Legal Terms and Conditions

GENERAL SALES CONDITIONS (1)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR DISTANCE SALES

Christian Dior Couture

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA NA DIAĽKU

 

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Preambula

 

Toto sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Christian Dior Couture, spoločnosti (société anonyme) so základným imaním vo výške 291 125 408 EUR, so sídlom 30 avenue Montaigne, 75008 Paríž, Francúzsko, zapísanej v Registri obchodu a spoločností pre Paríž pod číslom 612 035 832; telefón: +33 (0)1 40 73 73 73; e-mail: contactdioreu@dior.com; IČ DPH: FR 37 612035832 (ďalej len „Christian Dior Couture“ alebo „my“ „nás“ a „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch, ktoré sa vykladajú primerane).

 

Spoločnosť Christian Dior Couture na celom svete vytvára, navrhuje, vyrába a predáva pánske, dámske a detské oblečenie šité na mieru (haute couture) a konfekčné oblečenie, módne doplnky, obuv, produkty životného štýlu, hodinky a klenotové šperky (fine jewelry) pod značkami Christian Dior Couture, ako napríklad: Christian Dior, Dior, Baby Dior, Dior Joaillerie, Dior Maison a CD (spolu ďalej len „Položky Christian Dior Couture“).

 

Aby spoločnosť Christian Dior Couture lepšie splnila očakávania svojich zákazníkov, navyše k svojim predajniam a distribučnej sieti vytvorila aj systém predaja na diaľku vybraných Položiek Christian Dior Couture (ďalej len „Položka“ alebo „Položky“) cez telefón a prostredníctvom internetu.

 

 1. Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetok predaj Položiek na diaľku uskutočnený:

 

(a)   telefonicky prostredníctvom oddelenia starostlivosti o zákazníka zriadeného spoločnosťou Christian Dior Couture a opísaného v článku 2.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Oddelenie starostlivosti o zákazníka“), a

 

(b)   prostredníctvom webovej stránky Christian Dior Couture identifikovanej doménovým menom „https://www.dior.com/en_sk“ (ďalej len „Stránka“) a opísanej v článku 2.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Položky sa predávajú fyzickým osobám na ich vlastné osobné účely, nesúvisiace s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Zákazník“ alebo „Zákazníci“ alebo „vy“ alebo „váš“ vo všetkých gramatických tvaroch, ktoré sa vykladajú primerane).

 

Zadaním objednávky potvrdzujete, že konáte ako spotrebiteľ a nemáte v úmysle ďalej predávať Položky na podnikateľské účely.

 

Tiež potvrdzujete, že máte právnu spôsobilosť na vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Pri každom zakúpení Položky alebo Položiek na Stránke musíte kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ vyjadriť súhlas s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Christian Dior Couture (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“). Tieto dokumenty si môžete prezrieť pred nákupom a v čase potvrdenia vášho nákupu.

 

Spoločnosť Christian Dior Couture môže tieto Všeobecné obchodné podmienky aktualizovať a upravovať, pričom o týchto zmenách bude informovať svojich Zákazníkov e-mailom. Na predaj Položiek sa vzťahujú podmienky, ktoré sú účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

 

Pre ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Christian Dior Couture spracúva osobné údaje, ktoré získava na Stránke a/alebo telefonicky, si prosím prečítajte Zásady ochrany osobných údajov.

 

 1. Informácie o objednávkach

 

Objednávky môžete zadávať telefonicky alebo na Stránke.

 

Prípadné telefonické objednávky musia byť zadávané v anglickom jazyku.

 

Na Stránke je možné Objednávky zadávať v nasledovných jazykoch: nemčina, angličtina, francúzština, holandčina, portugalčina, gréčtina, taliančina, španielčina, kórejčina, japončina, ruština, taiwančina, mandarínčina a kantončina.

 

Jazyk kúpnej zmluvy závisí od krajiny, v ktorej je spravovaná Stránka, na ktorej ste si kúpili danú Položku (Položky).

 

2.1 Objednávky zadávané telefonicky prostredníctvom Oddelenia starostlivosti o zákazníka

 

Telefonické objednávky môžete zadávať na telefónnom čísle Oddelenia starostlivosti o zákazníka +44(0)20 7172 0172 (za cenu miestneho hovoru), od pondelka do soboty od 10:00 do 19:00 (okrem dní pracovného pokoja).

 

Keď vaša banka odpíše sumu z vašej bankovej karty, objednávka bude prevedená priamo na oddelenie zodpovedné za jej prípravu.

 

Zmluvu uzatvárate o akejkoľvek objednávke zadanej týmto spôsobom.

 

2.2 Objednávky zadávané prostredníctvom Stránky

 

2.2.1 Výber Položiek Zákazníkmi

 

Špeciálne objednávky, ako napríklad objednávky prispôsobených položiek, jedinečných kusov, atď. (okrem personalizácie), nie je možné zadávať prostredníctvom Stránky. Ak si želáte objednať špeciálne položky, navštívte prosím niektorú z našich predajní.

 

Zákazníci na Stránke vyberajú, zadávajú a potvrdzujú označenie a množstvo Položiek, ktoré si chcú objednať, a Položky sa vkladajú do ich „Košíka“. Množstvá sú obmedzené podľa článku 4 nižšie. Stránka obsahuje aj informácie o hlavných vlastnostiach Položiek.

