Legal terms
General Terms And Conditions Of Sale (2)
Všeobecné podmienky predaja

Posledná aktualizácia: 16/5/2022

Vitajte na webovej stránke www.dior.com/en_sk. V tejto časti našej webovej stránky sú uvedené naše všeobecné podmienky predaja (ďalej len „Podmienky“) vrátane úplného postupu pre doručovanie a vrátenie tovaru.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky predaje produktov vám, zákazníkom, prostredníctvom webovej stránky www.dior.com/en_sk (ďalej len „Webová stránka“). Pred odoslaním objednávky si pozorne prečítajte tieto Podmienky. V týchto Podmienkach sa dozviete, kto sme, ako vám budeme produkty poskytovať, ako môžete vy aj my zmeniť alebo ukončiť zmluvu, čo robiť v prípade problémov a ďalšie dôležité informácie.

Zadaním objednávky u nás potvrdzujete, že s týmito Podmienkami súhlasíte. Vprípade, že s Podmienkami nesúhlasíte, nezadávajte žiadne objednávky prostredníctvom tejto Webovej stránky.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť, pričom nová verzia Podmienok sa bude vzťahovať na každú ponuku alebo objednávku zadanú na Webovej stránke po zverejnení tejto novej verzie. Preto vám odporúčame, aby ste sa pri každej objednávke uistili, že Vám Podmienky vyhovujú. Tieto Podmienky sa dajú vytlačiť. Okrem toho bude k nášmu e-mailu s potvrdením objednávky priložená verzia platných Podmienok vo formáte pdf.

Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením týchto Podmienok je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

1. Informácie o nás a ako nás kontaktovať

Sme spoločnosť Parfums Christian Dior, société anonyme, so základným imaním vo výške 2 620 860 EUR, zapísaná v registri spoločností v Paríži (FRANCÚZSKO) pod číslom 552 065 187, so sídlom 33 avenue Hoche, 75008 Paríž, FRANCÚZSKO (ďalej len „PCD“).

Pre vašu informáciu, spoločnosť PCD sa zaväzuje dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania skupiny LVMH, ktorý je dostupný a na stiahnutie na tu LVMH Code of Conduct. Tento Kódex správania poskytuje etický rámec pre všetky jej činnosti.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, ktorý je vám k dispozícii nasledovne: Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00 od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov vo Francúzsku.

Telefónne číslo a prípadné súvisiace náklady: +421 25/011-2057

E-mailová adresa: contact@dior.com

Informácie nájdete aj prostredníctvom odkazu na náš dokument „FAQ“.

Ak vyplníte dotazník „kontaktujte nás“, ktorý je k dispozícii tu vložte odkaz, môže vás tiež kontaktovať náš tím starostlivosti o zákazníkov.

Ak vás budeme musieť kontaktovať, urobíme tak telefonicky alebo písomne na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú ste nám poskytli v objednávke alebo v dotazníku „kontaktujte nás“.

2. Naše produkty

Produkty ponúkané na predaj sú produkty zobrazené na Webovej stránke. Obrázky produktov na našej Webovej stránke slúžia len na ilustračné účely, a hoci sa snažíme o presné zobrazenie farieb, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na displeji vášho zariadenia odráža presne farbu produktov. Vami vybrané produkty sa môžu od týchto obrázkov mierne líšiť.

3. Naša zmluva s vami

3.1. Objednávky

Ak chcete zadať objednávku na Webovej stránke, musíte byť fyzickou osobou, zákazníkom nepodnikateľom, nie mladšou ako 18 rokov a plne spôsobilou na právne úkony.

Ak chcete zadať objednávku, musíte:

byť prihlásený do existujúceho zákazníckeho účtu, ak ho máte vytvorený, alebo si vytvorte zákaznícky účet, ak ho ešte nemáte vytvorený, alebo vyplňte povinné informácie požadované pri objednávke.

Ak chcete zadať objednávku, musíte si vybrať produkty a množstvo produktov, ktoré si chcete objednať, a pridať ich do košíka kliknutím na tlačidlo „SHOP“ („KÚPIŤ“. Upozorňujeme, že stav svojej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť kliknutím na ikonu košíka a/alebo pri odhlásení. Po naplnení košíka vás vyzveme, aby ste klikli na tlačidlo „PROCEED TO CHECK OUT“ („PRISTÚPIŤ KPLATBE“) a uviedli svoju e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, požadovanú adresu doručenia a informácie týkajúce sa zvoleného spôsobu doručenia, pričom v tejto fáze je uvedená výška prípadných poplatkov za doručenie.

Pred kliknutím na tlačidlo „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIŤ AOBJEDNAŤ“) máte možnosť :

skontrolovať údaje o objednávke a jej celkovú cenu, opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov alebo upraviť objednávku návratom k predchádzajúcim krokom alebo prehliadaním Webovej stránky.

Ak chcete definitívne potvrdiť a dokončiť svoju objednávku, musíte:

si prečítať tieto Podmienky a výslovne ich prijať kliknutím na tlačidlo „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIŤ AOBJEDNAŤ“) pred uskutočnením platby za vašu objednávku,

kliknutím na tlačidlo „PAY AND ORDER“ („ZAPLATIŤ AOBJEDNAŤ“) prejdete na bezpečnú platbu objednávky. Po autorizácii odpísania sumy z vášho bankového účtu bankou bude vaša objednávka odoslaná spoločnosti PCD.

K prijatiu vašej objednávky z našej strany dôjde až vtedy, keď vám na vami zadanú e-mailovú adresu zašleme e-mail s potvrdením objednávky a vy zadaním objednávky súhlasíte s použitím e-mailu na doručenie nášho potvrdenia vašej objednávky. V tomto okamihu vznikne medzi vami a nami zmluva o predaji a kúpe objednaných produktov. V potvrdzujúcom e-maile budú uvedené všetky podrobnosti o zakúpených produktoch, adresy doručenia, fakturačná adresa, spôsob doručenia, náklady na doručenie, vaše jedinečné referenčné číslo, celková suma odpísaná z vášho účtu kreditnej alebo debetnej karty, možnosti balenia a bude obsahovať verziu platných Podmienok vo formáte pdf. Odporúčame vám, aby ste si tento e-mail uchovali pre svoje záznamy.

Upozorňujeme, že zmluva je vyhotovená v jazyku objednávky (t. j. vanglickom jazyku).

Bude archivovaná po dobu nepresahujúcu dobu potrebnú na splnenie účelu, na ktorý bola archivovaná.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa objednávky, kontaktujte náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1. Pomôže nám, ak nám vždy, keď nás budete kontaktovať v súvislosti s vašou objednávkou, uvediete číslo objednávky. Ak vašu objednávku nebudeme môcť prijať, budeme vás o tom informovať e-mailom a nebudeme vám účtovať poplatky za produkty. Dôvodom môže byť:

výrobok nie je na sklade, platobná inštitúcia vrátane poskytovateľa platobných služieb, ktorého spoločnosť PCD využíva na odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami, odmietla autorizáciu platby prostredníctvom kreditnej/debetnej karty, zistili sme chybu v cene alebo popise produktu, prekročili ste limit stanovený vnašich Zásadách maximálneho nákupu uvedených nižšie, musíme riešiť technické problémy sproduktom alebo vykonať menšie technické zmeny, musíme aktualizovať produkt, aby bol vsúlade so zmenami v príslušných právnych predpisoch aregulačnými požiadavkami.

Upozorňujeme, že objednávky zaslané na adresu P.O. Boxu nemôžeme spracovať.

