spotřebitel rozhodne nechat zboží opravit, ale prodávající tak neučiní, výměnou zboží vzniká nová záručnílhůta odpovídající vyměněnému zboží. Toto ustanovení vstupuje v platnost dnem, kdy je spotřebiteli dodáno náhradní zboží.

Článek L217-14 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Spotřebitel má právo na slevu nebo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

1° Pokud prodávající odmítne uvést zboží do souladu s předpisy;

2° pokud je zboží uvedeno do souladu s předpisy po uplynutí třiceti dnů od žádosti spotřebitele nebo pokud spotřebiteli proces řešení přinesl nadměrné těžkosti;

3°pokud spotřebitel v konečném důsledku nese náklady na převzetí nebo odstranění nevyhovujícího zboží, nebo pokud nese náklady na montáž opraveného nebo náhradního zboží nebo související náklady;

4° pokud nesoulad zboží trvá i přes neúspěšný pokus prodávajícího o jeho uvedení do souladu .

Spotřebitel má rovněž právo na snížení ceny zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud je nesoulad natolik závažný, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Spotřebitel pak není povinen nejprve žádat o opravu nebo výměnu zboží.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od koupě, pokud je nesoulad se smlouvou nepodstatný, což musí prokázat prodávající. Tento odstavec se nevztahuje na smlouvy, vnichž spotřebitel neplatí cenu.

Článek L217-15 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „V případech uvedených včlánku L217-14 francouzského zákona o ochraně spotřebitele informuje spotřebitel prodávajícího o svém rozhodnutí získat slevu z ceny produktu. Snížení ceny je úměrné rozdílu mezi hodnotou dodaného produktu a hodnotou produktu v případě, že se neshodují.

Článek L217-16 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „V případech uvedených včlánku L217-14 francouzského zákona o ochraně spotřebitele informuje spotřebitel prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Zboží vrátí prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou částku a takédalší plnění, které získal na základě smlouvy (...)

Článek L217-17 francouzského zákona o ochraně spotřebitele: „Spotřebiteli budou vráceny částky, které mu podle tohto pododdílu prodávající dluží, po obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení spotřebitelem, a to nejpozději do následující chčtrnácti dnů. Prodávající vrátí tyto částky stejným platebním způsobem, jaký spotřebitel při uzavření smlouvy použil, pokud s tím spotřebitel výslovně nesouhlasí, v každém případě ale bez dodatečných nákladů.

V rámci zákonné záruční lhůty a v rozsahu povoleném zákonem za předpokladu, že (i) váš požadavek splňuje podmínky pro uplatnění záruky a (ii) jednáte do dvou (2) let od přijetí zboží, můžete dosáhnout:

- opravy nebo výměny zboží za zboží stejného charakteru (za předpokladu, že je takový produkt dostupný skladem), a to podle vlastního uvážení, pokud jedna z těchto možností nepředstavuje nepřiměřené náklady pro společnost PCD v porovnání s druhou možností, nebo

- pokud oprava nebo výměna zboží není možná nebo ji nelze provést do třiceti (30) dnů od vaší žádosti nebo vám způsobuje značné potíže, vám budou plně nebo částečně vráceny peníze za zakoupené zboží, a to připsáním na váš bankovní účet, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od přijetí vráceného produktu společností PCD.

Vezměte prosím na vědomí, že (i) nejste povinni prokázat existenci vady během dvaceti čtyř (24) měsíců od dodání zboží a (ii) že zákonná záruční lhůta platí nezávisle na případné poskytnuté obchodní záruce.

A nakonec prosím vezměte na vědomí, že se můžete rozhodnout uplatnit zákonnou záruku na skryté vady v souladu s rámečkem níže.

Zákonná záruka na skryté vady

Články 1641 až 1649 francouzského občanského zákoníku upravují zákonnou záruku na skryté vady. Níže najdete pro informaci překlad některých z nich:

Článek 1641 francouzského občanského zákoníku : „Prodávající ručí za skryté vady prodávaného zboží, které jej činí nezpůsobilé k účelu, k němuž bylo určeno, nebo které toto použití omezují natolik, že by jej kupující nekoupil nebo by byl ochoten zaplatit nižší cenu, pokud by o nich věděl.

Článek 1644 francouzského občanského zákoníku: „V případě článků 1641 a 1643 francouzského občanského zákoníku má kupující na výběr, zda věc vrátí a bude mu vrácena zaplacená částka, nebo si věc ponechá a bude mu vrá cenačást zaplacené částky.

Článek 1646 francouzského občanského zákoníku: „Pokud prodávající nevěděl o vadách zboží, je povinen vrátit kupujícímu pouze zaplacenou částku a uhradit mu náklady, které mu koupí vznikly.“

Článek 1648 francouzského občanského zákoníku: „Žalobu vyplývající ze skrytých vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady. (...)“

V rámci zákonné záruky na skryté vady, pokud se na ni vztahuje, můžete za předpokladu, že předložíte důkaz o existenci skryté vady, dosáhnout:

- vrácení ceny produktu v případě vrácení produktu, nebo

- vrácení části ceny produktu, pokud si produkt ponecháte, s výjimkou případné další náhrady, a to připsáním peněz na váš bankovní účet nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uznání a přijetí skryté vady společností PCD.

Pokud si přejete uplatnit své právo v případě nesouladu nebo skryté vady produktů v rámci příslušné zá konné záruky, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis (viz kontaktní údaje v článku 1), kde vám budou poskytnuty další informace, jak zboží vrátit a/nebo požádat o jeho opravu, výměnu či vrácení peněz.