 

Online Zákazníci môžu voľne upravovať obsah svojich Košíkov, mazať Položky alebo meniť objednávané množstvá alebo pridávať Položky kliknutím na príslušné tlačidlá.

 

2.2.2      Zistenie totožnosti

 

Keď dokončíte váš výber a budete pripravený potvrdiť obsah vášho Košíka, môžete sa buď:

 • prihlásiť do svojho Zákazníckeho účtu (ďalej len „Účet“), alebo

 • pokračovať ako „hosť“.

Prihlásiť sa môžete tiež pred výberom akýchkoľvek Položiek.

 

Ak už Účet máte, musíte sa prihlásiť pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla.

Ak ešte Účet nemáte, môžete ho pri zadávaní objednávky vytvoriť zadaním svojho mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

Váš Účet bude aktívny po jeho potvrdení spoločnosťou Christian Dior Couture prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu.

 

Po zadaní objednávky nemôžete meniť vašu adresu. Musíte zadať ďalšiu objednávku s novou adresou.

 

Ďalšie informácie o tom, ako sa spracúvajú osobné údaje Zákazníkov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše prihlasovacie meno a heslo sú prísne osobné. Preto sa zaväzujete, že ich budete udržiavať v bezpečí a že ich neposkytnete tretej osobe.

Rovnako sa zaväzujete, že v prípade straty alebo odcudzenia vášho prihlasovacieho mena a/alebo hesla alebo akéhokoľvek podvodného použitia vášho Účtu budete okamžite informovať spoločnosť Christian Dior Couture.

Spoločnosť Christian Dior Couture nemôže byť zodpovedná za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené podvodným prístupom k vášmu Kontu alebo k Stránke alebo za nemožnosť prístupu k vášmu Účtu alebo k Stránke.

 

2.2.3 Zadávanie objednávok

 

Musíte zvoliť spôsob doručenia a poskytnúť všetky informácie potrebné na odoslanie objednávky:

-       e-mailová adresa,

-       meno a priezvisko,

-       ulica,

-       PSČ,

-       mesto,

-       telefónne číslo,

-       spôsob doručenia,

-       krajina doručenia,

-       fakturačná adresa, a

-       spôsob platby a platobné informácie.

 

Ak je objednávka darčekom, môžete priložiť kartu s osobnou správou.

 

Ako fakturačnú adresu môžete použiť svoju adresu na doručenie alebo zadať inú adresu.

 

Po zadaní a overení všetkých týchto informácií sa automaticky zobrazí celková cena Položiek (ako je definované v článku 5 nižšie), ako aj všetky náklady na doručenie a predpokladaný dátum doručenia.

 

Pred potvrdením objednávky musíte overiť, či je váš výber správny.

Spoločnosť Christian Dior Couture poskytuje technické overovacie prostriedky vo forme štandardnej overovacej súhrnnej kontroly (ktorá overuje, či boli vyplnené všetky povinné polia a či sú zadané znaky vhodné pre príslušné pole), aby svojim Zákazníkom pomohla spozorovať akékoľvek chyby.

Vaša objednávka bude opätovne zhrnutá na účely konečného overenia.

 

Kliknutím na tlačidlo „Prejsť na platbu“ zadávate záväznú objednávku Položky alebo Položiek vo vašom Košíku.

Pred tým, ako nám zadáte vašu objednávku, si prosím pozorne prečítajte tieto Všeobecné obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a pokračujte kliknutím na „Potvrdiť moju platbu a potvrdiť moju objednávku“.

 

Po potvrdení po posúdení budú prispôsobené objednávky ABCDior definitívne schválené. 

2.2.4 Potvrdenie objednávky spoločnosťou Christian Dior Couture

 

Po dokončení krokov opísaných v článku 2.2.3 vyššie vám bude e-mailom zaslané potvrdenie o prijatí objednávky. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, toto potvrdenie nepredstavuje akceptáciu vašej objednávky. Potvrdenie o prijatí vašej objednávky obsahuje číslo objednávky, celkovú sumu objednávky, informácie o nákladoch na doručenie a dátume doručenia, hlavné vlastnosti, množstvo a cenu zakúpenej Položky (Položiek). Potvrdenie o prijatí obsahuje aj odkaz na tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, keď od spoločnosti Christian Dior Couture dostanete samostatný e-mail s potvrdením vašej objednávky a s informáciou, že vaša objednávka bola odoslaná.

 

V prípade platby kreditnou kartou je kúpna zmluva uzatvorená odpísaním prostriedkov z vašej kreditnej karty, ako je uvedené v článku 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to aj v prípade, že prostriedky boli odpísané z vašej kreditnej karty pred odoslaním objednávky alebo vyjadrením akceptácie iným spôsobom.

 

V prípade platby prostredníctvom PayPal, Apple Pay alebo Apple Pay express, ako je uvedené v článku 6.2, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, keď potvrdíte svoju objednávku na stránkach PayPal, Apple Pay alebo Apple Pay express.

K platbe za prispôsobenú objednávku ABCDior dôjde po schválení posúdenia. 