3.2. Cena a platba

Cena produktov (vrátane DPH) sa zobrazuje počas celého procesu výberu aobjednávania produktov, a to buď v košíku na hornom banneri Webovej stránky, alebo počas procesu platenia ceny objednávky pri zadávaní objednávky. Ak dôjde k zmene sadzby DPH medzi dátumom vašej objednávky a dátumom dodania produktov, sadzbu DPH, ktorú zaplatíte, upravíme, pokiaľ ste za produkty nezaplatili v plnej výške ešte pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Dávame si záležať na tom, aby sme sa uistili, že cena produktov, ktoré vám odporúčame, je správna, ale v nepravdepodobnom prípade, keď je pri produktoch uvedená nesprávna cena, vás budeme kontaktovať, aby ste nám dali pokyny pred prijatím vašej objednávky znašej strany. Ak prijmeme a spracujeme vašu objednávku, v ktorej je chyba v cene zjavná a nezameniteľná a ktorú ste mohli rozumne zistiť ako nesprávne uvedenie ceny, sme oprávnení zmluvu ukončiť, vrátiť vám všetky zaplatené sumy a požadovať vrátenie všetkých produktov, ktoré vám boli poskytnuté.

Ceny produktov budú hradené vmene EUR.

Produkty môžete uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi platby:

AKCEPTOVANÉ KREDITNÉ / DEBETNÉ KARTY:

MasterCard Visa

JE NÁM ĽÚTO, ALE INÉ TYPY PLATIEB NEPRIJÍMAME.

Je nám ľúto, ale v súčasnosti neponúkame darčekové poukážky ani darčekové karty.

Príslušná suma bude zvašej kreditnej alebo debetnej karty stiahnutá v čase odoslania objednávky.

Dovoľujeme si vás informovať, že všetky prípadné povinné dane, poplatky a bankové poplatky znášate vy.

Bezpečné platby sa uskutočňujú prostredníctvom poskytovateľa služieb, spoločnosti PSP Cybersource, ktorá spĺňa bezpečnostné normy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: V záujme vašej bezpečnosti a zabránenia podvodným transakciám sa vaše fakturačné meno a adresa musia zhodovať s menom a adresou kreditnej karty použitej na platbu. Vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek objednávku, ktorá nebude spĺňať tieto kritériá.

3.3. Zásady maximálneho nákupu

Produkty sa predávajú v maloobchodnom predaji jednotlivcom len na osobnú spotrebu. V dôsledku toho obmedzujeme všetky objednávky na maximálne päť (5) kusov akejkoľvek položky na jednu objednávku.

3.4. Zrušenie objednávky

V niektorých prípadoch môže dôjsť kzrušeniu objednávky alebo jej časti vnašom systéme z rôznych dôvodov, ako napríklad:

produkty nie sú k dispozícii; problémy pri spracovaní platobných údajov; odmietnutie autorizácie platby prostredníctvom kreditnej karty platobnými inštitúciami vrátane poskytovateľa platobných služieb, ktorého spoločnosť PCD využíva na odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami; doručenie na zadanú adresu nie je možné; bola zadaná duplicitná objednávka.

Ak vašu objednávku zrušíme, dostanete od nás e-mail. Uhradená suma vám bude vrátená v príslušnej výške pôvodným spôsobom platby.

Ak si želáte zmeniť alebo zrušiť svoju objednávku pred odoslaním, zavolajte nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov (viď kontaktné údaje v článku 1) a uveďte číslo svojej objednávky, aby sme s vami prediskutovali praktické možnosti, ktoré máte k dispozícii. Upozorňujeme, že objednávky spravidla spracúvame veľmi rýchlo a odosielame ich do 1 - 2 dní, preto odoslaniu vašej objednávky nebude niekedy možné zabrániť. V takom prípade vráťte svoju objednávku po jej prijatí v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru, ktoré sú uvedené nižšie, a v dokumente Starostlivosť o zákazníkov a Často kladené otázky (FAQ).

4. Doručenie

4.1. Štandardné doručenie

Náklady na doručenie vám budú oznámené pred potvrdením objednávky zvašej strany.

Čas a náklady na doručenie závisia od spôsobu doručenia, ktorý ste si zvolili pri objednávke.

Ak sa celková suma vašej objednávky rovná alebo je vyššia ako 50,- EUR, ponúkame vám bezplatné doručenie na adresu, ktorú ste uviedli vobjednávke, zo strany spoločnosti PCD. Vaša objednávka je zvyčajne doručená do 3 - 5 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Pracovnými dňami sú pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov platných vo Francúzsku a Belgicku.

Pri doručovaní do vidieckych oblastí počítajte s dvoma dňami navyše.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám produkty dodali v lehote určenej spoločnosťou PCD, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od prijatia objednávky. V prípade nedoručenia produktov v uvedenej lehote, kontaktujte, prosím, v čo najkratšom čase oddelenie starostlivosti o zákazníkov na telefónnom čísle a/alebo e-mailovej adrese uvedenej v článku 1. V takom prípade oddelenie starostlivosti o zákazníkov navrhne nový termín doručenia alebo zrušenie objednávky a jej vrátenie.

Ak sa dodávka produktov oneskorí v dôsledku udalosti mimo našej kontroly, budeme vás čo najskôr kontaktovať, aby sme vás otejto skutočnosti informovali, a podnikneme kroky na minimalizáciu následkov tohto oneskorenia. Za predpokladu, že tak urobíme, nebudeme niesť zodpovednosť za oneskorenie spôsobené touto udalosťou, ale ak existuje riziko podstatného oneskorenia (t. j. viac ako tridsať (30) dní od prijatia objednávky), môžete nás kontaktovať so žiadosťou oukončenie zmluvy avrátenie peňazí za všetky produkty, za ktoré ste zaplatili, ale ktoré vám neboli doručené.

Všetky objednávky si vyžadujú podpis pri doručení. Ak nie ste prítomní pri preberaní objednávky, dopravca vám zanechá kontaktné údaje, doručovaciu kartu alebo vás bude kontaktovať, aby ste sa dohodli na náhradných podmienkach.

Vprípade, že sa po neúspešnom doručení zásielky sdopravcom nedohodnete na opätovnom doručení/vyzdvihnutí v primeranej lehote, potom vás bude dopravca alebo spoločnosť PCD kontaktovať a vyžiada si ďalšie pokyny, pričom vám môže účtovať náklady na uskladnenie a ďalšie náklady na doručenie. Vprípade, že sa nám napriek primeranému úsiliu nepodarí vás kontaktovať alebo opätovne dohodnúť doručenie alebo vyzdvihnutie, sme oprávnení zmluvu ukončiť a vy nám môžete byť povinní zaplatiť náhradu škody.

Je nám ľúto, ale online objednávky doručujeme len na slovenské adresy.

4.2. Adresy doručenia

Ak nám počas procesu objednávky neoznámite inak, zakúpené produkty vám doručíme na adresu doručenia, ktorú ste uviedli vúdajoch uvedených vo vašom účte.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zásielku doručili na uvedenú adresu. Nenesieme však zodpovednosť za nedoručenie alebo nesprávne doručenie v dôsledku nesprávne zadaných údajov.

4.3 Vlastníctvo a zodpovednosť

Pri doručení zásielky ste povinný skontrolovať súlad objednávky s prepravcom a na dodacom liste čo najdetailnejšie uviesť všetky prípadné výhrady (zjavné vady, poškodený balík, otvorený balík atď.) a zásielku odmietnuť. V takom prípade musíte tiež v čo najkratšom čase kontaktovať náš zákaznícky servis a my začneme príslušné prešetrovanie.

Zodpovednosť za produkty na vás prechádza momentom ich doručenia na vami zadanú adresu.

Produkty prechádzajú do vášho vlastníctva momentom prijatia platby v plnej výške znašej strany.