6. Jak vrátit produkty


Vyjma článku 6. b), pokud máte nárok na vrácení produktů podle článku 5, máte právo vrátit příslušné produkty a související doplňkové položky, pokud nějaké existují (např. dárek (dárky) k nákupu, vzorek (vzorky)), bezplatně, a to skrze přepravní štítek, který je již součástí vaší zásilky. Tento předplacený přepravní štítek musíte nalepit na balík s vraceným zbožím, odevzdat ho na poště nebo na odběrném místě. Kontaktujte také náš Zákaznický servis pomocí kontaktní ch údajů v článku 1, a informujte nás o vrácení zboží. Náš Zákaznický servis vám v případě potřeby poradí, jak vrátit produkty a/nebo požádat o opravu či výměnu nebo o vrácení peněz za příslušný produkt.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vrátíte zboží jiným způsobem, než jaký navrhujeme (např. předplacený přepravní štítek), nesete za zásilku odpovědnost a plně hradíte všechny příslušné náklady a poplatky spojené s vrácením produktu.

Při vracení produktů a případných doplňkových položek (např. dárku(ů) k nákupu, vzorku(ů)) se prosím ujistěte, že jste dostali doklad o zaslání. Potvrzení o zaslání si uchovejte, abyste nám v případě neobdržení zásilky s vraceným zbožím mohli poskytnout důkaz, že jste produkty a všechny doplňkové položky (např. dárek(y) k nákupu, vzorek(y)) skutečně odeslali.

Součástí balení objednávky je „ Formulář pro vrácení zboží“ obsahující údaje o vaší objednávce spolu s podrobnostmi o našem postupu vracení zboží.


a) Vrácení produktů


Produkty a všechny doplňkové položky (např. dárek(y) k nákupu, vzorek(y)) nám musí být neprodleně vráceny do našeho distribuční ho centra sídlícího na adrese vedené naším Zákaznickým servisem nebo skrze „Formulář pro vrácení zboží“, který vám dorazí spolu s objednaným zbožím.

V každém případě se prosím ujistěte, že je vracená zásilka řádně zabezpečná, a že jste obdrželi doklad o odeslání.

b) Postup vrácení zboží podle článku 5.2 (Právo odstoupit od smlouvy)

Bez ohledu na výše uvedené, pokud máte nárok na vrácení zboží podle článku 5.2., stačí nám zaslat příslušné produkty spolu s vyplněným „Formulářem pro vrácení zboží“, který jsme zahrnuli do vaší prvotní zásilky nebo který najdete v Příloze 1, či s jiným jednoznačným písemným prohlášením vyjadřujícím vaše rozhodnutí uplatnit své právo odstoupit od smlouvy a vrátit produkty a všechny doplňové položky (dárek(y) k nákupu, vzorek(y)), abychom vám mohli vrátit peníze.

Než balíček na poště odešlete, přiložte k němu nejprve vyplněný předplacený přepravní štítek, který vám byl poskytnut jakýmkoli vhodným způsobem (mimo jiné e-mailem, přiloženým formulářem pro vrácení zboží, atd.). Zpáteční adresa musí být na každém předplaceném přepravním štítku uvedena takto: Customer Returns Service, Dior.com, 185 Avenue de Verdun 45804 Saint Jean de Braye Cedex, France.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vrátíte zboží jiným způsobem, než který je navrž en v tomto článku, a uplatníte své právo odstoupit od smlouvy (viz článek 5.2), nesete výhradní odpovědnost za zboží a plně uhradíte veškeré případné náklady a poplatky spojené s vrácením zboží.


c) Proces vrácení peněz, výměny nebo opravy zboží

i) Pokud jste vrátili produkty, protože jste uplatnili své právo odstoupit od smlouvy , vypočítanou refundaci zpracujeme pomocí původního způsobu platby co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy obdržíme vracené produkty nebo (pokud je to dří ve) v den, kdy nám poskytnete důkaz o tom, že jste nám produkty zaslali zpět do našeho distribučního centra. Nejsme povinni vrátit vám peníze, pokud nemůžete předložit důkaz o tom, že jste produkty a všechny doplňkové položky (např. dárek(y) k nákupu, vzorek(y)) vrátili, proto se prosím ujistěte, že jste si ponechali doklad o odeslání a že jste schopni ho předložit. Upozorňujeme, že za vrácené produkty, které vykazují známky nepřiměřeného použití, nebude poskytnuta plná náhrada.

ii) Pokud jste vrátili produkty, protože byly poškozeny, nebo z důvodu nesouladu či vady v rámci příslušné zá konné záruky, a pokud jste po nás požadovali částečné nebo úplné vrácení peněz za tyto produkty, vyřídíme vrácení peněz co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsme vracené produkty obdrželi, a pokud potvrdíme, že máte na vrácení peněz nárok.

Vrácení peněz bude provedeno pouze oproti kreditní /debetní kartě použité k nákupu. Od našeho Zákaznického servisu obrdžíte e-mailem oznámení o vrácení peněz.

iii) Pokud jste vrátili produkty, protože byly poškozeny, nebo z důvodu nesouladu či chyby v rámci příslušné zá konné záruky, a pokud jste po nás požadovali opravu nebo výměnu těchto produktů, vezměte prosím na vědomí, že budeme pokračovat opravou nebo výměnou, a to jakmile potvrdíme, že na jedno či obojí máte nárok, a za předpokladu, že vámi zvolená možnost není nemožná nebo nepřiměřená podle platných zákonů. Případné odmítnutí postupu s přihlédnutím k vaší volbě nebo uvedení produktu do souladu bude odůvodněno písemně nebo na trvalém nosiči naším Zákaznickým servisem.

Pokud jste požádali o výměnu a pokud jsme ji přijali, bude tato výměna zpracovaná do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení vracených produktů a bude doručena standardním způsobem. Dodání náhradních produktů bude dokončeno za výše uvedených dodacích podmínek.


7. Naše odpovědnost vůči vám


Pokud nedodržíme tyto Podmínky nebo na základě naší dohody s vámi nepostupujeme přiměřeně odborně a pečlivě, máme vůči vám zodpovědnost za přímé předvídatelné ztráty a škody, které vám v důsledku toho vzniknou. Ztrátu nebo škodu je možné předvídat, i když je zapomenuto, že by k nim mohlo dojít, nebo pokud jste v době uzavření smlouvy vy i společnost PCD věděli, že se to může stát.