2.3 Doklad o objednávke

 

Vo všeobecnosti vy a spoločnosť Christian Dior Couture výslovne súhlasíte s tým, že e-maily a systémy automatického nahrávania používané Oddelením starostlivosti o zákazníka sa považujú za doklad o vašej objednávke, najmä o jej obsahu a dátume.

Spoločnosť Christian Dior Couture uchováva všetky informácie týkajúce sa objednávok v celkovom objeme sto dvadsať eur (120 EUR) alebo viac po dobu desiatich (10) rokov a tieto informácie sprístupní na vašu požiadavku zaslanú na adresu contactdioreu@dior.com alebo na adresu Christian Dior Couture – Service Relation Clientèle, 11 bis rue François 1er - BP39, 75008 Paríž, Francúzsko.

Pri objednávkach zadávaných prostredníctvom Stránky vám však odporúčame uchovať si aj (elektronickú alebo papierovú) kópiu údajov o vašej objednávke.

 

 1.  Dostupnosť Položky

 

Spoločnosť Christian Dior Couture si vyhradzuje právo na zmenu Položky (Položiek) ponúkaných na Stránke, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny nebudú mať vplyv na objednávky, ktoré už boli zadané.

 

Pred zadaním objednávky vám Oddelenie starostlivosti o zákazníka (pre telefonické objednávky) alebo informačná stránka Stránky opisujúca každú Položku oznámi:

 

-         či Položka je alebo nie je k dispozícii; alebo

-         ak je Položka dočasne nedostupná, či si ju môžete objednať na budúce doručenie v stanovenom časovom rámci.

 

Ak si napriek uvedenému úsiliu spoločnosti Christian Dior Couture objednáte Položky, ktoré už nie sú dostupné alebo nie sú na sklade, spoločnosť Christian Dior Couture vás o tom bude použitím akýchkoľvek prostriedkov (telefonicky alebo e-mailom) čo najskôr informovať. Plnú úhradu získate prostredníctvom platobnej metódy, ktorá bola použitá pre transakciu.

 

 1. Neprijatie objednávky

 

Nákupy uskutočnené na Stránke alebo telefonicky sú určené výhradne pre vlastné použitie Zákazníkmi (alebo ako darčeky), nie na ďalší predaj.

 

Spoločnosť Christian Dior Couture môže odmietnuť akúkoľvek podvodnú objednávku, najmä objednávku, ktorá presahuje limity nákupu uvedené nižšie:

 

-           osem (8) Položiek na objednávku; a/alebo

-           dve (2) identické Položky objednané v rámci tridsiatich (30) kalendárnych dní bez ohľadu na ich farbu alebo veľkosť.

 

Limity uvedené v predchádzajúcom odseku sa nevzťahujú na Položky v kategóriách Domov a Nadčasové pánske oblečenie (pánske „Konfekčné oblečenie“, t. j. obleky a smokingy, oblekové saká, košele a nohavice; a pánske „Doplnky“, t. j. opasky, kravaty, motýliky, vreckovky, manžetové gombíky a kryty gombíkov).

 

Spoločnosť Christian Dior Couture môže tiež odmietnuť akúkoľvek objednávku (i) zadanú Zákazníkom, s ktorým je v spore v súvislosti s platbou alebo doručením predchádzajúcej objednávky, alebo (ii) ktorá nie je v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Ak spoločnosť Christian Dior Couture zistí, že vaša objednávka nie je v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, upozorní vás na to priamo na Stránke, telefonicky alebo e-mailom.

Ak do štrnástich (14) kalendárnych dní od prijatia tohto oznámenia neopravíte nesprávne údaje vo svojej objednávke alebo údaje, ktoré sú v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, môže spoločnosť Christian Dior Couture objednávku a príslušnú platbu zrušiť; cena, ktorú ste za objednávku zaplatili, vám bude vrátená.

 

 1.  Ceny Položiek – fakturácia

 

Ceny uvedené Oddelením starostlivosti o zákazníka alebo zobrazené na Stránke sú v eurách (€) a zahŕňajú všetky dane; nezahŕňajú však náklady za doručenie, ktoré sa zobrazujú osobitne pred zadaním objednávky.

 

Fakturované ceny sú ceny platné v deň zadania objednávky za predpokladu, že objednaná Položka (Položky) je v danom čase dostupná.

 

Spoločnosť Christian Dior Couture si kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje právo na zmenu cien Položky (Položiek), tieto zmeny sa však nebudú týkať akýchkoľvek objednávok, ktoré ste už zadali.

 

Nákupy na diaľku (telefonicky alebo na Stránke) Položiek Christian Dior Couture nespĺňajú podmienky na vrátenie DPH.

 

V súlade s vašimi zákonnými právami dostanete písomné potvrdenie o cene zaplatenej za každú Položku a vašich nákladov na doručenie najneskôr v čase doručenia.

 

 1.  Platba

6.1 Platba kreditnou kartou alebo debetnou kartou

 

Za svoje nákupy môžete platiť kreditnou alebo debetnou kartou. Akceptujú sa karty zo siete „CB“, Visa©, Eurocard©, MasterCard©, American Express© a Apple Pay©. Karty vydané bankami so sídlom mimo Francúzska musia byť medzinárodné kreditné karty.