5. Vaše práva na ukončenie zmluvy

Ste oprávnený zmluvu s nami ukončiť aprodukty vrátiť, avšak vaše právo zmluvu ukončiť bude závisieť od toho, aké produkty ste si zakúpili, či ste si to jednoducho nerozmysleli, či je s dodanými produktmi niečo v neporiadku, ako zmluvu plníme a kedy sa rozhodnete zmluvu ukončiť. Vprípade, že chcete zmluvu ukončiť zdôvodu nášho predchádzajúceho konania alebo plánovaného konania, viď článok 5.1. Vprípade, že si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, viď článok 5.2. Vrátenie peňazí vám môže byť umožnené, ak sa nachádzate v „lehote na rozmyslenie“ za podmienok uvedených v článku 5.2. Vprípade, že je zakúpený výrobok vadný alebo nesprávne opísaný, môžete mať zákonné právo na opravu, výmenu alebo vrátenie časti alebo celej sumy peňazí, viď článok 5.3.

5.1 Ukončenie zmluvy zdôvodu nášho predchádzajúceho konania alebo plánovaného konania Ak ukončujete zmluvu z dôvodu uvedeného nižšie, zmluva bude ukončená sokamžitou platnosťou a my vám vrátime plnú sumu za všetky produkty, ktoré neboli poskytnuté. Ide o tieto dôvody:

informovali sme vás o chybe v cene alebo popise objednaného produktu a vy si neželáte vobjednávke pokračovať, existuje riziko, že dodávka produktov sa môže výrazne oneskoriť (t. j. o viac ako tridsať (30) dní od prijatia objednávky), dodávku produktov sme pozastavili z technických dôvodov alebo sme vám oznámili, že sa ich dodávku chystáme z technických dôvodov pozastaviť, alebo máte zákonné právo ukončiť zmluvu zdôvodu nesprávneho konania na našej strane.

5.2 Vaše právo na odstúpenie od zmluvy

Aj keď dúfame, že ste so svojou objednávkou spokojní, ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste úplne spokojní alebo si to inak rozmyslíte, máte ako spotrebiteľ zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď vám boli produkty doručené, alebo ak boli produkty dodané po častiach, do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bola dodaná posledná časť. Upozorňujeme, že o svojom úmysle uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy ste nás povinný informovať pred uplynutím tejto tridsaťdňovej lehoty prostredníctvom „Formulára na vrátenie tovaru“, ktorý sme vám poskytli v zásielke, alebo iného jednoznačného písomného vyhlásenia, v ktorom vyjadríte svoje rozhodnutie uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy, a vrátiť nám produkty a všetky darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorku(-y)), aby sme vám mohli peniaze vrátiť.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu ochrany zdravia nemáte právo na odstúpenie od zmluvy v prípade produktov, na ktorých bola porušená alebo poškodená akákoľvek plomba alebo podobná ochrana. To neplatí, ak vraciate produkty z dôvodu ich vady alebo poškodenia (viď článok 5.3 nižšie).

Právo na odstúpenie od zmluvy si nemôžete uplatniť ani pri nákupe produktov:

ktorých cena je závislá od kolísajúcich sadzieb na finančných trhoch, ktoré nemôžeme ovplyvniť, špeciálne vyrobených podľa vašich požiadaviek alebo personalizovaných produktov (napr. gravírovanie produktov), ktoré sú po dodaní a vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľné od iných položiek.

5.3 Ak sa vyskytne problém s produktom

Skutočnosť, že vám boli dodané poškodené produkty alebo že vám produkty boli dodané nesprávne alebo skutočnosť, že sa produkty uvedené na dodacom liste nezhodujú s produktmi obsiahnutými vzásielke nám oznámte bezodkladne po ich doručení a kontaktujte náš zákaznícky servis (viď kontaktné údaje v článku 1) suvedením údajov vašej objednávky. Na zabezpečenie rýchleho riešenia poskytnite, prosím, kdispozícii na kontrolu prepravcovi číslo objednávky ako aj krabicu, baliaci materiál, všetky darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorku(-y)) ako aj poškodené položky.

Okrem toho sa na všetky nami dodávané produkty vzťahuje zákonná záruka zhody a zákonná záruka na skryté vady.

Zákonná záruka súladu

Zákonná záruka súladu je upravená včlánkoch L217-3 až L217-20 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka. Zároveň vás informujeme o existencii zákonnej záruky súladu tovaru v krajine vášho bydliska. Nižšie uvádzame pre vašu informáciu preklad niektorých článkov francúzskeho spotrebiteľského zákonníka:

Článok L217-3 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka : „Predávajúci dodá tovar, ktorý je vsúlade so zmluvou a s kritériami uvedenými v článku L. 217-5.

Predávajúci zodpovedá za vady súladu existujúce v čase doručenia tovaru v zmysle článku L. 216-1, ktoré sa prejavia do dvoch rokov od tohto doručenia. (...)

Počas tej istej doby predávajúci zodpovedá aj za akýkoľvek nesúlad týkajúci sa obalu, návodu na montáž alebo inštaláciu, ak za inštaláciu zodpovedá na základe zmluvy sám alebo bola vykonaná na jeho zodpovednosť, alebo ak nesprávna inštalácia, ktorú vykonal spotrebiteľ podľa zmluvy, je spôsobená nedostatkami alebo chybami v návode na montáž poskytnutom predávajúcim.

Táto záručná doba sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté články 2224 anasl. francúzskeho občianskeho zákonníka. Začiatkom plynutia premlčacej doby, vrámci ktorej je spotrebiteľ oprávnený podať žalobu, je deň, keď sa spotrebiteľ onesúlade dozvedel.“

Článok L217-4 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Tovar je v súlade so zmluvou, ak spĺňa tieto kritériá, ak sa použijú

1° Zodpovedá opisu, typu, množstvu a kvalite, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu alebo iné vlastnosti stanovené v zmluve;

2° Je vhodný na akýkoľvek osobitný účel, ktorý spotrebiteľ požaduje, o ktorom informoval predávajúceho najneskôr v čase uzavretia zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval;

3° Dodáva sa so všetkým príslušenstvom a návodom na inštaláciu, ktorý sa má poskytnúť v súlade so zmluvou;

4° Je aktualizovaný v súlade so zmluvou.

Článok L217-5 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „I. Okrem kritérií súladu so zmluvou je tovar v súlade, ak spĺňa tieto kritériá:

1° Je vhodný na použitie, ktoré sa bežne očakáva od tovaru rovnakého typu, pričom sa v prípade potreby zohľadnia všetky ustanovenia práva Európskej únie a vnútroštátneho práva, ako aj všetky technické normy alebo, ak takéto technické normy neexistujú, osobitné kódexy správania platné pre príslušné odvetvie;

2° V prípade potreby má vlastnosti, ktoré predávajúci predložil spotrebiteľovi vo forme vzorky alebo modelu pred uzavretím zmluvy;

3° V prípade potreby sa digitálne prvky, ktoré obsahuje, poskytujú v najnovšej verzii dostupnej v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak;

4° V prípade potreby sa dodáva so všetkým príslušenstvom vrátane obalu a návodu na inštaláciu, ktoré môže spotrebiteľ oprávnene očakávať;

5° V prípade potreby sa dodáva s aktualizáciami, ktoré môže spotrebiteľ oprávnene očakávať v súlade s ustanoveniami článku L. 217-19;

6° Zodpovedá množstvu, kvalite a iným vlastnostiam vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré môže spotrebiteľ oprávnene očakávať pri tovare rovnakého druhu, pričom sa zohľadní povaha tovaru, ako aj verejné vyhlásenia predávajúceho, akejkoľvek osoby, ktorá je na vyššom stupni transakčného reťazca, alebo osoby konajúcej v ich mene, a to aj v reklame alebo na etikete.

Predávajúci však nie je viazaný žiadnym z verejných vyhlásení uvedených v predchádzajúcom odseku, ak preukáže:

1°, že onich nemal vedomosť ani o nich dôvodne nemohol mať vedomosť;

2°, že v čase uzavretia zmluvy boli verejné vyhlásenia opravené spôsobom porovnateľným s pôvodnými vyhláseniami, alebo

3°, že verejné vyhlásenia nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe.