Produkty vám dodáváme pouze pro soukromé použití, nikoliv ke komerčnímu, maloobchodnímu nebo dalšímu prodeji. Proto vůči vám neneseme odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu podnikání, př erušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.


8. Zpracování osobních údajů


Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde na naší Webové stránce, abyste zjistili, jak budeme používat, zpracovávat a chránit osobní informace a údaje, které nám poskytnete při vytváření účtu, nákupu produktů a při jiném používání Webové stránky.

Vaše údaje, včetně osobních, které nám poskytnete, použijeme:

(a) k dodání produktů;

(b) ke zpracování vaší platby za produkty; a

(c) pokud jste v průběhu vytváření objednávky vyjádřili souhlas, tak také k zasílání informací o podobných produktech, které nabízíme. Pro ukončení této informativní činnosti nás stačí kontaktovat.

Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám pouze za podmínek stanovených v našich Zásadách ochrany osobní ch údajů.


9. Duševní vlastnictví

Všechna prá va duševního vlastnictví, bez ohledu na jejich povahu, spojená se všemi produkty prodávanými na Webové stránce a prvky, které se na Webové stránce objevují (mimo jiné včetně: textu, log, ochranných známek, grafiky, obrázků, fotografií, videí, animací, názvů a jakýchkoliv dalších prvků) jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti PCD a jsou jí výhradně vyhrazena. Na základě těchto podmínek není nikdo oprávněn kopírovat, reprezentovat, využívat, přizpůsobovat, šířit nebo jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem, zcela nebo zčásti, používat práva duševního vlastnictví spadající k produktům prodávaným na Webové stránce ani prvky objevující se na Webové stránce, a to bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCD.

10. Další důležité podmínky

Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžeme převést na jinou osobu nebo organizaci. Pokud se tak stane, písemně vás o této skutečnosti informujeme a zajistíme, aby převod neměl vliv na vaše práva vyplývající ze smlouvy.

Svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Náš souhlas nebudeme bezdůvodně odpírat ani odkládat.

Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná další osoba nemá právo vymáhat jakékoliv její Podmínky.

Všechny odstavce těchto Podmínek pů sobí samostatně. Pokud kterýkoliv soud nebo příslušný orgán rozhodne, že je některý z nich nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Pokud nebudeme okamžitě trvat na tom, abyste učinili cokoliv, co jste povinni učinit dle těchto Podmínek, nebo pokud ihned nepodnikneme příslušné kroky proti vám v souvislosti s porušením této smlouvy, neznamená to, že se vzdáváme našich práv, ani že vaše povinnost vůči nám zaniká nebo že příslušné kroky nepodnikneme později.

Tyto Podmínky se řídí francouzským právem, a podléhají zákonům země vašeho trvalého pobytu. V souvislosti s produkty můžete podat žalobu u francouzských soudů, které podléhají zákonům země vašeho trvalého pobytu, nebo spor urovnat prostřednictvím alternativního řešení sporů, jak je uvedeno níž e.

Informace o alternativním řešení sporů: Evropská komise nabízí možnost online řešení sporů na jí provozované online platformě. Tato platforma je dostupná skrze externí odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nejsme povinni účastnit se smírčího řízení a bohužel nemůžeme účast v takovém řízení nabídnout.


PŘÍLOHA 1FORMULÁŘPRO VRÁCENÍZBO ŽÍ

UPOZORN ĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POSTUPU VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V rámci uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy:

- V případě, že jste produkty ještě neobdrželi – o svém přání odstoupit od smlouvy nás můžete informovat ještě před obdržením objednaného zboží na telefonním čísle +420 225 439 910 , a to od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00, nebo e-mailem na adrese contact@dior.com .

- V případě, že jste výrobky již obdrželi – na vrácení zboží máte lhůtu třiceti (30) kalendářních dnů*, pokud příslušný zákon nestanovuje jinak, a to buď (i) ode dne, kdy vám byly produkty doručeny, nebo (ii) pokud byly produkty dodané v několika zásilkách, tak ode dne obdržení poslední z nich.

V takovém případě nám stačí zaslat dané produkty spolu s vyplněný m Formulářem pro vrácení zboží, který najdete v Příloze 1 našich obchodních podmínek, jež jsou dostupné na www.dior.com nebo s jiným jednoznačným písemným prohlášením vyjadřujícím vaše rozhodnutí uplatnit své právo odstoupit od smlouvy.

Př ed odesláním zásilky k ní prosím přiložte předem vyplněný předplacený přepravní štítek, který jste obdrželi v zásilce s objednanými produkty. Na předplaceném přepravním štítku musí být uvedena následující adresa: „ Customer Returns Service Dior.com, 185 Avenue de Verdun 45804 Saint Jean de Braye Cedes, France”.

Z hygienický ch a zdravotních důvodů nemůžete odstoupit od smlouvy u takových produktů, u nichž byla porušena nebo změněna ochranná fólie, případně jiný ochranný obal.

Dále vás informujeme, že své právo odstoupit od smlouvy nemůžete uplatnit při nákupu produktů:

- jejichž cena závisí na kolísavých sazbách na finančním trhu, které nemůžeme ovlivnit;

- které byly speciálně vyrobeny podle vašich požadavků nebo které jsou personalizované (např. produkty s gravírováním);

- které jsou po doručení a vzhledem ke své povaze neodělitelně smíchány s jinými produkty.

Společnost Parfums Christian Dior vrátí peníze původním způsobem platby co nejdříve, v každém případě ale do čtrnácti (14) dnů od obdržení vrácených produktů nebo od doručení dokladu o odeslání produktů; v souladu s platnými právními předpisy je zvoleno datum první z těchto skutečností.

Pokud zvolíte jiný způ sob doručení než námi poskytnutý předplacený přepravní štítek, nejsme povinni hradit žádné dodatečné náklady na doručení.

Další důvody vrácení zboží ? V případě vady produktu kontaktujte náš Zákaznický servis na telefonním čísle +420 225 439 910 od pondělí do pátku, 10:00 – 18:00, nebo zašlete e-mail na adresu contact@dior.com .