 

Ak chcete použiť tieto spôsoby platby pri telefonickej objednávke, musíte potvrdiť Oddeleniu starostlivosti o zákazníka a zaručiť sa spoločnosti Christian Dior Couture, že ste oprávneným držiteľom karty použitej na platbu za objednávku a že meno a priezvisko na tejto karte sú vaše. Pri telefonickej objednávke, prostredníctvom zabezpečenej webovej stránky alebo prostredníctvom platformy tretej osoby, ktorá odosiela odkaz na platbu, musíte tiež uviesť číslo karty, dátum platnosti a bezpečnostný kód uvedený na karte.

 

Pri zadávaní objednávky na Stránke získate po overení vašich bankových údajov prístup k zabezpečenému serveru, ktorý pracuje v režime SSL (128 bitov).

 

Týmto spôsobom sa vaša transakcia uskutočňuje v súlade s bankovými bezpečnostnými štandardmi. Každá banka používa svoju vlastnú autentifikáciu. Poskytnutím čísla svojej kreditnej alebo debetnej karty a/alebo bankových údajov spoločnosti Christian Dior Couture telefonicky alebo na Stránke, vopred bezpodmienečne súhlasíte s tým, že spoločnosť Christian Dior Couture môže pristúpiť k zabezpečenej transakcii a predbežne oprávniť vašu banku k odpísaniu prostriedkov z vášho účtu po prijatí záznamov alebo vyhlásení zaslaných spoločnosťou Christian Dior Couture, a to aj v prípade absencie potvrdeniek podpísaných držiteľom karty.

 

Kúpna zmluva je uzavretá odpísaním prostriedkov z vašej kreditnej karty, ak je toto odpísanie vykonané pred odoslaním Položky (Položiek) alebo v prípade, ak sú Položky výslovne akceptované iným spôsobom. Toto sa však netýka akýchkoľvek zaplatených preddavkov.

 

6.2 Platba prostredníctvom služby PayPal (len objednávky cez internet)

 

Spoločnosť Christian Dior Couture prijíma platby prostredníctvom služby PayPal (len pri objednávkach zadaných na Stránke).

 

Pri zadávaní objednávky zvoľte možnosť platby prostredníctvom služby PayPal; budete automaticky presmerovaný na platformu služby PayPal.

 

Následne sa musíte pripojiť k svojmu kontu PayPal pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Ak nemáte konto služby PayPal, môžete si ho v tom čase priamo vytvoriť. Po zadaní objednávky prostredníctvom služby PayPal budete presmerovaný na potvrdzovaciu stránku Stránky.

 

Objednávka bude odoslaná až po overení spôsobu platby, prijatí oprávnenia na vykonanie odpísania prostriedkov z vašej karty alebo potvrdenia od spoločnosti PayPal, a po potvrdení súladu vašej objednávky s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dostupnosti Položky (Položiek).

 

 1. Doručenie

 

Položky môžu byť doručené iba na Slovensko. Ak si chcete objednať Položku a nechať si ju doručiť do inej krajiny ako Slovensko, musíte zadať vašu objednávku na príslušnej Stránke tejto krajiny (ak existuje).

 

Spoločnosť Christian Dior Couture z bezpečnostných dôvodov nespracuje žiadnu objednávku, pre ktorú je doručovacia alebo fakturačná adresa poštovná priehradka; do hotela alebo študentskej ubytovne ju doručí, iba ak sa rozhodnete pre expresné doručenie s dokladom o osobnom doručení.

 

Akékoľvek Položky, ktoré sú darčekmi, môžeme doručiť inej fyzickej osobe na Slovensku.

 

Po spracovaní platby za objednávku budú Položky doručené na adresu doručenia, ktorú ste uviedli pri objednávke. Pri zadávaní objednávky poskytnite prosím spoločnosti Christian Dior Couture správnu adresu doručenia.

 

Po prijatí vašej platby budú objednané Položky doručené:

 

-           v deň alebo v časovom rámci, ktorý vám oznámila spoločnosť Christian Dior Couture pred potvrdením vašej objednávky, alebo ak nebol stanovený žiaden časový rámec, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa zadania objednávky, pokiaľ nenastane omeškanie, ktoré je mimo našej kontroly;

 

-           ak je táto Položka dočasne nedostupná, v časovom rámci, o ktorom ste boli informovaný a s ktorým ste súhlasili (i) pri telefonickom zadávaní objednávky prostredníctvom Oddelenia starostlivosti o zákazníka, alebo (ii) pri pridávaní tejto Položky do Košíka na Stránke, ako aj pred akceptáciou vašej objednávky.

 

V závislosti od možnosti, ktorú si vyberiete, doručí spoločnosť Christian Dior Couture objednané Položky štandardnou poštou alebo expresným kuriérom s dokladom o osobnom doručení.

 

Naše štandardné doručovacie služby sú ponúkané bezplatne. Za expresnú kuriérsku službu s dokladom o osobnom doručení sa účtujú dodatočné poplatky za doručenie, s výnimkou objednávok nad tisíc tristo eur (1 300 EUR), ktoré budú doručené expresne a bezplatne. Náklady na expresné doručenie vám budú oznámené pred dokončením objednávky.