Spotrebiteľ nemôže spochybniť súlad tým, že sa odvolá na vadu týkajúcu sa jednej alebo viacerých konkrétnych vlastností tovaru, o ktorých bol výslovne informovaný, že sa odchyľujú od kritérií súladu uvedených v tomto článku, pričom s touto odchýlkou výslovne a osobitne súhlasil v čase uzavretia zmluvy.“

Článok L217-7 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Vady súladu, ktoré sa prejavia do dvadsiatich štyroch mesiacov od dodania tovaru vrátane tovaru s digitálnymi prvkami, sa považujú, pokiaľ sa nepreukáže opak, za existujúce v čase dodania, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou tovaru alebo reklamovanej vady. (...)“

Článok L217-8 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „V prípade nesúladu má spotrebiteľ právo na opravu alebo výmenu tovaru, prípadne na zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v tomto pododdiele. (...) Ustanoveniami tejto kapitoly nie je dotknuté priznanie náhrady škody. "

Článok L217-9 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Spotrebiteľ je oprávnený požadovať, aby tovar spĺňal kritériá uvedené v pododdiele 1 tohto článku. Spotrebiteľ požiada predávajúceho, aby uviedol tovar do súladu, pričom si môže vybrať medzi opravou a výmenou. Na tento účel spotrebiteľ sprístupní tovar predávajúcemu.“

Článok L217-10 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Tovar sa uvedie do súladu v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť tridsať dní od žiadosti spotrebiteľa, a bez väčších ťažkostí pre spotrebiteľa, pričom sa zohľadní povaha tovaru a použitie, ktoré spotrebiteľ zamýšľa. Oprava alebo výmena nevyhovujúceho tovaru zahŕňa v prípade potreby odstránenie a vrátenie tovaru a inštaláciu opraveného alebo náhradného tovaru predávajúcim. Vo vyhláške sa určujú podmienky uvedenia tovaru do súladu.“

Článok L217-11 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Tovar sa uvádza do súladu bez nákladov pre spotrebiteľa. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za bežné používanie vymeneného tovaru počas obdobia pred jeho výmenou.“

Článok L217-12 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Predávajúci nesmie postupovať podľa voľby spotrebiteľa, ak je požadované splnenie nemožné alebo si vyžaduje neprimerané náklady, najmä pokiaľ ide o:

1° hodnotu, ktorú by tovar mal, ak by nesúlad neexistoval,

2° význam nesúladu, a

3° možnosť výberu inej voľby bez väčších ťažkostí pre spotrebiteľa.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť tovar do súladu, ak to nie je možné alebo by to znamenalo neprimerané náklady, najmä pokiaľ ide obody 1° a 2° vyššie.

Vprípade, že tieto podmienky nebudú dodržané, spotrebiteľ môže po formálnom upozornení usilovať onútený výkon pôvodne požadovaného riešenia v súlade s článkami 1221 anasl. občianskeho zákonníka.

Akékoľvek odmietnutie predávajúceho postupovať podľa voľby spotrebiteľa alebo uviesť tovar do súladu musí byť odôvodnené písomne alebo na trvanlivom nosiči.“

Článok L217-13 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Na každý tovar opravený v rámci zákonnej záruky súladu sa vzťahuje šesťmesačné predĺženie tejto záruky. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne dať tovar na opravu, avšak predávajúci tak neurobí, výmena tovaru s cieľom dosiahnuť jeho súlad bude mať za následok vznik novej doby platnosti zákonnej záruky súladu na vymenený tovar. Toto ustanovenie sa uplatňuje odo dňa doručenia náhradného tovaru spotrebiteľovi.“

Článok L217-14 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Spotrebiteľ má právo na zníženie ceny tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

1° V prípade, že predávajúci odmietne uviesť tovar do súladu;

2° V prípade, že sa tovar uvedie do súladu po uplynutí tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti spotrebiteľa alebo ak mu to spôsobí závažné ťažkosti;

3° V prípade, že spotrebiteľ s konečnou platnosťou znáša náklady na prevzatie alebo odstránenie nevyhovujúceho tovaru alebo ak znáša náklady na inštaláciu opraveného alebo náhradného tovaru alebo súvisiace náklady;

4° V prípade, že nesúlad tovaru pretrváva napriek tomu, že sa predávajúci pokúsil o jeho uvedenie do súladu, čo sa mu nepodarilo.

Spotrebiteľ má tiež právo na zníženie ceny tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že je nesúlad s kúpnou zmluvou natoľko závažný, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ potom nie je povinný vopred žiadať o opravu alebo výmenu tovaru.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od predaja, ak je nesúlad s obchodnými podmienkami nepodstatný, pričom dôkazné bremeno nesie predávajúci. Tento odsek sa nevzťahuje na zmluvy, v ktorých spotrebiteľ neplatí cenu.“

Článok L217-15 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „V prípadoch uvedených včlánku L. 217-14 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka je spotrebiteľ povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí dosiahnuť zníženie ceny tovaru. Zníženie ceny je úmerné rozdielu medzi hodnotou dodaného tovaru a hodnotou tovaru v prípade, že by neexistoval nesúlad.“

Článok L217-16 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „V prípadoch uvedených včlánku L.217-14 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka je spotrebiteľ povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí zrušiť zmluvu. Tovar je povinný vrátiť predávajúcemu na jeho náklady. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu ako aj akékoľvek iné výhody, ktoré získal na základe zmluvy.“

Článok L217-17 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka: „Vrátenie sumy, ktorú predávajúci dlhuje spotrebiteľovi podľa tohto pododdielu, sa uskutoční po prijatí tovaru alebo dokladu o jeho vrátení spotrebiteľom, a to najneskôr do nasledujúcich štrnástich dní. Predávajúci vráti tieto sumy s použitím rovnakého spôsobu platby, aký použil spotrebiteľ na uzavretie zmluvy, pokiaľ s tým spotrebiteľ výslovne nesúhlasí, a v každom prípade bez dodatočných nákladov.“

Zákonná záruka na skryté vady

Články 1641 až 1649 francúzskeho občianskeho zákonníka upravujú zákonnú záruku na skryté vady. Nižšie nájdete preklad niektorých z týchto článkov:

Článok 1641 francúzskeho občianskeho zákonníka: „Predávajúci je viazaný zárukou na skryté vady predávaného tovaru, ktoré ho robia nespôsobilým na účel, na ktorý bol určený, alebo ktoré toto použitie znižujú natoľko, že by ho kupujúci nekúpil alebo by zaň dal len nižšiu cenu, ak by o nich vedel.“

Článok 1644 francúzskeho občianskeho zákonníka: „V prípade článkov 1641 a 1643 francúzskeho občianskeho zákonníka si kupujúci môže vybrať, či vec vráti a bude mu vrátená cena, alebo si vec ponechá a bude mu vrátená časť ceny.“

Článok 1646 francúzskeho občianskeho zákonníka: „Ak predávajúci nemal vedomosť o vadách veci, je povinný len vrátiť cenu a nahradiť kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s predajom.“

Článok 1648 francúzskeho občianskeho zákonníka: „Žalobu zo skrytých vád musí kupujúci podať do dvoch rokov od zistenia vady. (...)“

Vprípade, že si chcete uplatniť svoje zákonné práva v prípade nesúladu alebo skrytej vady produktov podľa príslušných zákonných záruk, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis (viď kontaktné údaje v článku 1), ktorý vám poradí, ako vrátiť produkty a/alebo požiadať o opravu alebo výmenu alebo vrátenie peňazí za príslušný produkt.