Dále připomínáme, že podmínky pro vrácení zboží jsou v plném rozsahu uvedeny v sekci Všeobecné obchodní podmínky na adrese www.dior.com.

*Pokud 30 den připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta do prvního následujícího pracovního dne.

General terms and conditions of sale

Last updated: 23/11/23


These Terms apply to all sales of products made to you, the customer, via www.dior.com (the “Website”). Please read these Terms carefully before submitting your order to us. These Terms tell you who we are, how we will provide products to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information.


By placing an order with us, you confirm that you agree to these Terms. If you do not agree to the Terms, please do not place any orders through the Website.


We reserve the right to make changes to these Terms at any time, without prior notice, and the new version of the Terms will apply to any offer or order placed on the Website after the new version has been posted. We therefore advise you to make sure that the Terms are suitable for you each time you place an order. The Terms are printable. Furthermore, a pdf version of the effective Terms will be attached to our order confirmation email.


1. Information about us and how to contact us


We are Parfums Christian Dior, société anonyme, with a capital of Euro 2 620 860, registered at the companies register of Paris (FRANCE) under the number 552 065 187, with our registered office is at 33 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE, (hereinafter referred to as “PCD”).

For your information, PCD commits to comply with the principles set out in the LVMH Code of Conduct accessible and downloadable here https://www.lvmh.com/news-documents/lvmh-code-of-conduct/ . This Code of conduct provides an ethical framework for all its actions.

You can contact us through our customer service which is available to you as follows:

Opening hours: 10 am – 9 pm Monday to Friday excluding Bank Holidays in France (the “Customer Service”).

Phone number & associated costs if any: +420 225 439 910

Email address: contact@dior.com

You also can find information via the link to our “FAQ” document.

Our Customer Service can also contact you if you complete the “contact us” questionnaire available here.

If we have to contact you, we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your order or in the “contact us”questionnaire.

We propose through our Website a specific secure remote ordering and remote payment service (the "Remote ordering and payment service") available from the Customer Service, for the Products offered on the Website.


2. Our products


The products offered for sale are the ones displayed on the Website on the day you consult the Website, subject to available stocks. The images of the products on our Website are for illustrative purposes only and although every effort is made to display colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the products. Your products may vary slightly from those images.


3. Our contract with you


3.1. Orders


To place an order on the Website, you have to be an individual, a non-trade customer, aged of at least 18 and with full legal capacity.

In order to place an order, you have to:

- be logged to your existing customer account if you have one;
- or create a customer account if you do not have one;
- or complete the compulsory information requested when ordering.
- contact the Customer Service to order via the Remote ordering and payment service.

If you wish to place an order, you have to select the products and the quantity of products that you wish to order and add them in your basket by clicking on the button “SHOP”. Please note that you can consult the summary of your order at anytime by clicking on the icon of your basket and/or during the check out process. After having filled your basket, you are invited to click on the button "PROCEED TO CHECK OUT" and provide your e-mail address, the billing address, the desired delivery address and the information relating to the chosen method of delivery, the amount of any delivery charges being specified at this stage.

You can also contact the Customer Service to benefit from the Remote ordering and payment service. In this case, you have to indicate to the Customer Service the products available on the Website and the quantity that you wish to order. The products are added to the basket by the Customer Service. Once the basket is filled, the Customer Service finalizes your order according to your choices and indications (choice of samples, packaging personalization option, verification of your delivery address and any information required to complete your order).

Before clicking on the "PAY AND ORDER" button, you have the possibility to :

- check or request Customer Service to check the details of your order and its total price,
- correct or request Customer Service to correct any errors made in entering the data or modify the order by returning to the previous steps or by browsing the Website.

To definitively validate and finalize your order, you must:

- read these Terms and expressly accept them by clicking on the button “PAY AND ORDER” before making payment for your order,
- click or give your consent to Customer Service to click on the button "PAY AND ORDER" to proceed to the secure payment of your order. Upon authorization of the debit of your bank account by the bank, your order is transmitted to PCD.

Our acceptance of your order will take place only when we send you an order confirmation email at the email address provided by you and you accept by placing an order the use of email to receive our confirmation of your order. At this point, a contract for the sale and purchase of the ordered products will come into existence between you and us. Theconfirmation email will show all details of products purchased, delivery addresses, billing address, delivery option, delivery costs, your unique reference number, the total sum deducted from your credit or debit card account, packaging options and will contain a pdf version of the effective Terms. We recommend that you keep this email for your records.

Please note that the contract is set out in the language of the order (i.e. English).

It will be archived for a period not exceeding the period required to fulfil the purposes for which it was archived.


If you have any questions about an order, please contact our Customer Service using the contact details in article 1. It will help us if you can tell us the order number whenever you contact us about your order.


If we are unable to accept your order we will inform you of this by email and will not charge you for the products. This might be because:

- the product is out of stock,
- payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds refused the authorization of payment per credit/debit card,
- we have identified an error in the price, as provided below, or description of the product,
- you have exceeded our Maximum Purchase Policy set out below,
- we need to deal with technical problems with the product or make minor technical changes
- we need to update the product to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements.

Please note that we are unable to process orders to a P.O Box address.


3.2. Price and Payment


The price of the products (which includes VAT) is displayed throughout your online journey, either visible in the basket on the top banner of the website or on the checkout pages when you place an order. To the extent permitted by law, if there is a change in the rate of VAT between your order date and the date we supply the products, we will adjust the rate of VAT that you pay, unless you have already paid for the products in full before the change took effect.

We take all reasonable care to ensure that the price of the products advised to you is correct but in the unlikely event that the products are incorrectly priced, we will contact you for your instructions before we accept your order. If we accept and process your order where a pricing error is obvious and unmistakeable and could reasonably have been recognised by you as a mispricing, we may end the contract, refund you any sums you have paid and require the return of any products provided to you.

Products shall be paid in EUR.


You can pay for products using the following payment options:


CREDIT / DEBIT CARDS ACCEPTED:

- MasterCard
- Visa


For payment of orders placed through the Remote ordering and payment service, you can only use these debit/credit cards. You have to enter your card number, its expiry date and the visual cryptogram into the secure payment system via a link you receive by e-mail to the address provided by you.