 

Ak dôjde k omeškaniu s doručením Položiek pre udalosť, ktorá je mimo kontroly spoločnosti Christian Dior Couture, budete hneď, ako to bude možné, kontaktovaný a budú podniknuté kroky na zmiernenie následkov omeškania. Ak spoločnosť Christian Dior Couture vynaloží maximálne úsilie na skrátenie omeškania, nebude zodpovedná za omeškanie spôsobené touto udalosťou. Ak však existuje riziko výrazného omeškania, môžete kontaktovať spoločnosť Christian Dior Couture a zrušiť zmluvu, pričom vám budú vrátené peniaze za akúkoľvek Položku, za ktorú ste zaplatili, ale ktorú ste nedostali.

 

Ak spoločnosť UPS nebude schopná uskutočniť doručenie (napriek 3 neúspešným pokusom) a balík sa vráti do skladu spoločnosti Christian Dior Couture s označením „Už nie je na tejto adrese“, spoločnosť Christian Dior Couture sa vás pokúsi dvakrát (2 krát) kontaktovať počas štyroch (4) týždňov po prijatí balíka na sklad. Ak neodpoviete alebo nekontaktujete spoločnosť Christian Dior Couture v rámci uvedených štyroch (4) týždňov, spoločnosť Christian Dior Couture vráti prostriedky zaplatené za objednávku a pošle vám e-mailom potvrdenie na adresu, ktorú ste uviedli pri zadávaní objednávky.

 

 1.  Ochrana osobných údajov

 

Pre bližšie informácie o tom, ako používame osobné údaje, ktoré od vás získavame prostredníctvom Stránky alebo telefonicky, si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

 1.  Vlastníctvo Položiek

 

Spoločnosť Christian Dior Couture bude vlastniť Položky do momentu, kedy (a) vy alebo (b) zamýšľaný príjemca prevezme Položku (Položky).

 

Dovtedy nesmiete ďalej predávať žiadne Položky, pokiaľ spoločnosť Christian Dior Couture neposkytla predchádzajúci písomný súhlas.

 

10. Práva duševného vlastníctva

 

Nesmiete úplne ani čiastočne, v akejkoľvek podobe, priamo ani nepriamo, reprodukovať, znázorňovať alebo upravovať Stránku. Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na akýkoľvek produkt alebo prvok spoločnosti Christian Dior Couture (vrátane Položiek Christian Dior Couture), ako sú ochranné známky, ilustrácie, fotografie, obrázky, dizajny a logá, registrované alebo neregistrované, sú a zostanú výlučným majetkom spoločnosti Christian Dior Couture.

 

Akákoľvek úplná alebo čiastočná reprodukcia, stiahnutie, úprava alebo použitie ochranných známok, ilustrácií, obrázkov, fotografií, log alebo dizajnov spoločnosti Christian Dior Couture z akéhokoľvek dôvodu a na akomkoľvek médiu je bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Christian Dior Couture prísne zakázané.

Podobne akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s licenciou na používanie Stránky, a najmä použitie ktorejkoľvek zo zložiek Stránky (prezentované Položky, opisy, ceny, údaje, softvér, grafika, obrázky, texty, fotografie, nástroje, atď.) na predaj alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame komerčné použitie je bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Christian Dior Couture prísne zakázané.

 

Ďalšie informácie nájdete v Právnej informácii (Legal Notice).

 

11. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

11.1 Právo na odstúpenie od zmluvy (zákonné právo)

 

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od akejkoľvek objednávky, a to aj bez uvedenia dôvodu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Položiek.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy končí štrnásť (14) dní po dni, keď ste vy alebo zamýšľaný príjemca (nie doručovateľ) prevzal poslednú Položku objednávky.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám oznámiť vaše rozhodnutie odstúpiť od nákupu tým, že nás kontaktujete, ako je stanovené v článku 12 nižšie, alebo zaslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to vo vyššie uvedenej lehote na odstúpenie od zmluvy v trvaní štrnástich (14) dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na nákup tovaru, ktorý bol vyrobený na objednávku alebo je zreteľne prispôsobený, alebo na tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý ste otvorili a ktorý nie je vhodné z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov vrátiť.

11.2 Účinky odstúpenia od zmluvy

 

Ak využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vrátime vám v primeranej lehote všetky platby, ktoré sme od vás prijali, s výnimkou nákladov na expresné doručenie vyplývajúce z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako sú naše štandardné doručovacie služby, ktoré ponúkame, a v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

 

Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ výslovne neurčíte iný spôsob. Bez ohľadu na to, ako sa vrátenie peňazí uskutoční, vám nevzniknú za toto vrátenie žiadne náklady.

 

Vrátenie platby môžeme pozastaviť, pokým neobdržíme späť Položky. Môžeme znížiť čiastku vrátenej platby tak, aby odrážala akúkoľvek zníženie hodnoty Položky, ak je táto strata výsledkom nad rámec potrebného zaobchádzania z vašej strany.

 

Ponúkame bezplatnú službu vyzdvihnutia Položiek. Ďalšie informácie sú uvedené v článku 12. Ak využívate svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte tovar odoslať alebo umožniť jeho vyzdvihnutie do štrnástich (14) dní od oznámenia, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

 

12. Naša politika vrátenia tovaru

 

Navyše k vášmu zákonnému právu na odstúpenie od zmluvy, ktoré je uvedené v článku 11 vyššie, vám spoločnosť Christian Dior Couture poskytuje tridsať (30) dní odo dňa prevzatia Položiek na zrušenie vášho nákupu a vrátenie Položiek, ktoré ste si kúpili na Stránke alebo telefonicky.