6. Ako vykonať vrátenie

V prípade, že ste oprávnený produkty vrátiť tak, ako je uvedené v článku 5, ste oprávnený vrátiť príslušné produkty ako aj prípadné súvisiace darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorku(-y)), a to bezplatne, s predplateným prepravným štítkom, ktorý je súčasťou prijatej zásielky. Predplatený prepravný štítok musíte nalepiť na vrátený balík a odovzdať ho na pošte alebo na odbernom mieste. Kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1 a informujte nás o vrátení zásielky. Náš zákaznícky servis vám v prípade potreby poradí, ako vrátiť produkty a/alebo požiadať o opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí za príslušný produkt. V balení objednávky nájdete aj „Formulár na vrátenie tovaru“ s podrobnosťami o vašej objednávke spolu s informáciami o našom postupe pri vrátení tovaru.

Upozorňujeme, že ak vrátenie uskutočníte iným spôsobom, ako sme navrhli (t. j. prostredníctvom predplateného prepravného štítka), auplatnili ste si ste svoje právo na odstúpenie od zmluvy (viď článok 5.2), budete zodpovední za vrátenie produktov a v plnej miere znášať všetky príslušné náklady a poplatky spojené sich vrátením.

Pri vrátení produktov a prípadných darčekových predmetov (napr. darčeka(-ov) k nákupu, vzorky(-iek)) sa prosím uistite, že ste obdržali doklad oodoslaní. Doklad o odoslaní by ste si mali uschovať, aby ste nám poskytli dôkaz o vrátení produktov a všetkých darčekových predmetov (napr. darčeka(-ov) k nákupu, vzorky(-iek)) v prípade, že by sme vrátenú zásielku neobdržali.

Vbalení objednávky nájdete Formulár na vrátenie tovaru s podrobnosťami o vašej objednávke spolu s podrobnosťami o našom postupe vrátenia tovaru.

a) Vrátenie produktov

Produkty a všetky darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorka(-y)) ste nám povinný bezodkladne vrátiť do nášho distribučného centra na adresu, ktorú vám poskytne náš zákaznícky servis, alebo uvedenú vo „Formulári na vrátenie tovaru“ v balení objednávky. Vprípade, že produkty vraciate z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, produkty a darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorka(-y)) musia byť doručené do nášho distribučného centra najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste nám oznámili, že ste si uplatnili toto právo na odstúpenie od zmluvy, aby ste si zachovali nárok na vrátenie peňazí.

V každom prípade sa uistite, že vrátený balík je riadne zapečatený a že máte doklad o odoslaní. Doklad oodoslaní by ste si mali uschovať, aby ste nám poskytli dôkaz o tom, že ste vrátili produkty a všetky darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorku(-y)), v nepravdepodobnom prípade, že vrátenú zásielku neobdržíme.

b) Spracovanie refundácie, výmeny alebo opravy

V prípade, že ste vrátili produkty, keďže ste si uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vypočítanú sumu na vrátenie spracujeme čo najskôr a v každom prípade do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme vrátený produkt obdržali, alebo (ak je to skôr) odo dňa, keď nám poskytnete dôkaz o tom, že ste nám produkt zaslali späť do nášho distribučného centra. Peniaze vám nebudeme povinní vrátiť vprípade, že nebudete môcť poskytnúť dôkaz o tom, že ste nám produkty a všetky darčekové predmety (napr. darček(-y) k nákupu, vzorku(-y)) zaslali späť, a preto sa uistite, že ste si uchovali a môžete poskytnúť doklad o odoslaní. Upozorňujeme, že za vrátené produkty, ktoré vykazujú známky neprimeraného používania, nebude poskytnutá peňažná náhrada v plnej výške.

V prípade, že ste produkty vrátili z dôvodu ich poškodenia alebo v prípade nesúladu alebo vady podľa príslušnej zákonnej záruky, a ak ste nás požiadali o vrátenie peňažnej sumy za produkty vcelom rozsahu alebo jej časti, sumu na vrátenie spracujeme čo najskôr, v každom prípade do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme obdržali vaše vrátené produkty, a ak potvrdíme, že máte nárok na vrátenie peňažnej sumy. Vrátenie peňažnej sumy sa uskutoční len na pôvodnú kreditnú/debetnú kartu použitú pri nákupe. Oznámenie o vrátení peňažnej sumy obdržíte e-mailom od nášho tímu starostlivosti o zákazníkov.

V prípade, že ste produkty vrátili z dôvodu ich poškodenia alebo v prípade nesúladu alebo vady podľa príslušnej zákonnej záruky, a ak ste nás požiadali o opravu alebo výmenu produktov, upozorňujeme, že k oprave alebo výmene pristúpime, ak potvrdíme, že na ňu máte nárok, a za predpokladu, že vami zvolená možnosť nie je nerealizovateľná alebo neprimeraná podľa platných právnych predpisov. Akékoľvek odmietnutie postupu podľa vašej voľby alebo uvedenia produktu do súladu náš zákaznícky servis odôvodní písomne alebo na trvanlivom nosiči. Vprípade, že ste požiadali o výmenu produktu amy sme ju akceptovali, kvýmene dôjde do štrnástich (14) pracovných dní od doručenia vrátených produktov, pričom náhradný produkt bude doručený štandardnou poštou. Doručenie náhradných produktov sa uskutoční podľa vyššie uvedených dodacích podmienok.

7. Naša zodpovednosť voči vám

V prípade, že tieto Podmienky nedodržíme alebo nevynaložíme primeranú zručnosť a starostlivosť v súvislosti s našimi dohodami s vami, vtakom prípade nesieme zodpovednosť za priame predvídateľné straty a škody, ktoré vám v dôsledku toho vzniknú. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zjavné, že vznikne, alebo ak sme v čase uzavretia zmluvy medzi nami my aj vy vedeli, že môže vzniknúť.

Produkty vám dodávame len na súkromné použitie a nie na komerčné, obchodné alebo predajné účely. Preto voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, obchodnú stratu, prerušenie podnikateľskej činnosti či stratu obchodných príležitostí.

8. Získavanie údajov

Za účelom porozumenia spôsobu spracúvania aochrany osobných údajov a údajov, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní účtu, nákupe produktov a pri inom používaní Webovej stránky si, prosím, pozrite naše Zásady ochrany osobných údajov dostupné tu [vložte odkaz] na Webovej stránke.

Údaje vrátane osobných údajov, ktoré nám poskytnete, použijeme: (a) na dodanie produktov na vašu adresu, (b) na spracovanie vašej platby za produkty a (c) ak ste s tým súhlasili počas procesu objednávky, na zasielanie informácií o podobných produktoch, ktoré poskytujeme, pričom zasielanie týchto informácií môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nás budete kontaktovať.

Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám len za podmienok stanovených v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

9. Ďalšie dôležité podmienky

Naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok sme oprávnení previesť na inú osobu alebo organizáciu. Vprípade, že sa tak stane, otejto skutočnosti vás budeme písomne informovať a zabezpečíme, aby takýto prevod nemal vplyv na vaše práva vyplývajúce zo zmluvy.

Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok ste oprávnený previesť na inú osobu len za predpokladu získania nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náš súhlas nebude bezdôvodne odopretý ani pozdržaný.

Táto zmluva je uzatvorená medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nemá právo vymáhať plnenie ktorejkoľvek z jej Podmienok.

Každé ustanovenie týchto Podmienok je oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto Podmienok. Vprípade, že bude akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok vyhlásené príslušným súdom alebo orgánom za nezákonné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú inaďalej v plnej platnosti a účinnosti.

Vprípade, že nebudeme okamžite trvať na tom, aby ste vykonali akékoľvek úkony, ktoré ste povinní vykonať podľa týchto Podmienok, alebo ak nebudeme konať ohľadom prijatia opatrení voči vám v súvislosti s porušením tejto zmluvy, nebude to znamenať vzdanie sa našich práv ani to, že tieto úkony nie ste povinný vykonať, pričom nám to nezabráni prijať opatrenia voči vám neskôr.

Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Francúzskej republiky s výhradou kogentných ustanovení krajiny vášho bydliska, pričom ste oprávnený začať súdne konanie týkajúce sa produktov na francúzskych súdoch s výhradou kogentných ustanovení krajiny vášho bydliska alebo urovnať spor prostredníctvom mechanizmu alternatívneho riešenia sporov, ako je uvedené nižšie.

Informácie o alternatívnom riešení sporov: Komisia EÚ ponúka možnosť riešenia sporov online na ňou prevádzkovanej online platforme. Táto platforma je prístupná prostredníctvom externého odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní zúčastniť sa zmierovacieho konania a bohužiaľ účasť v takomto konaní nemôžeme ponúknuť.

General terms and conditions of sale

Last updated: 16/5/2022

Welcome to www.dior.com/en_sk. This section of our Website sets out our general terms and conditions of sale (“Terms”) including our full delivery and returns process.

These Terms apply to all sales of products made to you, the customer, via www.dior.com/en_sk (“the Website”). Please read these Terms carefully before submitting your order to us. These Terms tell you who we are, how we will provide products to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information.

By placing an order with us, you confirm that you agree to these Terms. If you do not agree to the Terms, please do not place any orders through the Website.

We reserve the right to make changes to these Terms at any time and the new version of the Terms will apply to any offer or order placed on the Website after the new version has been posted. We therefore advise you to make sure you are happy with the Terms each time you place an order. The Terms are printable. Furthermore, a pdf version of the effective Terms will be attached to our order confirmation email.

These Terms are drafted in the English and Slovakian. In case of discrepancy between the Slovakian and the English texts, the English version shall prevail.

1. Information about us and how to contact us

We are Parfums Christian Dior, société anonyme, with a capital of Euro 2 620 860, registered at the companies register of Paris (FRANCE) under the number 552 065 187, with our registered office is at 33 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE, (hereinafter referred to as “PCD”).

For your information, PCD commits to comply with the principles set out in the LVMH Code of Conduct accessible and downloadable here. This Code of conduct provide an ethical framework for all its actions.

You can contact us through our Customer Service which is available to you as follows: Opening hours: 10am – 6pm Monday to Friday excluding Bank Holidays in France.

Phone number & associated costs if any: +421 25/011-2057

Email address: contact@dior.com

You also can find information via the link to our “FAQ” document.

Our Customer Care Team can also contact you if you complete the “contact us” questionnaire available here.

If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your order or in the “contact us” questionnaire.

2. Our products

The products offered for sale are the ones displayed on the Website. The images of the products on our Website are for illustrative purposes only and although every effort is made to display colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the products. Your products may vary slightly from those images.

3. Our contract with you

3.1. Orders

To place an order on the Website, you have to be an individual, a non-trade customer, aged of at least 18 and with full legal capacity.

In order to place an order, you have to:

- be logged to your existing customer account if you have one, - or create a customer account if you do not have one, - or complete the compulsory information requested when ordering.

If you wish to place an order, you have to select the products and the quantity of products that you wish to order and add them in your basket by clicking on the button “SHOP”. Please note that you can consult the summary of your order at anytime by clicking on the icon of your basket and/or during the check out process. After having filled your basket, you are invited to click on the button "PROCEED TO CHECK OUT"" and provide your e-mail address, the billing address, the desired delivery address and the information relating to the chosen method of delivery, the amount of any delivery charges being specified at this stage.

Before clicking on the ""PAY AND ORDER"" button, you have the possibility to :

- check the details of your order and its total price, - correct any errors made in entering the data or modify the order by returning to the previous steps or by browsing the Website.

To definitively validate and finalize your order, you must:

- read these Terms and expressly accepted these Terms by clicking on the button “PAY AND ORDER” before making payment for your order,

- click on the button ""PAY AND ORDER"" to proceed to the secure payment of your order. Upon authorization of the debit of your bank account by the bank, your order is transmitted to PCD.

Our acceptance of your order will take place only when we send you an order confirmation email at the email address provided by you and you accept by placing an order the use of email to receive our confirmation of your order. At this point, a contract for the sale and purchase of the ordered products will come into existence between you and us. The confirmation email will show all details of products purchased, delivery addresses, billing address, delivery option, delivery costs, your unique reference number, the total sum deducted from your credit or debit card account, packaging options and will contain a pdf version of the effective Terms. We recommend that you keep this email for your records.

Please note that the contract is set out in the language of the order (i.e. English).

It will be archived for a period not exceeding the period required to fulfil the purposes for which it was archived.

If you have any questions about an order, please contact our Customer Service using the contact details in article 1. It will help us if you can tell us the order number whenever you contact us about your order. If we are unable to accept your order we will inform you of this by email and will not charge you for the products. This might be because:

- the product is out of stock, - payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds refused the authorization of payment per credit/debit card, - we have identified an error in the price or description of the product, - you have exceeded our Maximum Purchase Policy set out below, - we need to deal with technical problems with the product or make minor technical changes - we need to update the product to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements.

Please note that we are unable to process orders to a P.O Box address.

3.2. Price and Payment

The price of the products (which includes VAT) is displayed throughout your online journey, either visible in the basket on the top banner of the website or on the checkout pages when you place an order. If there is a change in the rate of VAT between your order date and the date we supply the products, we will adjust the rate of VAT that you pay, unless you have already paid for the products in full before the change took effect.

We take all reasonable care to ensure that the price of the products advised to you is correct but in the unlikely event that the products are incorrectly priced, we will contact you for your instructions before we accept your order. If we accept and process your order where a pricing error is obvious and unmistakeable and could reasonably have been recognised by you as a mispricing, we may end the contract, refund you any sums you have paid and require the return of any products provided to you.

Products shall be paid in EUR.

You can pay for products using the following payment options:

CREDIT / DEBIT CARDS ACCEPTED:

- MasterCard - Visa

WE'RE SORRY, WE DO NOT ACCEPT ANY OTHER TYPES OF PAYMENT.

We are sorry, but at this time, we do not offer gift certificates or gift cards.

We will charge your credit or debit card at the time of dispatch of the order.

Please be informed that you shall bear all compulsory taxes, fees, bank charges if any.

Secure payment is made through a service provider: PSP Cybersource which complies with security standards.

IMPORTANT INFORMATION: For your security and to avoid any fraudulent transactions, your billing name and address must match that of the credit card used for payment. We reserve the right to cancel any order that does not match these criteria.

3.3. Maximum Purchase Policy

Products are sold on a retail basis to individuals for personal use only. As a result, we limit any orders to no more than five (5) units of any item per order.

3.4. Order Cancellations

Occasionally, orders or parts of an order are cancelled by our system for various reasons. Some reasons are:

- products(s) not available; - Difficulty in processing payment information; - Refusal of authorization of payment per credit card by payment agencies including the payment service provider used by PCD to detect credit card frauds; - Cannot deliver to address provided; - Duplicate order was placed.

If your order is cancelled by us, you will receive an email from us. Your original payment method will be refunded for the appropriate amount.

If you wish to change or cancel your order prior to dispatch please call our Customer Care Team (see contact details in article 1)with your order number, to discuss what practical options are available to you. Please note as we generally process orders very quickly and dispatch orders within 1-2 days therefore it may not be possible to prevent your order from being dispatched. In this instance, please return your order once received in accordance with our Returns Policy which is set out below and in our Customer Care and FAQs document.

4. Delivery

4.1. Standard Delivery

Delivery costs will be indicated to you before your validation of the order.

Delivery time and costs depend on the delivery method you chosen when ordering.

We offer complimentary delivery if the total amount of your order is equal or superior to 50 EUR to the address specified by you in your order by PCD. Your order is usually delivered within 3 – 5 working days from the date your order is accepted by us. Working days are Monday through Friday excluding French and Belgian bank holidays.