WE'RE SORRY, WE DO NOT ACCEPT ANY OTHER TYPES OF PAYMENT.

We are sorry, but at this time, we do not offer gift certificates or gift cards.

We will charge your credit or debit card at the time of dispatch of the order.

Please be informed that you shall bear all compulsory taxes, fees, bank charges if any.

Secure payment is made through a service provider: PSP Cybersource which complies with security standards.


IMPORTANT INFORMATION:

For your security and to avoid any fraudulent transactions, your billing name and address must match that of the credit card used for payment. We reserve the right to cancel any order that does not match these criteria.


3.3. Maximum Purchase Policy


Products are sold on a retail basis to individuals for personal use only. As a result, for the purpose of protecting PCD's brand image and distribution system, we limit any orders to no more than five (5) units of any item per order.

In any case, you declare that you are acting as a consumer and that you exclude any intention of direct or indirect resale of one or several products for commercial purposes.


3.4. Order Cancellations


Occasionally, orders or parts of an order are cancelled by our system for various reasons. Some reasons are:

- products(s) not available;
- difficulty in processing payment information;
- refusal of authorization of payment per credit card by payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds;
- cannot deliver to address provided;
- duplicate order was placed.


If your order is cancelled by us, you will receive an email from us. Your original payment method will be refunded for the appropriate amount.

If you wish to change or cancel your order prior to dispatch please call our Customer Service(see contact details in article 1) with your order number, to discuss what practical options are available to you. Please note as we generally process orders very quickly and dispatch orders within 1-2 days therefore it may not be possible to prevent your order from being dispatched. In this instance, please return your order once received in accordance with our returns policy which is set out below and in our Customer Service and FAQs document.


4. Delivery


4.1. Standard Delivery


Delivery costs will be indicated to you before your validation of the order.

Delivery time and costs depend on the delivery method you have chosen when ordering.

We offer complimentary delivery if the total amount of your order is equal or superior to €50to the address specified by you in your order by PCD. Your order is usually delivered within 3 – 5 working days from the date your order is accepted by us. Working days are Monday through Friday excluding French and Belgian bank holidays.


Please allow two additional days for deliveries to rural areas.


We will do our best to deliver the products within the time period indicated to you by PCD and at the latest within thirty (30) days as from the acceptance of the order. In case of absence of delivery in the delay indicated, you shall contact in the best delay the Customer Service at the number and/or email address indicated in article 1. In this event, the Customer Service will propose a new delivery date or the cancellation of the order and its refund.

If our supply of the products is delayed by an event outside our control, we will contact you as soon as possible to let you know and we will take steps to minimise the effect of the delay. Provided we do this we will not be liable for delays caused by the event, but if there is a risk of substantial delay (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order), you may contact us to end the contract and receive a refund, within fourteen (14) days of the termination of the contract, for any products you have paid for but not received.


All orders require a signature upon delivery. If you are not there to receive your order, the carrier will leave contact information, a delivery card for you or will contact you to make alternative arrangements.

If, after a failed delivery to you, you and the carrier do not re-arrange delivery/collectionwithin a reasonable delay, then, either the carrier or PCD will contact you for further instructions and may charge you for storage costs and any further delivery costs. If, despite reasonable efforts, we are unable to contact you or re-arrange delivery or collection we may end the contract and you may be liable to pay us compensation.


4.2. Delivery Addresses


Unless you tell us otherwise during the ordering process, we will deliver your purchased products to the delivery address you have provided in your account information.


We will take all reasonable care to deliver to the address given. However, we will not be liable for non-delivery or mis-delivery as a result of incorrect data entry by you.


We are sorry we only deliver online orders to Luxembourg addresses.


4.3 Ownership and Responsibility


Upon delivery you must check the conformity of the order with the carrier and issue all necessary reservations if any (apparent defects, damaged parcel, parcel open, etc.) on the delivery note as detailed as possible and refuse the parcel. In that case, you must also contact our Customer Service in the best delay and we will launch the appropriate inquiry.

You will be responsible for the products once they have been delivered to the address you have provided.


You own the products once we have received payment in full.


5. Your rights to end the contract


You may be entitled to end your contract with PCD and return the products, but your right to end the contract will depend on the products you have purchased, whether you have simply changed your mind, whether there is anything wrong with the products we have supplied, how we are performing and when you decide to end the contract.

If you want to end the contract because of something PCD has done or has told you PCD isgoing to do, see article 5.1.

If you want to exercise your right of withdrawal, see article 5.2. You may be able to get a refund if you meet the conditions indicated in article 5.2.

If what you have bought is faulty or misdescribed you may have a legal right to get the product repaired, replaced or to get some or all of your money back, see article 5.3.


5.1 Ending the contract because of something PCD has done or is going to do

If you are ending a contract for a reason set out below, the contract will end immediately and we will refund you in full, within fourteen (14) days of the termination, of the contract for any products which have not been provided. The reasons are:

- PCD has told you about an error in the price or description of the product you have ordered and you do not wish to proceed
- there is a risk that supply of the products may be significantly delayed (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order),
- PCD has suspended supply of the products for technical reasons, or notify you PCD isgoing to suspend them for technical reasons, or
- you have a legal right to end the contract because of something PCD has done wrong.


5.2 Your right of withdrawal


Whilst PCD hopes that you are delighted with your order, if for any reason you are not entirely satisfied or you otherwise change your mind, as a consumer, you have a legal right of withdrawal as follows:

(i) in case you have not received the products yet: you can inform us of your wish to withdraw before receiving your order by contacting our Customer ServiceDepartment at +420 225 439 910 from 10 am – 9 pm Monday to Friday excluding Bank Holidays in France or by email to contact@dior.com.
(ii) in case you have received the products: you have a period of thirty (30) calendar days, unless provided otherwise by the applicable law, either (i) after the day the products were delivered to you or (ii) where the products have been supplied in instalments, after the day on which the last instalment was supplied.