For the holiday season Dior is offering extended returns until January 20th 2023 for all orders placed before December 20th.

 

Vrátiť však nemôžete nasledovné Položky:

-           Personalizované Položky, prispôsobené Položky alebo Položky vyrobené na objednávku;

-           Položky, ktoré boli nepriedušne uzavreté v ochrannom obale z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov (napr. plavky) a Položky, ktoré ste po prijatí otvorili.

 

Vo všetkých prípadoch musíte Položku (Položky) vrátiť:

 

-           do tridsiatich (30) dní od doručenia;

-           s riadne vyplneným formulárom na vrátenie (pozri prílohu) alebo jasným vyhlásením o tom, že si želáte Položku (Položky) vrátiť;

-           v jej (ich) úplnom originálnom obale.

 

Za Položky, ktoré sa nevrátia alebo sa vrátia neúplné, poškodené, bez štítku, zmenené, zašpinené alebo v akomkoľvek inom stave, ktorý by mohol odôvodnene naznačovať, že boli použité alebo nosené, nebude vrátená platba ani poskytnutá výmena a budú vám vrátené (ak to bude možné).

 

Najmä u topánok odporúčame, aby ste topánky značky Dior skúšali na čistej podlahe, ktorá nepoškodí alebo nezašpiní podrážku, napríklad na povrchu koberca. Vrátené položky musia byť v pôvodnom stave a nepoužívané, musia byť na nich pripevnené všetky štítky Položky Christian Dior Couture a musí k nim byť priložené všetko súvisiace príslušenstvo alebo príručky s pokynmi.

 

Ak vrátite Položku viac ako tridsať (30) dní od dátumu, kedy ste ju prevzali alebo si ju vyzdvihli, spoločnosť Christian Dior Couture vám môže odmietnuť poskytnúť náhradu a Položku vám vráti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemajú ani príjemcovia darčekov. Toto právo môžu uplatniť iba Zákazníci.

 

Vaše právo na dobrovoľné vrátenie, ako je uvedené nižšie, dopĺňa vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy.

 

12.1 Pravidlá dobrovoľného vrátenia tovaru prostredníctvom Stránky

 

Položky môžete vrátiť do tridsiatich (30) dní od doručenia buď:

 

 1. oznámením spoločnosti Christian Dior Couture prostredníctvom vášho účtu na Stránke, že si želáte vrátiť Položku alebo Položky; v takom prípade vám spoločnosť Christian Dior Couture pošle e-mail s potvrdením prijatia vášho dobrovoľného vrátenia;

 

 1. zavolaním na Oddelenie starostlivosti o zákazníka a využitím svojho práva na vrátenie Položky alebo Položiek, vyplnením formulárom na vrátenie, ktorý je súčasťou balenia, a dohodnutím sa na dátume, čase a mieste vyzdvihnutia Položky (Položiek) spoločnosťou UPS; alebo

 

 1. vrátením vašej Položky (Položiek) priamo na miesto odovzdania UPS (https://www.ups.com/dropoff/?loc=sk_SK) pomocou predplatenej návratky, ktorá je súčasťou balenia.

 

Cena účtovaná za Položku (Položky) vrátenú prostredníctvom Stránky bude v primeranom čase a najneskôr do štrnástich (14) dní od prevzatia Položky (Položiek) spoločnosťou Christian Dior Couture vrátená prostredníctvom spôsobu platby, ktorý ste použili na úhradu objednávky.

 

Vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, s výnimkou nákladov na expresné doručenie vyplývajúce z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako sú naše štandardné doručovacie služby, ktoré ponúkame.

 

12.2 Pravidlá dobrovoľného vrátenia tovaru do predajne spoločnosti Christian Dior Couture

 

Zákazníci spoločnosti Christian Dior Couture môžu tiež vrátiť Položky v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Christian Dior Couture v Európe. Pre tento typ vrátenia sa tieto Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú podmienkami predaja, ktoré sa vzťahujú na príslušnú predajňu.

 

13. Výmena

 

Navyše k vášmu právu na odstúpenie od zmluvy a dobrovoľnému vráteniu Položiek, ako je uvedené v článkoch 11 a 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ste oprávnený zmeniť názor a Položku vymeniť do tridsiatich (30) dní od jej doručenia.

 

Informácie o vadných Položkách nájdete v článku 14.

 

Položku môžete do tridsiatich (30) dní od jej prevzatia vymeniť prostredníctvom Stránky alebo priamo v predajni Christian Dior Couture v krajine, v ktorej ste ju kúpili.

 

S výnimkou vašich zákonných práv nemôžu byť vymenené Položky, ktoré boli personalizované alebo vyrobené na objednávku, Položky, ktoré boli zmenené alebo poškodené a Položky uzavreté v ochrannom obale (napríklad plavky), ktoré ste otvorili po doručení a ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť.

 

Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva podľa článku 12, môže spoločnosť Christian Dior Couture podľa svojich pravidiel výmeny tovaru odmietnuť výmenu viac ako dvoch (2) po sebe nasledujúcich objednávok.