Please allow two additional days for deliveries to rural areas.

We will do our best to deliver the products within the time period indicated to you by PCD and at the latest within thirty (30) days as from the acceptance of the order. In case of absence of delivery in the delay indicated, you shall contact in the best delay the Customer Care Service at the number and/or email address indicated at article 1. In this event, the Customer Care Service will propose a new delivery date or the cancellation of the order and its refund.

If our supply of the products is delayed by an event outside our control, we will contact you as soon as possible to let you know and we will take steps to minimise the effect of the delay. Provided we do this we will not be liable for delays caused by the event, but if there is a risk of substantial delay (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order), you may contact us to end the contract and receive a refund for any products you have paid for but not received.

All orders require a signature upon delivery. If you are not there to receive your order, the carrier will leave contact information, a delivery card for you or will contact you to make alternative arrangements.

If, after a failed delivery to you, you and the carrier do not re-arrange delivery/collection within a reasonable delay, then, either the carrier or PCD will contact you for further instructions and may charge you for storage costs and any further delivery costs. If, despite reasonable efforts, we are unable to contact you or re-arrange delivery or collection we may end the contract and you may be liable to pay us compensation.

We are sorry we only deliver online orders to Slovakian addresses.

4.2. Delivery Addresses

Unless you tell us otherwise during the ordering process, we will deliver your purchased products to the delivery address you have provided in your account information.

We will take all reasonable care to deliver to the address given. However, we will not be liable for non-delivery or mis-delivery as a result of incorrect data entry by you.

4.3 Ownership and Responsibility

Upon delivery you must check the conformity of the order with the carrier and issue all necessary reservations if any (apparent defects, damaged parcel, parcel open, etc.) on the delivery note as detailed as possible and refuse the parcel. In that case, you must also contact our Customer Service in the best delay and we will launch the appropriate inquiry.

You will be responsible for the products once they have been delivered to the address you have provided.

You own the products once we have received payment in full.

5. Your rights to end the contract

You may be entitled to end your contract with us and return the products, but your right to end the contract will depend on the products you have purchased, whether you have simply changed your mind, whether there is anything wrong with the products we have supplied, how we are performing and when you decide to end the contract. If you want to end the contract because of something we have done or have told you we are going to do, see article 5.1. If you want to exercise your right of withdrawal, see article 5.2. You may be able to get a refund if you are within the “cooling-off period” in the conditions indicated in article 5.2. If what you have bought is faulty or misdescribed you may have a legal right to get the product repaired, replaced or to get some or all of your money back, see article 5.3.

5.1 Ending the contract because of something we have done or are going to do

If you are ending a contract for a reason set out below, the contract will end immediately and we will refund you in full for any products which have not been provided. The reasons are:

- we have told you about an error in the price or description of the product you have ordered and you do not wish to proceed - there is a risk that supply of the products may be significantly delayed (i.e. more than thirty (30) days as from the acceptance of the order), - we have suspended supply of the products for technical reasons, or notify you we are going to suspend them for technical reasons, or - you have a legal right to end the contract because of something we have done wrong. 5.2 Your right of withdrawal

Whilst we hope that you are delighted with your order, if for any reason you are not entirely satisfied or you otherwise change your mind, as a consumer, you have a legal right of withdrawal and to receive a refund within thirty (30) days after the day the products were delivered to you or, where the products have been supplied in instalments, thirty (30) days after the day on which the last instalment was supplied. Please note you must let us know of your intention to exercise your right of withdrawal before the end of this thirty days’ period using the model of “Return form” provided by us in the parcel or any other unambiguous written statement expressing your decision to exercise your right of withdrawal, and return the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us to receive a refund.

Due to hygiene reasons and health protection, you do not have a right of withdrawal in respect of products where any seal or similar protection on those products has been broken or tampered with. This does not apply if you are making a return because the products are faulty or damaged (see art. 5.3 below).

Also, you cannot exercise your right of withdrawal when purchasing products:

- whose price is dependent on fluctuating financial market rates that we cannot control, - specifically manufactured to your specifications or personalised (e.g. engraving products), - which, after having been delivered and by their nature, are inseparably mixed with other items.

5.3 If there is a problem with the product

Please notify us immediately after delivery of any damage or incorrectly supplied products or if the products listed on the dispatch note do not match those contained in your delivery by contacting our Customer Service (see contact details at article 1) with your order details. To ensure prompt resolution, please provide the order number and the box, packing materials, all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) and the damaged items for inspection by the carrier.

Furthermore, all the products supplied by us benefit from the legal guarantee of conformity and from the legal warranty against hidden defects.

Legal guarantee of conformity

Articles L217-3 to L217-20 of the French consumer Code regulate the legal guarantee of conformity. We also inform you of the existence of statutory warranty of conformity of goods within your country of residence. Please find here below for your information the translation of some of the articles of the French consumer Code:

Article L217-3 of the French consumer Code: “The seller shall deliver goods that conform to the contract and to the criteria set forth in Article L. 217-5.

He is responsible for the defects of conformity existing at the time of the delivery of the good within the meaning of article L. 216-1, which appear within two years as from this one. (…)

The seller shall also be liable, during the same time period, for any lack of conformity resulting from the packaging, the assembly instructions or the installation when the latter was made his responsibility by the contract or was carried out under his responsibility, or when the incorrect installation, carried out by the consumer as provided for in the contract, is due to shortcomings or errors in the installation instructions provided by the seller.

This warranty period applies without prejudice to articles 2224 and following of the French Civil Code. The starting point of the limitation period for the consumer's action is the day on which the consumer becomes aware of the lack of conformity.”

Article L217-4 of the French consumer Code: “The goods conform to the contract if they meet the following criteria, where applicable

1° It corresponds to the description, type, quantity and quality, in particular as regards functionality, compatibility, interoperability, or any other characteristic provided for in the contract ;

2° It is fit for any special purpose sought by the consumer, made known to the seller at the latest at the time of the conclusion of the contract and accepted by the latter;

3° It is delivered with all the accessories and installation instructions to be provided in accordance with the contract;

4° It is updated in accordance with the contract.

Article L217-5 of the French consumer Code: “I. In addition to the criteria of conformity to the contract, the good is conforming if it meets the following criteria:

1° It is fit for the use normally expected of goods of the same type, taking into account, where applicable, any provisions of European Union law and national law as well as all technical standards or, in the absence of such technical standards, specific codes of conduct applicable to the sector concerned ;

2° Where applicable, it has the qualities that the seller has presented to the consumer in the form of a sample or model, before the conclusion of the contract;

3° Where applicable, the digital elements it contains are provided in the most recent version available at the time the contract is concluded, unless the parties agree otherwise;

4° Where applicable, it is delivered with all the accessories, including packaging, and installation instructions that the consumer can legitimately expect;

5° Where applicable, it is supplied with the updates that the consumer may legitimately expect, in accordance with the provisions of Article L. 217-19;

6° it corresponds to the quantity, quality and other characteristics, including durability, functionality, compatibility and safety, that the consumer can legitimately expect for goods of the same type, taking into account the nature of the goods as well as public statements made by the seller, by any person upstream in the chain of transactions, or by a person acting on their behalf, including in advertising or on the label.

II. However, the seller is not bound by any of the public statements mentioned in the preceding paragraph if he demonstrates:

1° that he did not know them and was not legitimately able to know them ;

2° that, at the time the contract was entered into, the public statements had been corrected in a manner comparable to the original statements; or

3° that the public statements could not have influenced the decision to purchase.

III. The consumer may not contest the conformity by invoking a defect concerning one or more particular characteristics of the goods, which he was specifically informed deviated from the criteria of conformity set out in this article, deviation to which he expressly and separately consented at the time of the conclusion of the contract.”