For reasons of hygiene and health protection, you do not have a right of withdrawal in respect of products where any seal or similar protection on those products has been broken or tampered with.

In addition, we inform you that you will not be able to exercise your right of withdrawal when purchasing products:

- whose price is dependent on fluctuating financial market rates that we cannot control;
- specifically manufactured to your specifications or personalised (e.g. engraving products);
- which, after having been delivered and by their nature, are inseparably mixed with other items.

5.3 If there is a problem with the product


Please notify us immediately after delivery of any damage or incorrectly supplied products or if the products listed on the dispatch note do not match those contained in your delivery by contacting our Customer Service (see contact details in article 1) with your order details. To ensure prompt resolution, please provide the order number and the box, packing materials, all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) and the damaged items for inspection by the carrier.


Furthermore, all the products supplied by us benefit from the legal guarantee of conformityand from the legal warranty against hidden defects.


Legal guarantee of conformity

Articles L217-3 to L217-20 of the French consumer Code regulate the legal guarantee of conformity. We also inform you of the existence of statutory warranty of conformity of goods within your country of residence. Please find here below for your information the translation of some of the articles of the French consumer Code:

Article L217-3 of the French consumer Code: “The seller shall deliver goods that conform to the contract and to the criteria set forth in Article L. 217-5.

He is responsible for the defects of conformity existing at the time of the delivery of the good within the meaning of article L. 216-1, which appear within two years as from this one. (…)

The seller shall also be liable, during the same time period, for any lack of conformity resulting from the packaging, the assembly instructions or the installation when the latter was made his responsibility by the contract or was carried out under his responsibility, or when the incorrect installation, carried out by the consumer as provided for in the contract, is due to shortcomings or errors in the installation instructions provided by the seller.

This warranty period applies without prejudice to articles 2224 and following of the French Civil Code. The starting point of the limitation period for the consumer's action is the day on which the consumer becomes aware of the lack of conformity.”

Article L217-4 of the French consumer Code: “The goods conform to the contract if they meet the following criteria, where applicable

1° It corresponds to the description, type, quantity and quality, in particular as regards functionality, compatibility, interoperability, or any other characteristic provided for in the contract ;

2° It is fit for any special purpose sought by the consumer, made known to the seller at the latest at the time of the conclusion of the contract and accepted by the latter;

3° It is delivered with all the accessories and installation instructions to be provided in accordance with the contract;

4° It is updated in accordance with the contract.

Article L217-5 of the French consumer Code: “I. In addition to the criteria of conformity to the contract, the good is conforming if it meets the following criteria:

1° It is fit for the use normally expected of goods of the same type, taking into account, where applicable, any provisions of European Union law and national law as well as all technical standards or, in the absence of such technical standards, specific codes of conduct applicable to the sector concerned ;

2° Where applicable, it has the qualities that the seller has presented to the consumer in the form of a sample or model, before the conclusion of the contract;

3° Where applicable, the digital elements it contains are provided in the most recent version available at the time the contract is concluded, unless the parties agree otherwise;

4° Where applicable, it is delivered with all the accessories, including packaging, and installation instructions that the consumer can legitimately expect;

5° Where applicable, it is supplied with the updates that the consumer may legitimately expect, in accordance with the provisions of Article L. 217-19;

6° it corresponds to the quantity, quality and other characteristics, including durability, functionality, compatibility and safety, that the consumer can legitimately expect for goods of the same type, taking into account the nature of the goods as well as public statements made by the seller, by any person upstream in the chain of transactions, or by a person acting on their behalf, including in advertising or on the label.

II. However, the seller is not bound by any of the public statements mentioned in the preceding paragraph if he demonstrates:

1° that he did not know them and was not legitimately able to know them ;

2° that, at the time the contract was entered into, the public statements had been corrected in a manner comparable to the original statements; or

3° that the public statements could not have influenced the decision to purchase.

III. The consumer may not contest the conformity by invoking a defect concerning one or more particular characteristics of the goods, which he was specifically informed deviated from the criteria of conformity set out in this article, deviation to which he expressly and separately consented at the time of the conclusion of the contract.”

Article L217-7 of the French consumer Code: “Defects of conformity that appear within twenty-four months of delivery of the goods, including goods with digital elements, are, unless proven otherwise, presumed to have existed at the time of delivery, unless this presumption is incompatible with the nature of the goods or the defect claimed.(…)”

Article L217-8 of the French consumer Code: “In the event of a lack of conformity, the consumer has the right to have the goods repaired or replaced or, failing that, to have the price reduced or the contract rescinded, in accordance with the conditions set out in this sub-section. (…) The provisions of this chapter are without prejudice to the award of damages.”

Article L217-9 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to demand that the goods comply with the criteria set out in sub-section 1 of this section. The consumer shall request the seller to bring the goods into conformity, choosing between repair and replacement. To this end, the consumer shall make the goods available to the seller.”

Article L217-10 of the French consumer Code: “The goods shall be brought into conformity within a reasonable time, which may not exceed thirty days following the consumer's request and without major inconvenience to the consumer, taking into account the nature of the goods and the use intended by the consumer. The repair or replacement of the non-conforming good includes, if necessary, the removal and return of the good and the installation of the repaired or replacement good by the seller. A decree specifies the terms and conditions for bringing the goods into conformity.”

Article L217-11 of the French consumer Code: “The goods are brought into conformity at no cost to the consumer. The consumer is not required to pay for the normal use he made of the replaced good during the period prior to its replacement.”

Article L217-12 of the French consumer Code: “The seller may not proceed according to the choice made by the consumer if the requested compliance is impossible or entails disproportionate costs with regard to, in particular:

1° The value that the goods would have if there was no lack of conformity;

2° the significance of the lack of conformity; and

3° the possibility of choosing the other option without major inconvenience to the consumer.

The seller may refuse to bring the goods into conformity if this is impossible or would entail disproportionate costs, particularly with regard to 1° and 2°.

When these conditions are not respected, the consumer can, after formal notice, pursue the forced execution in kind of the solution initially requested, in accordance with articles 1221 and following of the civil code.