 

Nemôžete vykonať dve (2) výmeny pre rovnakú objednávku. Ak si želáte vymeniť Položky, ktoré už boli vymenené, môžete ich vrátiť zavolaním na Oddelenie starostlivosti o zákazníka a dohodnutím vrátenia peňazí.

 

Výmeny sa môžu vykonať pri Položke (Položkách), ktorá je dostupná na Stránke alebo v predajni, v ktorej idete vykonať výmenu. Ak nie je Položka dostupná, budú vám vrátené peniaze, ako je uvedené v článku 11.

 

13.1 Výmeny prostredníctvom Stránky

 

Ak zmeníte váš názor a budete chcieť vymeniť Položku prostredníctvom Stránky, v príslušnej časti Stránky musíte uviesť, ktorú Položku (Položky) si želáte vymeniť za vašu objednávku. Položky môžete vrátiť v súlade s článkom 13 vyššie (časový rámec a podmienky výmeny). 

 

Počet vymenených Položiek musí byť rovnaký ako počet vrátených Položiek.

 

Náklady za doručenie pri prvom doručení budú vrátené, druhá zásielka však bude fakturovaná podľa zvoleného spôsobu doručenia. Nový predaj bude podliehať Všeobecným obchodným podmienkam platným v čase výmeny.

 

13.2 Výmeny v predajniach spoločnosti Christian Dior Couture

 

Ak zmeníte názor a budete si chcieť vymeniť jednu alebo viac Položiek v predajni Christian Dior Couture, musí predajňa Christian Dior Couture, ktorá výmenu uskutočňuje, mať v ponuke na predaj rovnakú kategóriu Položiek, ako je tá, ktorú požadujete vymeniť. Napríklad Pánsku obuv je možné vymeniť iba v predajni Christian Dior Couture, ktorá predáva Pánsku obuv.

 

13.2.1 Výmeny za Položky predávané v predajniach za nižšiu cenu

 

Na cenový rozdiel dostanete poukážku na nákup v predajni.

 

Poukážka bude platná po dobu jedného (1) roka odo dňa vystavenia a je možné ju použiť iba v predajniach siete Christian Dior Couture v krajine, kde sa nachádza predajňa, ktorá túto poukážku vystavila.

 

Ak chcete pozastaviť výber Položiek, musíte kontaktovať Oddelenie starostlivosti o zákazníka.

 

13.2.2 Výmeny za Položky predávané v predajniach za vyššiu cenu

 

Rozdiel musíte zaplatiť v súlade s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

14. Vaše práva v prípade vadných Položiek; sťažnosti

 

Sme zo zákona povinní dodávať Položky, ktoré sú v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Spoločnosť Christian Dior Couture zodpovedá za vady Položiek pri ich prevzatí Zákazníkom. Ak sa Položka predáva za nižšiu cenu, spoločnosť Christian Dior Couture nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.

Ak vaša Položka nezodpovedá svojmu opisu, je poškodená alebo chybná, môžete mať nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu v súlade s vašimi zákonnými právami, vrátane § 622 a 623 Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

 

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa vašej Položky, obráťte sa na niektorého z našich obchodných asistentov v predajni alebo zavolajte nášmu Tímu služieb zákazníkom na čísle +44 (0)20 7172 01 72 (miestna sadzba) od pondelka do soboty od 10:00 do 19:00 SEČ, s výnimkou štátnych sviatkov, alebo nám pošlite e-mail na adresu https://www.dior.com/en_sk/contact-couture. Ak si budete chcieť uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo dobrovoľné vrátenie Položiek (články 11 a 12 vyššie), vráťte Položky prosím v predajni, pošlite nám ich späť alebo nám umožnite vyzdvihnúť Položky prostredníctvom našej bezplatnej služby vyzdvihnutia Položiek, ktorú je možné dohodnúť, keď nás nakontaktujete.

 

Na niektoré Položky predávané na Stránke sa okrem štandardných zákonných záruk vzťahuje aj záruka. Podmienky a spôsob uplatnenia záruky sú uvedené na karte „Všeobecné obchodné podmienky využívania popredajných služieb” a sú tiež uvedené v informačnej brožúre, ktorá sa dodáva s Položkami.

 

15. Popredajné služby

 

V niektorých prípadoch poskytuje spoločnosť Christian Dior Couture svojim Zákazníkom okrem štandardných zákonných záruk, na ktoré majú Zákazníci právny nárok, aj rozšírené obchodné záruky alebo záruky (vrátane zákonných záruk vyplývajúcich z platných záväzných právnych predpisov). V takýchto prípadoch budú podrobnosti o rozšírenej záruke doručené spolu s vašou Položkou (Položkami).

 

Pri všetkých Položkách, ktoré je možné z technického hľadiska opraviť, vzniká nárok na popredajné služby.

 

Podmienky užívania popredajných služieb sú uvedené na karte „Všeobecné podmienky využívania popredajných služieb“.

 

Spoločnosť Christian Dior Couture neposkytuje náhradné diely po dobu trvania akejkoľvek záručnej doby. Spoločnosť Christian Dior Couture však vynaloží maximálne úsilie vyhovieť všetkým požiadavkám na jeden alebo viac náhradných dielov.