Article L217-7 of the French consumer Code: “Defects of conformity that appear within twenty-four months of delivery of the goods, including goods with digital elements, are, unless proven otherwise, presumed to have existed at the time of delivery, unless this presumption is incompatible with the nature of the goods or the defect claimed.(…)”

Article L217-8 of the French consumer Code: “In the event of a lack of conformity, the consumer has the right to have the goods repaired or replaced or, failing that, to have the price reduced or the contract rescinded, in accordance with the conditions set out in this sub-section. (…) The provisions of this chapter are without prejudice to the award of damages.”

Article L217-9 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to demand that the goods comply with the criteria set out in sub-section 1 of this section. The consumer shall request the seller to bring the goods into conformity, choosing between repair and replacement. To this end, the consumer shall make the goods available to the seller.”

Article L217-10 of the French consumer Code: “The goods shall be brought into conformity within a reasonable time, which may not exceed thirty days following the consumer's request and without major inconvenience to the consumer, taking into account the nature of the goods and the use intended by the consumer. The repair or replacement of the non-conforming good includes, if necessary, the removal and return of the good and the installation of the repaired or replacement good by the seller. A decree specifies the terms and conditions for bringing the goods into conformity.”

Article L217-11 of the French consumer Code: “The goods are brought into conformity at no cost to the consumer. The consumer is not required to pay for the normal use he made of the replaced good during the period prior to its replacement.”

Article L217-12 of the French consumer Code: “The seller may not proceed according to the choice made by the consumer if the requested compliance is impossible or entails disproportionate costs with regard to, in particular:

1° The value that the goods would have if there was no lack of conformity;

2° the significance of the lack of conformity; and

3° the possibility of choosing the other option without major inconvenience to the consumer.

The seller may refuse to bring the goods into conformity if this is impossible or would entail disproportionate costs, particularly with regard to 1° and 2°.

When these conditions are not respected, the consumer can, after formal notice, pursue the forced execution in kind of the solution initially requested, in accordance with articles 1221 and following of the civil code.

Any refusal by the seller to proceed according to the consumer's choice or to bring the goods into conformity shall be motivated in writing or on a durable medium.”

Article L217-13 of the French consumer Code: “Any good repaired under the legal guarantee of conformity benefits from a six-month extension of this guarantee. If the consumer chooses to have the goods repaired but the seller does not do so, the replacement of the goods to bring them into conformity will give rise to a new period of legal warranty of conformity for the replaced goods. This provision applies from the day the replacement goods are delivered to the consumer.”

Article L217-14 of the French consumer Code: “The consumer is entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract in the following cases:

1° Where the seller refuses to bring the goods into conformity ;

2° If the goods are brought into conformity after a period of thirty days following the consumer's request or if it causes him a major inconvenience;

3° If the consumer definitively bears the cost of taking back or removing the non-conforming goods, or if he bears the installation of the repaired or replacement goods or the related costs;

4° If the non-conformity of the goods persists despite the seller's attempt to bring them into conformity, which has not been successful.

The consumer is also entitled to a reduction in the price of the goods or to rescission of the contract when the lack of conformity is so serious that it justifies the reduction in price or the rescission of the contract being immediate. The consumer is then not obliged to ask for the repair or replacement of the goods beforehand.

The consumer shall not be entitled to rescind the sale if the lack of conformity is minor, which the seller shall have the burden of proof. This paragraph shall not apply to contracts in which the consumer does not pay a price.”

Article L217-15 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to obtain a reduction in the price of the goods. The reduction in price is proportional to the difference between the value of the goods delivered and the value of the goods in the absence of the lack of conformity.”

Article L217-16 of the French consumer Code: “In the cases provided for in Article L. 217-14 of the French consumer Code, the consumer shall inform the seller of his decision to cancel the contract. He returns the goods to the seller at the latter's expense. The seller shall reimburse the consumer the price paid and return any other benefit received under the contract.”

Article L217-17 of the French consumer Code: “The reimbursement to the consumer of the sums owed by the seller under this sub-section shall be made upon receipt of the goods or of the proof of their return by the consumer and at the latest within the following fourteen days. The seller shall reimburse these sums using the same means of payment as the one used by the consumer to conclude the contract, unless the latter expressly agrees and in any case without additional costs.”

Legal warranty against hidden defects

Articles 1641 to 1649 of the French civil Code regulate the legal warranty against hidden defects. Please find here below for your information the translation of some of these articles:

Article 1641 of the French civil Code: “The seller is bound by the warranty for hidden defects of the good sold which render it unfit for the purpose for which it was intended, or which so diminish this use that the buyer would not have acquired it, or would have given only a lesser price, if he had known about them.”

Article 1644 of the French civil Code: “In the case of articles 1641 and 1643 of the French civil Code, the buyer has the choice of returning the thing and having the price returned to him, or keeping the thing and having part of the price returned to him.”

Article 1646 of the French civil Code: “If the seller was unaware of the defects of the thing, he shall be bound only to refund the price, and to reimburse the purchaser for the expenses incurred by the sale.”

Article 1648 of the French civil Code: “The action resulting from hidden defects must be brought by the buyer within two years from the discovery of the defect. (…)”

If you wish to exercise your legal rights in the event of a non-conformity or hidden defect of the products under the relevant statutory warranties, please contact our Customer Service (see contact details at article 1) which will guide you regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned.

6. How to make a return

If you are entitled to return products under article 5, you are entitled to return the products concerned and the associated complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) , free of charge, with the prepaid shipping label included in the parcel received. You must affix the prepaid shipping label to the returned parcel to drop it off at a post office or a collection point. Please contact our Customer Service using the contact details in article 1 to inform us about the return. Our Customer Service will guide you if needed regarding how to return products, and/or request a repair or a replacement or a refund of the product concerned. Within the order packaging, you will also find a “Return form” with details of your order together with details of our returns process.

Please note that if you make a return using a method other than the method proposed by us (i.e. prepaid shipping label) and you have exercised your right of withdrawal (see article 5.2), you will be responsible and will bear fully any applicable costs and charges involved for the return of the products.

Please ensure you obtain a proof of postage when you return the products and the complementary items associated if any (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) to us. You should retain your proof of postage in order to provide proof to us that you have returned the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)), in the unlikely event that we do not receive the returned parcel.

Within the order packaging, you will find a Return Form with details of your order together with details of our returns process.

a) Returning Products

Products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) must be returned to us promptly at our distribution centre at the address provided by our Customer Service or within the “Return form” in the order packing. If you are returning products because you have exercised your right of withdrawal, products and complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) must be received at our distribution centre no later than thirty (30) days after the date you tell us you have exercised such right of withdrawal to maintain your entitlement to a refund.

In any case, please ensure that the returned parcel is properly sealed and that you obtain a proof of postage. You should retain your proof of postage in order to provide proof to us that you have returned the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)), in the unlikely event that we do not receive the returned parcel.

b) Processing the refund, replacement or repair

If you have returned products because you have exercised your right of withdrawal, we will process the calculated refund as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive the returned products or (if earlier) the day on which you provide us with evidence of having sent the products back to us at our distribution centre. We will not be obliged to make a refund if you cannot provide evidence that you have sent the products and all complimentary items (e.g. gift(s) with purchase, sample(s)) back to us so therefore please ensure that you retain, and are able to provide, proof of postage. Please note that a full refund will not be provided for returned products that show signs of unreasonable use.

If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to refund partially or in full the products, we will process your refund as soon as possible and in any event within fourteen (14) days after the day we receive your returned products and if we confirm that you are entitled to a refund. Refund will only be made against the original credit/debit card used for the purchase. You will receive email notification of your refund from our Customer Care Team.

If you have returned products because they are damaged, or in the event of a non-conformity or defect under the relevant statutory warranty, and if you have required us to repair or to replace the products, please note that we will proceed to the repair or the replacement if we confirm that you are entitled to it and provided that the option chosen by you is not impossible or disproportionate as determined by the applicable Law.