Any refusal by the seller to proceed according to the consumer’s choice or to bring the goods into conformity shall be motivated in writing or on a durable medium.”

Article L217-13 of the French consumer Code: “Any good repaired under the legal guarantee of conformity benefits from a six-month extension of this guarantee. If the consumer chooses to have the goods repaired but the seller does not do so, the replacement of the goods to bring them into conformity will give rise to a new period of legal warranty of conformity for the replaced goods. This provision applies from the day the replacement goods are delivered to the consumer.”

Article L217-14 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract in the following cases:

1° Where the seller refuses to bring the goods into conformity ;

2° If the goods are brought into conformity after a period of thirty days following the consumer’s request or if it causes him a major inconvenience;

3° If the consumer definitively bears the cost of taking back or removing the non-conforming goods, or if he bears the installation of the repaired or replacement goods or the related costs;

4° If the non-conformity of the goods persists despite the seller’s attempt to bring them into conformity, which has not been successful.

The consumer is also entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract when the lack of conformity is so serious that it justifies the reduction in price or the rescission of the contract being immediate. The consumer is then not obliged to ask for the repair or replacement of the goods beforehand.

The consumer shall not be entitled to rescind the sale if the lack of conformity is minor, which the seller shall have the burden of proof. This paragraph shall not apply to contracts in which the consumer does not pay a price.”

Article L217-15 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to obtain a reduction in the price of the goods. The reduction in price is proportional to the difference between the value of the goods delivered and the value of the goods in the absence of the lack of conformity.”

Article L217-16 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to cancel the contract. He returns the goods to the seller at the latter’s expense. The seller shall reimburse the consumer the price paid and return any other benefit received under the contract (…)”

Article L217-17 of the French consumer Code: “The reimbursement to the consumer of the sums owed by the seller under this sub-section shall be made upon receipt of the goods or of the proof of their return by the consumer and at the latest within the following fourteen days. The seller shall reimburse these sums using the same means of payment as the one used by the consumer to conclude the contract, unless the latter expressly agrees and in any case without additional costs.”

Within the framework of the legal guarantee of conformity and to the extent permitted by law, provided that (i) your request meets the conditions for the guarantee to apply and (ii) you act within two (2) years from the delivery of the product, you may obtain:

- repair or replacement of the product with an identical product (provided that such product is available in stock), at your option, unless one of these options entails a disproportionate cost for PCD compared to the other possible option, or
- if repair and replacement of the product are not possible or cannot be implemented within thirty (30) days of your request or cause a major inconvenience to you, a full or partial refund of the price of the product, by crediting your bank account, no later than fourteen (14) days after PCD receives the returned product.

Please note that you (i) are not required to prove the existence of a defect in the conformity of the product during the twenty-four (24) months following the delivery of the product and (ii) that the legal warranty of conformity applies independently of any commercial warranty that may have been granted.

Finally, please note that you may decide to implement the legal warranty against hidden defects in accordance with the box below.

Legal warranty against hidden defects

Articles 1641 to 1649 of the French civil Code regulate the legal warranty against hidden defects.

Please find here below for your information the translation of some of these articles:

Article 1641 of the French civil Code: “The seller is bound by the warranty for hidden defects of the good sold which render it unfit for the purpose for which it was intended, or which so diminish this use that the buyer would not have acquired it, or would have given only a lesser price, if he had known about them.”

Article 1644 of the French civil Code: “In the case of articles 1641 and 1643 of the French civil Code, the buyer has the choice of returning the thing and having the price returned to him, or keeping the thing and having part of the price returned to him.”

Article 1646 of the French civil Code: “If the seller was unaware of the defects of the thing, he shall be bound only to refund the price, and to reimburse the purchaser for the expenses incurred by the sale.”

Article 1648 of the French civil Code: “The action resulting from hidden defects must be brought by the buyer within two years from the discovery of the defect. (…)”

Within the framework of the legal guarantee of the hidden defects, when applicable, provided that you bring the proof of the existence of the hidden defect, you can obtain:

- a refund of the price of the product if you return the product, or
- a refund of part of the price of the product if you keep the product, excluding any compensation, by crediting your bank account, at the latest within fourteen (14) days from the recognition and acceptance by PCD of the hidden defect.

If you wish to exercise your legal rights in the event of a non-conformity or hidden defect of the products under the relevant statutory warranties, please contact our Customer Service (see contact details at article 1) which will guide you regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned.

6. How to make a return


Subject to article 6. b), if you are entitled to return products under article 5, you are entitled toreturn the products concerned and the associated complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) , free of charge, with the prepaid shipping label included in the parcel received. You must affix the prepaid shipping label to the returned parcel to drop it off at a post office or a collection point. Please contact our Customer Service using the contact details in article 1 to inform us about the return. Our Customer Service will guide you if needed regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned.

Please note that if you make a return using a method other than the method proposed by us(e.g. prepaid shipping label), you will be responsible and will bear fully any applicable costs and charges involved for the return of the products.


Please ensure you obtain a proof of postage when you return the products and the complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us. You should retain your proof of postage in order to provide proof to us that you have returned the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)), in the unlikely event that we do not receive the returned parcel.

Within the order packaging, you will find a “Return Form” with details of your order together with details of our returns process.


a) Returning Products


Products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) must be returned to us promptly at our distribution centre at the address provided by our Customer Service or within the “Return form” in the order packing.

In any case, please ensure that the returned parcel is properly sealed and that you obtain a proof of postage.

b) Return procedure concerning article 5.2 (withdrawal right)

Notwithstanding the foregoing, if you are entitled to return products under article 5.2, all you have to do is send us the products concerned accompanied by the completed model of “Return form” provided by us in the parcel or as proposed in Appendix 1 or any other unambiguous written statement expressing your decision to exercise your right of withdrawal, and return the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us to receive a refund.


Please attach the pre-filled and prepaid transport label, which has been sent to you by any appropriate mean (including but not limited to: e-mail, return form attached to the package, etc.), to your package before dropping it off at a post office. The return address shall appear on any prepaid transport label as follows: Customer Returns Service Dior.com, 185 Avenue de Verdun 45804 Saint Jean de Braye Cedex, France.