 

16. Údaje týkajúce sa Položky – Obmedzenie zodpovednosti – Udalosti mimo našu kontrolu

 

Údaje o všetkých Položkách ponúkaných na predaj na diaľku sú dostupné vo všetkých predajniach spoločnosti Christian Dior Couture, na Stránke a prostredníctvom Oddelenia starostlivosti o zákazníka.

 

Fotografie, grafika a opisy Položiek ponúkaných na predaj na diaľku slúžia iba na ilustračné účely. Ďalšie informácie môžete získať kontaktovaním Oddelenia starostlivosti o zákazníka alebo predajne spoločnosti Christian Dior Couture. Aj keď spoločnosť Christian Dior Couture vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby farba a vzor Položiek zobrazených na Stránke presne odrážali originálne Položky, môžu sa vyskytnúť odchýlky, najmä z dôvodu technických obmedzení schopnosti vášho počítača zobrazovať farby. Vaša Položka sa od týchto obrázkov môže mierne líšiť.

 

Ak spoločnosť Christian Dior Couture poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky, bude zodpovedná iba za vaše straty alebo škody, ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia zmluvy spoločnosťou Christian Dior Couture alebo následkov nedostatku náležitej starostlivosti a primeranej zručnosti. Spoločnosť Christian Dior Couture nebude za žiadnych okolností zodpovedať za nepredvídateľné straty alebo škody. Straty alebo škody sú predvídateľné, ak je zrejmé, že k nim dôjde, alebo ak v čase uzavretia zmluvy vy a spoločnosť Christian Dior Couture viete, že môžu nastať, a (napríklad) počas procesu predaja ste o nich diskutovali so spoločnosťou Christian Dior Couture.

 

Pre odstránenie pochybností platí, že spoločnosť Christian Dior Couture nebude zodpovedná za žiadne škody alebo nedodržanie týchto Všeobecných obchodných podmienok z dôvodu vyššej moci. Vyššia moc zahŕňa všetky úkony, udalosti, nečinnosť, opomenutia alebo nehody, ktoré sú mimo našu primeranú kontrolu, vrátane, okrem iného, povodne, zemetrasenia, požiare, zosuvy, pandémie, epidémie alebo akékoľvek iné prírodné katastrofy, teroristický útok, vojna (vyhlásená alebo nie), občianske nepokoje, štrajky, poruchy alebo nehody v námornej alebo riečnej doprave, poštovej doprave, leteckej doprave, motorizovanej doprave alebo iných dopravných prostriedkoch alebo v akomkoľvek inom druhu dopravy. V prípade vyššej moci budú naše povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok pozastavené a lehota na splnenie týchto povinností nám bude predĺžená o primeraný čas zodpovedajúci času, počas ktorého okolnosť vyššej moci trvala. Môžeme vás však ubezpečiť, že vynaložíme maximálne úsilie, aby sme minimalizovali dopad akejkoľvek udalosti vyššej moci na vás.

 

Spoločnosť Christian Dior Couture nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, ak by to bolo protiprávne. Patria sem ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť spoločnosti Christian Dior Couture za konania alebo opomenutia, ktoré podľa platných právnych predpisov na Slovensku spôsobili spotrebiteľovi smrť alebo fyzickú ujmu.

 

17. Rôzne ustanovenia

 

Aj keď spoločnosť Christian Dior Couture odloží vymáhanie týchto Všeobecných obchodných podmienok, stále ich môže vymáhať neskôr.

 

Ak bude ktorékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok vyhlásené za neplatné, úplne alebo čiastočne, ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok predaja a ostatné práva a povinnosti z nich vyplývajúce zostanú nezmenené a budú platiť naďalej.

 

18. Spory – rozhodné právo

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a podliehajú jurisdikcii slovenských súdov (pokiaľ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) nevyžaduje inak). Táto voľba práva nemá žiaden vplyv na vaše právo na ochranu podľa platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v krajine vášho pobytu.

 

Spory sa snažíme riešiť mimosúdne. V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný vyriešiť váš spor. Na Slovensku môžete kontaktovať Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, adresa: Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, telefónne číslo: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.sk.

 

Môžete tiež použiť platformu na mimosúdne riešenie sporov online (platforma RSO) prevádzkovanú Európskou komisiou, ktorú nájdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

S akýmikoľvek požiadavkami, komentármi a návrhmi nás môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese spoločnosti Christian Dior Couture contactdioreu@dior.com.

 

 

 

Príloha – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

 

Komu: Christian Dior Couture, 30 avenue Montaigne, 75008 Paríž, Francúzsko; telefónne číslo: +33 (0)1 40 73 73 73; e-mail: contactdioreu@dior.com

 

Ja/My [*] týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my [*] odstupujem/odstupujeme od mojej/našej [*] kúpnej zmluvy týkajúcej sa nasledujúceho tovaru:

 

Objednané dňa [*]/prijaté dňa [*],

 

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov),

 

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov),

 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak sa tento formulár podáva v papierovej podobe),

 

Dátum:

 

[*] Nehodiace sa prečiarknuť

GENDER PAY GAP REPORT 2018 (1)

In 2020, companies from the LVMH group in France have calculated their gender equality index. This index totals 92/100 points for Christian Dior Couture.