Please note that if you make a return using a method other than the one proposed in this article and you have exercised your right of withdrawal (see article 5.2), you will be solely responsible and will bear fully any applicable costs and charges involved for the return of the products.


c) Processing the refund, replacement or repair


i) If you have returned products because you have exercised your right of withdrawal, we will process the calculated refund, by using the original method of payment, as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive the returned products or (if earlier) the day on which you provide us with evidence of having sent the products back to us at our distribution centre. We will not be obliged to make a refund if you cannot provide evidence that you have sent the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) back to us so therefore please ensure that you retain, and are able to provide, proof of postage. Please note that a full refund will not be provided for returned products that show signs of unreasonable use.


ii) If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to refund partially or in full the products, we will process your refund as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive your returned products and if we confirm that you are entitled to a refund.

Refund will only be made against the original credit/debit card used for the purchase. You will receive email notification of your refund from our Customer Service.

iii) If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to repair or to replace the products, please note that we will proceed to the repair or the replacement if we confirm that you are entitled to it and provided that the option chosen by you is not impossible or disproportionate as determined by the applicable Law. Any refusal to proceed according to your choice or to bring the product into conformity will be motivated in writing or on a durable medium by our Customer Service.

If you have requested a replacement and if we accepted it, this will be processed within fourteen (14) working days of receiving your returned products and will be delivered via standard delivery. Deliveries of replacement products will be completed on the delivery terms set out above.


7. Our liability to you


If we fail to comply with these Terms or fail to use reasonable skill and care in relation to our arrangements with you, we are responsible to you for direct foreseeable loss and damage caused to you as a result. Loss or damage is foreseeable if it is oblivious it would happen or if, at the time the contract was made between us, both PCD and you knew it might happen.


We only supply the products to you for private use and not for commercial, business or resale purposes. We therefore will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption or loss of business opportunity.


8. Data collected


Please see our Data Protection policy accessible here on the Website to understand how we will use, process and protect the personal information and the data submitted by you when creating an account, purchasing products and when you are otherwise using the Website.

We will use the data including personal information you provide to us:

(a) to supply the products to you;

(b) to process your payment for the products; and

(c) if you agreed to this during the order process, to inform you about similar products that we provide, but you may stop receiving this at any time by contacting us.


We will only give your personal information to third parties in the conditions set forth in our Data Protection policy.


9. Intellectual property

All intellectual property rights, whatever their nature, attached to all products sold on theWebsite and the elements appearing on the Website (including in particular: texts, logos, trademarks, graphics, images, photos, videos, animations, names and any other element) are and remain the exclusive property of PCD, and are exclusively reserved to it. Under these conditions, no one is authorized to reproduce, represent, exploit, adapt, disseminate or use, by any process whatsoever, for any purpose whatsoever, in part or in full, the intellectual property rights on the products sold on the Website and the elements appearing on the Website, without the prior written consent of PCD.

10. Other Important Terms


We may transfer our rights and obligations under these Terms to another person or organisation. We will tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not affect your rights under the contract.


You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person with our prior written consent. We will not unreasonably withhold or delay our consent.


This contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.

Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful or unenforceable, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.

If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this contract, that will not mean a waiver of our rights or that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.


These Terms are governed by French law subject to the mandatory rules of your country of residence and you can bring legal proceedings in respect of the products in the French courtssubject to the mandatory rules of your country of residence or settle the dispute through an alternative dispute resolution mechanism, as set out below.

Information on alternative dispute settlement: The EU Commission offers the possibility of online dispute resolution on an online platform operated by it. This platform can be accessed via the external link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . We are not obliged to participate in a conciliation procedure and unfortunately cannot offer participation in such a procedure.

APPENDIX 1 – RETURN FORM

REMINDER OF THE RETURN PROCEDURE

As part of the exercise of your right of withdrawal:

- In case you have not received the products yet – you can inform us of your wish to withdraw before receiving your order by contacting our Customer Service at +420 225 439 910 from Monday to Friday from 10 am to 9 pm or by email to contact@dior.com.
- In case you have received the products – you have a period of thirty (30) calendar days*, unless provided otherwise by the applicable law, either (i) after the day the products were delivered to you or (ii) where the products have been supplied in instalments, after the day on which the last instalment was supplied.

In such case, all you have to do is send us the products concerned accompanied by the completed Return form provided in Appendix 1 of our Terms and Conditions of Sale section on www.dior.com or any other unambiguous written statement expressing your decision to exercise your right of withdrawal.

Please attach the pre-filled and prepaid transport label, which has been provided to you in the parcel of the ordered products, to your package before dropping it off at a post office. The return address shall appear on the prepaid transport label as follows: “Customer Returns Service Dior.com, 185 Avenue de Verdun 45804 Saint Jean de Braye Cedex, France”.

For reasons of hygiene and health protection, you do not have a right of withdrawal in respect of products where any seal or similar protection on those products has been broken or tampered with.

In addition, we inform you that you will not be able to exercise your right of withdrawal when purchasing products:

- whose price is dependent on fluctuating financial market rates that we cannot control;
- specifically manufactured to your specifications or personalised (e.g. engraving products);
- which, after having been delivered and by their nature, are inseparably mixed with other items.

Parfums Christian Dior will issue the refund by using the original method of payment as soon as possible or in any event fourteen (14) days upon the arrival of the returned products or upon the delivery of the proof of shipment of the products; the date chosen being that of the first of these facts, in accordance with applicable law.

We are not obliged to reimburse any additional delivery costs if you choose another delivery method than the prepaid label provided by us.

Other reasons for return? In case of a product defect, please contact our Customer Service at +420 225 439 910 Monday to Friday from 10 am to 9 pm or by email at contact@dior.com.

We remind you that the return conditions in their entirety are mentioned in the General Terms and Conditions of Sale section on www.dior.com.

*When the 30th day is a Saturday, Sunday or public holiday, the deadline is extended until the first working day.